Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 66

Judecată şi speranţă

1„Aşa vorbeşte Domnul:

«Cerul este tronul Meu,
    iar pământul este aşternutul picioarelor Mele!
Unde deci Mi-aţi putea zidi voi Mie o casă?
    Sau unde va fi locul Meu de odihnă?
Mâna Mea a făcut toate aceste lucruri
    şi aşa au luat fiinţă toate[a],
        zice Domnul.

Iată însă omul spre care voi privi:
    spre cel umil şi smerit în duh,
        spre cel ce se cutremură la Cuvântul Meu.

Oricine înjunghie un bou
    nu este mai bun decât cel care omoară un om;
oricine jertfeşte un miel
    nu este mai bun decât cel care rupe gâtul unui câine;
oricine aduce un dar de mâncare
    nu este mai bun decât cel ce aduce ca jertfă sângele unui porc
şi oricine arde tămâie ca aducere-aminte
    nu este mai bun decât cel ce binecuvântează un idol.
Aceştia şi-au ales propriile căi,
    iar sufletul lor găseşte plăcere în urâciunile lor.
De aceea şi Eu voi alege să mă port aspru cu ei
    şi să aduc peste ei lucrurile de care se tem,
căci atunci când am chemat, nici unul n-a răspuns,
    atunci când am vorbit, n-au ascultat,
ci au făcut ceea ce este rău în ochii Mei
    şi au ales ce nu-Mi place.»

Ascultaţi Cuvântul Domnului,
    voi, care tremuraţi la Cuvântul Său:
«Fraţii voştri, care vă urăsc
    şi vă resping din pricina Numelui Meu, au zis:
‘Să fie slăvit Domnul!
    Să vă vedem bucuria!’
        Totuşi ei vor fi făcuţi de ruşine.
Ascultaţi! Un zgomot se aude din cetate!
    Un glas se aude din Templu!
Este glasul Domnului,
    răsplătind din plin duşmanilor Săi!

Înainte de a simţi dureri,
    ea a născut;
înainte ca durerile să-i vină,
    ea a născut un fiu!
Cine a mai auzit una ca asta?!
    Cine a mai văzut asemenea lucruri?!
Se poate naşte oare o ţară
    într-o singură zi?!
Se poate oare ca un neam să fie adus la viaţă

aşa, într-o clipă?!

Şi totuşi, abia au apucat-o durerile,
    că Sionul şi-a şi născut fiii.
Să aduc până la clipa naşterii şi să nu las să se nască?!
    zice Domnul.
Să opresc oare naşterea, Eu, Care fac să se nască?!»
    zice Dumnezeul tău.

10 Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul! Fiţi veseli pentru el,
    toţi cei ce-l iubiţi!
Bucuraţi-vă împreună cu el în veselie,
    toţi aceia care aţi plâns pentru el,
11 ca să fiţi hrăniţi şi săturaţi
    la sânul lui mângâietor,
ca să beţi din plin şi să vă desfătaţi
    de abundenţa gloriei lui!

12 Căci aşa vorbeşte Domnul:

«Iată-Mă gata să întind spre el pacea[b],
    asemenea unui râu,
şi bogăţia neamurilor,
    asemenea unui şuvoi care se revarsă!
Veţi fi alăptaţi şi purtaţi pe braţe,
    veţi fi dezmierdaţi pe genunchi.
13 Aşa cum o mamă îşi mângâie copilul,
    aşa vă voi mângâia şi Eu
        şi veţi fi mângâiaţi în Ierusalim.»

14 Când veţi vedea aceasta, inima vi se va bucura,
    iar trupul vi se va revigora asemenea ierbii proaspete;
se va cunoaşte atunci că mâna Domnului este cu robii Săi,
    iar mânia Sa este împotriva duşmanilor Săi.
15 Căci, iată! Domnul vine într-un foc,
    iar carele Sale sunt ca un vârtej!
El vine ca să răsplătească, dezlănţuindu-Şi mânia printr-o aprigă furie
    şi mustrarea, prin flăcări de foc.
16 Căci prin foc şi sabie Îşi va aduce Domnul judecata
    asupra tuturor oamenilor
        şi mulţi vor fi cei ucişi de Domnul.

17 «Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc pentru a intra în grădini,
    mergând unul câte unul[c]
în mijlocul celor ce mănâncă carne de porc,
    şoareci şi alte animale scârboase,
        vor pieri împreună, zice Domnul.

18 Căci din cauza faptelor şi a gândurilor lor[d] vin să adun toate neamurile şi limbile. Ele vor veni şi vor vedea slava Mea! 19 Voi pune un semn între ei şi voi trimite pe unii dintre supravieţuitori la neamuri: la Tarşiş, la Put[e] şi la cei din Lud[f] – iscusiţi în mânuirea arcului – la Tubal şi la Iavan[g], până în ţinuturile de lângă mare îndepărtate, care n-au auzit vorbindu-se de Mine şi nici nu Mi-au văzut slava. Ei vor vesti slava Mea printre neamuri. 20 Ei îi vor aduce dintre neamuri pe toţi fraţii voştri ca dar închinat Domnului; îi vor aduce pe cai, în care, în căruţe, pe catâri şi pe cămile, la muntele Meu cel sfânt, zice Domnul, aşa cum israeliţii aduc un dar de mâncare într-un vas curat la Casa Domnului. 21 Iar pe unii dintre ei îi voi lua ca preoţi şi leviţi, zice Domnul.

22 Căci aşa cum cerurile cele noi
    şi pământul cel nou, pe care le fac,
vor dăinui înaintea Mea, zice Domnul,
    tot aşa vor dăinui şi urmaşii[h] şi numele vostru.
23 De la o lună nouă la cealaltă
    şi de la un Sabat la celălalt,
orice făptură va veni
    şi Mi se va închina, zice Domnul.
24 Vor ieşi şi vor vedea
    hoiturile celor ce s-au răzvrătit împotriva Mea;
căci viermele lor nu va muri,
    focul lor nu se va stinge
        şi vor fi pricină de repulsie pentru orice făptură.»“

Notas al pie

 1. Isaia 66:2 TM; LXX: şi astfel toate Îmi aparţin
 2. Isaia 66:12 Sau: prosperitatea
 3. Isaia 66:17 Se referă probabil la o procesiune care urmează un idol
 4. Isaia 66:18 Sau: în ciuda; sensul acestei propoziţii în ebraică este nesigur; LXX: Căci Eu cunosc faptele şi gândurile lor şi
 5. Isaia 66:19 libieni, cf. câtorva mss LXX şi Ier. 46:9; TM: Pul
 6. Isaia 66:19 Lidia; posibil şi un neam din nordul Africii (vezi Gen. 10:13)
 7. Isaia 66:19 grecii
 8. Isaia 66:22 Lit.: sămânţa; vezi nota de la 53:10

Nova Versão Internacional

Isaías 66

Julgamento e Esperança

1Assim diz o Senhor:

“O céu é o meu trono,
    e a terra, o estrado dos meus pés.
Que espécie de casa vocês me edificarão?
É este o meu lugar de descanso?
Não foram as minhas mãos que fizeram
    todas essas coisas,
    e por isso vieram a existir?”,
pergunta o Senhor.

“A este eu estimo:
    ao humilde e contrito de espírito,
que treme diante da minha palavra.
Mas aquele que sacrifica um boi
    é como quem mata um homem;
aquele que sacrifica um cordeiro,
    é como quem quebra
    o pescoço de um cachorro;
aquele que faz oferta de cereal
    é como quem apresenta sangue de porco,
e aquele que queima incenso memorial,
    é como quem adora um ídolo.
Eles escolheram os seus caminhos,
    e suas almas têm prazer
    em suas práticas detestáveis.
Por isso também escolherei
    um duro tratamento para eles,
e trarei sobre eles o que eles temem.
Pois eu chamei, e ninguém respondeu;
falei, e ninguém deu ouvidos.
Fizeram o mal diante de mim
e escolheram o que me desagrada”.

Ouçam a palavra do Senhor,
    vocês que tremem diante da sua palavra:
“Seus irmãos que os odeiam e os excluem
    por causa do meu nome, disseram:
‘Que o Senhor seja glorioso,
    para que vejamos a alegria de vocês!’
Mas eles é que passarão vergonha.
Ouçam o estrondo que vem da cidade,
    o som que vem do templo!
É o Senhor que está dando
    a devida retribuição
    aos seus inimigos.

“Antes de entrar em trabalho de parto,
    ela dá à luz;
antes de lhe sobrevirem as dores,
    ela ganha um menino.
Quem já ouviu uma coisa dessas?
Quem já viu tais coisas?
Pode uma nação nascer num só dia,
ou, pode-se dar à luz um povo
    num instante?
Pois Sião ainda estava
    em trabalho de parto,
    e deu à luz seus filhos.
Acaso faço chegar a hora do parto
    e não faço nascer?”,
diz o Senhor.
“Acaso fecho o ventre,
    sendo que eu faço dar à luz?”,
pergunta o seu Deus.
10 “Regozijem-se com Jerusalém
    e alegrem-se por ela,
    todos vocês que a amam;
regozijem-se muito com ela,
todos vocês que por ela pranteiam.
11 Pois vocês irão mamar e saciar-se
    em seus seios reconfortantes,
e beberão à vontade
    e se deleitarão em sua fartura.”

12 Pois assim diz o Senhor:

“Estenderei para ela a paz como um rio
e a riqueza das nações, como
    uma corrente avassaladora;
vocês serão amamentados nos braços dela
    e acalentados em seus joelhos.
13 Assim como uma mãe consola seu filho,
    também eu os consolarei;
em Jerusalém vocês serão consolados”.

14 Quando vocês virem isso,
    o seu coração se regozijará,
e vocês florescerão como a relva;
a mão do Senhor
    estará com os seus servos,
mas a sua ira será contra os seus adversários.
15 Vejam! O Senhor vem num fogo,
    e os seus carros são como um turbilhão!
Transformará em fúria a sua ira
    e em labaredas de fogo, a sua repreensão.
16 Pois com fogo e com a espada
o Senhor executará julgamento
    sobre todos os homens,
e muitos serão os mortos pela mão do Senhor.

17 “Os que se consagram para entrar nos jardins indo atrás do sacerdote[a] que está no meio, comem[b] carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes, todos eles perecerão”, declara o Senhor.

18 “E, por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei ajuntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória.

19 “Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações: a Társis, aos líbios[c] e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, à Grécia, e às ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. 20 Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte, em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos”, diz o Senhor.

“Farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros; 21 também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas”, diz o Senhor.

22 “Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim”, declara o Senhor, “assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. 23 De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim”, diz o Senhor. 24 “Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim; o verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade.”

Notas al pie

 1. 66.17 Ou da deusa
 2. 66.17 Ou jardins atrás de um de seus templos, e aqueles que comem
 3. 66.19 Conforme alguns manuscritos da Septuaginta. O Texto Massorético diz a Pul.