Nouă Traducere În Limba Română

Judecători 8

Cearta cu efraimiţii

1Efraimiţii i-au zis lui Ghedeon:

– Cum ai putut să te porţi astfel cu noi? De ce nu ne-ai chemat şi pe noi când te-ai dus să lupţi împotriva midianiţilor? Şi au început o ceartă aprigă cu el.

El le-a răspuns:

– Ce-am făcut eu în comparaţie cu voi? Nu este mai bun culesul ciorchinilor rămaşi în via lui Efraim decât culesul întregii vii a lui Abiezer? În mâinile voastre i-a dat Dumnezeu pe Oreb şi Zeeb, căpeteniile midianiţilor! Am putut eu oare să fac mai mult decât voi?

După ce le-a spus aceste cuvinte li s-a potolit mânia.

Ghedeon îi omoară pe regii midianiţi

Apoi Ghedeon a ajuns la Iordan şi l-a traversat împreună cu cei trei sute de oameni care erau cu el, obosiţi, dar încă în urmărirea duşmanului. El le-a zis oamenilor din Sucot:

– Daţi-le, vă rog, câteva bucăţi de pâine oamenilor care sunt cu mine, căci sunt obosiţi şi suntem încă în urmărirea lui Zebah şi Ţalmuna, regii Midianului!

Căpeteniile din Sucot i-au răspuns:

– Sunt deja mâinile lui Zebah şi Ţalmuna în posesia ta ca să dăm pâine oştirii tale?

Ghedeon le-a zis:

– Aşa deci! Ei bine, după ce Domnul îi va da pe Zebah şi pe Ţalmuna în mâinile mele, vă voi sfârteca carnea cu spinii pustiei şi cu mărăcini!

De acolo s-au suit la Peniel şi a cerut acelaşi lucru. Oamenii din Peniel i-au răspuns aşa cum îi răspunseseră oamenii din Sucot. Atunci el le-a zis oamenilor din Peniel: „Când mă voi întoarce în pace vă voi dărâma turnul acesta!“ 10 Zebah şi Ţalmuna erau în Karkor, împreună cu ei fiind şi oştirea lor, în jur de cincisprezece mii de bărbaţi, singurii care mai rămăseseră din oştirea popoarelor răsăritului căci căzuseră ucişi o sută douăzeci de mii de războinici. 11 Ghedeon a apucat pe calea nomazilor, la răsărit de Nobah şi Iogbeha şi a atacat oştirea care se credea în siguranţă. 12 Cei doi regi ai Midianului, Zebah şi Ţalmuna, au fugit, dar el i-a urmărit, i-a capturat şi a provocat groază în rândul întregii lor oştiri.

13 Apoi Ghedeon, fiul lui Ioaş, s-a întors de la luptă prin trecătoarea Heres. 14 A prins un tânăr dintre oamenii din Sucot căruia i-a pus câteva întrebări. Acesta i-a dat în scris numele căpeteniilor şi ale membrilor sfatului bătrânilor[a] din Sucot. Erau şaptezeci şi şapte de bărbaţi. 15 S-a dus la oamenii din Sucot şi le-a zis: „Iată-i pe Zebah şi Ţalmuna din cauza cărora m-aţi batjocorit zicând: Sunt deja Zebah şi Ţalmuna în stăpânirea ta ca să dăm pâine oştirii tale?“ 16 I-a luat pe cei din sfatul bătrânilor cetăţii, a luat spini din pustie şi mărăcini şi i-a pedepsit cu ei pe oamenii din Sucot. 17 Apoi a dărâmat turnul din Peniel şi i-a ucis pe oamenii cetăţii.

18 După aceea le-a zis lui Zebah şi Ţalmuna:

– Cum erau bărbaţii pe care i-aţi ucis la Tabor?

Ei i-au răspuns:

– Erau ca tine! Fiecare era la înfăţişare ca un fiu de rege!

19 El le-a zis:

– Erau fraţii mei, fiii mamei mele! Viu este Domnul că dacă i-aţi fi lăsat în viaţă, nu v-aş ucide acum!

20 Şi i-a zis lui Ieter, întâiul lui născut:

– Omoară-i!

Dar tânărul nu a scos sabia pentru că îi era frică, fiind încă un copil. 21 Atunci Zebah şi Ţalmuna i-au zis:

– De ce nu ne omori tu însuţi? Cum este omul aşa este şi puterea lui!

Ghedeon s-a sculat şi i-a ucis pe Zebah şi pe Ţalmuna, luând apoi lunişoarele[b] care erau la gâtul cămilelor lor.

Idolatria lui Ghedeon şi a poporului

22 Bărbaţii lui Israel i-au zis lui Ghedeon:

– Domneşte tu peste noi fiindcă tu ne-ai eliberat din mâna midianiţilor! Domneşte tu, fiul tău şi nepotul tău!

23 Ghedeon le-a răspuns:

– Nu eu voi domni peste voi şi nici urmaşul meu nu va domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi!

24 Ghedeon le-a mai zis:

– Doresc însă să vă cer ceva: daţi-mi fiecare câte un cercel din prada voastră!

Duşmanii lor purtaseră cercei de aur, pentru că fuseseră ismaeliţi.

25 – Ţi-i vom da! i-au răspuns ei.

Apoi au aşternut o învelitoare şi fiecare om a aruncat pe ea cerceii luaţi ca pradă. 26 Greutatea cerceilor de aur pe care i-a cerut a ajuns la o mie şapte sute de şecheli[c] de aur, în afară de lunişoare, ornamente şi hainele de purpură pe care le purtau regii Midianului şi în afară de lănţişoarele de la gâtul cămilelor lor. 27 Ghedeon a făcut din ei un efod[d] pe care l-a pus în cetatea sa, la Ofra. Tot Israelul s-a prostituat închinându-se la el acolo; el a devenit o capcană pentru Ghedeon şi familia lui.

28 Astfel, midianiţii au fost smeriţi înaintea israeliţilor şi n-au mai îndrăznit să-şi ridice capetele. Pe vremea lui Ghedeon, în ţară a fost pace timp de patruzeci de ani. 29 Apoi Ierub-Baal, fiul lui Ioaş, s-a retras şi a locuit în casa lui.

30 Ghedeon a avut şaptezeci de fii[e], pentru că a avut multe soţii. 31 Ţiitoarea lui din Şehem i-a născut şi ea un fiu, căruia i-a pus numele Abimelek[f]. 32 Ghedeon, fiul lui Ioaş, a murit după o bătrâneţe fericită şi a fost înmormântat în mormântul tatălui său, Ioaş, la Ofra, pe proprietatea familiei Abiezer.

33 După ce a murit Ghedeon, israeliţii s-au întors la păcatele dinainte, prostituându-se înaintea baalilor[g]. Ei l-au înălţat pe Baal-Berit[h] ca dumnezeu al lor. 34 Astfel, israeliţii nu şi-au amintit de Domnul, Dumnezeul lor, Care îi eliberase din mâna tuturor duşmanilor dimprejur 35 şi nici n-au fost loiali familiei lui Ierub-Baal, adică Ghedeon, în ciuda binelui pe care el îl făcuse lui Israel.

Notas al pie

 1. Judecători 8:14 Lit.: bătrânii, şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor (lit. bătrânii) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7); şi în v. 16
 2. Judecători 8:21 Probabil ornamente în formă rotundă sau de semilună, făcând parte din cultul zeiţei lunii; şi în v. 26
 3. Judecători 8:26 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de şechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obişnuit (aproximativ 12 gr) şi cel al Lăcaşului (aproximativ 10 gr); greutatea şechelului a variat în diferite vremuri şi în diferite zone; aproximativ 20 kg
 4. Judecători 8:27 Aici, un obiect prin care era căutată voia zeului căruia îi era asociat efodul
 5. Judecători 8:30 Număr rotund, desemnând puterea şi bogăţia
 6. Judecători 8:31 Abimelek înseamnă Tatăl meu este rege, sugestiv pentru intenţia acestuia de a instaura monarhia (cap. 9)
 7. Judecători 8:33 Vezi nota de la 2:11
 8. Judecători 8:33 Baal-Berit înseamnă Baal al legământului (sau Domnul legământului), numele sugerând fie intrarea israeliţilor în legământ cu Baal, fie intrarea israeliţilor într-o ligă canaanită, Baal fiind garantul tratatului de alianţă

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Суд 8

Зевах и Салман

1Ефраимиты сказали Гедеону:

– Почему ты так обошёлся с нами? Почему ты не позвал нас, когда шёл сражаться с мадианитянами?

И они сильно ругали его. Но он ответил им:

– Что такого я совершил по сравнению с вами? Разве виноград, который добирал Ефраим, не лучше, чем весь урожай моего клана, клана Авиезера? Аллах отдал в ваши руки мадианских вождей Орива и Зива. Что же такого я мог сделать, чтобы сравниться с вами?

Когда он сказал им это, их негодование утихло.

Гедеон и триста воинов, которые были с ним, утомились, но продолжали погоню. Они пришли к Иордану и переправились через него. Гедеон сказал жителям Суккота:

– Дайте моим воинам хлеба, они утомлены, а я всё ещё преследую мадианских царей Зеваха и Салмана.

Но вельможи Суккота сказали:

– Разве Зевах и Салман уже в твоих руках, чтобы нам давать хлеб твоим воинам?

Гедеон ответил:

– За это, когда Вечный отдаст в мои руки Зеваха и Салмана, я растерзаю вашу плоть пустынным терновником и шиповником.

Оттуда он поднялся к Пениилу и просил того же, но жители Пениила ответили так же, как и жители Суккота. Тогда он сказал им:

– Когда я вернусь с победой, я разрушу эту башню.

10 А Зевах и Салман были в Каркоре с войском примерно в пятнадцать тысяч воинов – всё, что осталось от войск восточных народов (всего пало сто двадцать тысяч человек, носящих оружие). 11 Гедеон поднялся по караванному пути восточнее Новы и Иогбеги и застал войско врасплох. 12 Зевах и Салман, два мадианских царя, бежали, но он погнался за ними, захватил их и поразил ужасом всё их войско.

13 Когда Гедеон, сын Иоаша, вернулся с битвы при возвышенности Херес, 14 он схватил юношу из Суккота, допросил его, и юноша написал ему имена семидесяти семи вельмож Суккота, городских старейшин. 15 Тогда Гедеон пришёл и сказал жителям Суккота:

– Вот Зевах и Салман, из-за которых вы издевались надо мной, говоря: «Разве Зевах и Салман уже в твоих руках, чтобы нам давать хлеб твоим утомлённым воинам?»

16 Он взял старейшин города и преподал жителям Суккота урок, наказав их пустынным терновником и шиповником. 17 Ещё он разрушил башню Пениила и перебил жителей этого города.

18 После этого он спросил Зеваха и Салмана:

– Каковы были те, кого вы убили на Фаворе?

– Они были как ты, – ответили они, – каждый из них выглядел, как царский сын.

19 Гедеон сказал:

– Это были мои братья, сыновья моей матери. Верно, как и то, что жив Вечный, – если бы вы пощадили их, я сохранил бы вам жизнь.

20 Повернувшись к Иетеру, своему старшему сыну, Гедеон сказал:

– Подойди и убей их!

Но Иетер не вытащил меча, потому что он был ещё мальчик и боялся.

21 Зевах и Салман сказали:

– Подойди и убей нас сам. Каков человек, такова и его сила.

Гедеон подошёл и убил Зеваха и Салмана и забрал украшения в форме полумесяца[a], которые были на шеях их верблюдов.

Ефод Гедеона

22 Исраильтяне сказали Гедеону:

– Правь нами – ты, и твой сын, и твой внук, – ведь ты спас нас от руки мадианитян.

23 Но Гедеон сказал им:

– Я не буду править вами, и мой сын не будет править вами. Править вами будет Вечный.

24 Затем Гедеон сказал им:

– Я прошу у вас одного, пусть каждый из вас даст мне по серьге из своей доли добычи.

(У врагов были золотые серьги, потому что они были исмаильтянами.)

25 Они ответили:

– Охотно.

Они расстелили одежду, и каждый бросил в неё по серьге из своей добычи. 26 Золотые серьги, которые он собрал, весили чуть больше двадцати килограммов[b] (это не считая украшений в виде полумесяца, подвесок и пурпурных одежд, которые носили мадианские цари, и цепочек, которые были на шеях у их верблюдов). 27 Гедеон сделал из золота ефод[c], который оставил в Офре, своём городе. И все исраильтяне стали нарушать верность Аллаху, поклоняясь ефоду, и так он стал западнёй для Гедеона и его семьи.

Смерть Гедеона

28 Мадианитяне смирились перед исраильтянами и больше уже не поднимали головы. Пока был жив Гедеон, земля покоилась в мире сорок лет.

29 Иеруб-Баал, сын Иоаша, вернулся домой. 30 У него было семьдесят сыновей потому, что у него было много жён. 31 Его наложница, которая жила в городе Шехеме, также родила ему сына, которого он назвал Ави-Маликом («мой отец – царь»). 32 Гедеон, сын Иоаша, умер в глубокой старости и был похоронен в гробнице своего отца в Офре, в земле клана авиезеритов.

33 Как только Гедеон умер, исраильтяне опять стали нарушать верность Вечному, поклоняясь статуям Баала. Они поставили своим богом Баал-Берита и 34 забыли о Вечном, своём Боге, Который избавил их от рук окружавших их врагов. 35 Они забыли и о верности семье Иеруб-Баала (он же Гедеон), и о всех благодеяниях, которые он сделал Исраилу.

Notas al pie

 1. 8:21 Археологи нашли на Ближнем Востоке древние украшения в форме полумесяца. Их носили женщины (см. Ис. 3:18) и цари (см. ст. 26), ими наряжали верблюдов. Для многих древних женщин эти изделия служили не только украшением, но и, как они верили под влиянием язычества, приносили им плодовитость. Кроме того, люди носили их как оберег от сглаза, что указывает на недостаток их веры в защиту Аллаха, и поэтому они запрещаются Священным Писанием (см. Нач. 35:4 со сноской).
 2. 8:26 Букв.: «тысяча семьсот шекелей».
 3. 8:27 Ефод   – иногда это своего рода передник, бывший частью облачения священнослужителя при исполнении им его обязанностей (см. Исх. 28:6-30), а иногда объект языческого культа, связанный с идолами (см. также 17:5; 18:14, 17).