Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 6:1-30

1Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 2„Dacă cineva dintre voi va păcătui și va arăta necredincioșie față de Domnul, înșelându‑l pe semenul său cu privire la un lucru dat lui spre păstrare ori în garanție sau cu privire la un lucru însușit prin jaf, sau asuprindu‑l pe semenul său; 3sau dacă a găsit un lucru pierdut și minte cu privire la el sau dacă face un jurământ fals cu privire la vreunul din aceste lucruri pe care le face omul și astfel păcătuiește, 4deci dacă va păcătui astfel, și prin urmare, se va face vinovat, să dea înapoi lucrul pe care și l‑a însușit prin jaf sau lucrul pe care și l‑a însușit prin asuprire, să înapoieze garanția care i‑a fost încredințată sau lucrul pierdut pe care l‑a găsit 5sau orice lucru despre care a făcut un jurământ fals. Să‑l restituie pe deplin și să mai adauge încă o cincime la valoarea lui. Să‑l dea înapoi semenului său, chiar în ziua în care va aduce jertfa de vinovăție. 6Iar ca jertfă pentru vină să aducă Domnului pentru păcatul lui un berbec fără meteahnă din turmă, după aprecierea ta, și să‑l dea preotului. 7Preotul să facă ispășire pentru acesta înaintea Domnului, și el va fi iertat de orice lucru pe care l‑a săvârșit făcându‑se vinovat.“

Instrucțiuni suplimentare pentru aducerea jertfelor – arderea‑de‑tot

8Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 9„Iată ce să le poruncești lui Aaron și fiilor săi: «Cu privire la legea arderii‑de‑tot, aceasta să rămână pe vatra altarului toată noaptea, până dimineața și în felul acesta focul de pe altar să ardă continuu. 10Preotul să se îmbrace cu veșmintele de in după ce și‑a luat izmenele pe el. Să ia cenușa arderii‑de‑tot de pe altar și să o așeze lângă altar. 11Apoi să‑și scoată veșmintele, să‑și ia alte haine și să ducă cenușa într‑un loc curat, în afara taberei. 12Focul de pe altar să continue să ardă și să nu se stingă. În fiecare dimineață preotul să ardă lemne pe altar, să așeze pe ele arderea‑de‑tot și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de pace12 Vezi nota de la 3:1.. 13Focul să ardă continuu pe altar și să nu se stingă deloc.

Darul de mâncare

14Cu privire la legea darului de mâncare, fiii lui Aaron să‑l aducă înaintea Domnului, înaintea altarului. 15Să ia un pumn din făina aleasă și din untdelemnul pentru darul de mâncare, cu toată tămâia care a fost adăugată la acest dar de mâncare, și să le ardă pe altar ca jertfă de aducere-aminte de o aromă plăcută Domnului. 16Aaron și fiii săi să mănânce ce va mai rămâne din ea; s‑o mănânce sub formă de turte nedospite într‑un loc sfânt; să le mănânce în curtea Cortului Întâlnirii. 17Să nu fie coapte cu aluat dospit. Aceasta este partea pe care Eu le‑am dat‑o din jertfele Mele mistuite de foc. Ea este preasfântă, la fel ca jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină. 18S‑o mănânce fiecare bărbat dintre urmașii lui Aaron. Aceasta este o hotărâre veșnică de‑a lungul generațiilor voastre, cu privire la jertfele mistuite de foc pentru Domnul. Oricine se va atinge de ele va fi sfânt18 Sau: trebuie să fie sfânt. Textul nu sugerează ideea că un obiect sfânt sfințește un obiect necurat prin atingere, ci condiția ca un lucru adus în proximitatea obiectelor sfinte să fi fost în prealabil consacrat sau sfințit. Vezi și v. 27. Doar prezența lui Dumnezeu poate sfinți un loc (v. 43). Prin atingere se transmite doar necurăția, nu și sfințenia (Hag. 2:12-14). Vezi și nota de la Ex. 13:2..»“

Darul de mâncare al preotului

19Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 20„Iată care este ofranda pe care Aaron și fiii săi o vor aduce Domnului în ziua în care vor primi ungerea: a zecea parte dintr‑o efă20 Vezi nota de la 5:11. de făină aleasă, ca dar de mâncare continuu, jumătate din ea dimineața și jumătate seara. 21Să fie făcută cu untdelemn pe un grătar; s‑o aduci frământată bine. Apoi s‑o aduci coaptă și tăiată în bucăți, ca dar de mâncare de o aromă plăcută Domnului. 22Preotul care va fi uns22 Sau: mare preot. în locul lui Aaron, dintre fiii acestuia, să‑l pregătească în acest fel. Aceasta este o hotărâre veșnică înaintea Domnului: să fie ars în întregime. 23Fiecare dar de mâncare al preotului să fie ars în întregime. Nimic să nu se mănânce din el.“

Jertfa pentru păcat

24Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 25„Vorbește‑le lui Aaron și fiilor săi și spune‑le: «Aceasta este legea jertfei pentru păcat: jertfa pentru păcat să fie înjunghiată înaintea Domnului, în locul în care este înjunghiat animalul pentru arderea‑de‑tot; aceasta este preasfântă. 26S‑o mănânce preotul care aduce jertfa pentru păcat. Să fie mâncată într‑un loc sfânt, în curtea Cortului Întâlnirii. 27Orice se atinge de carnea jertfei va fi sfânt. Dacă va sări sânge pe veșmânt, locul stropit să fie spălat într‑un loc sfânt. 28De asemenea, vasul de pământ în care a fost fiartă jertfa să fie spart, iar dacă a fost fiartă într‑un vas de bronz, să fie frecat și limpezit cu apă. 29Fiecare bărbat dintre preoți să mănânce din ea. Aceasta este o jertfă preasfântă. 30Dar să nu se mănânce nicio jertfă pentru păcat din al cărei sânge se va aduce în Cortul Întâlnirii pentru facerea ispășirii în Locul Sfânt, ci aceea să fie mistuită în foc.