Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 65

Judecată şi mântuire

1„M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine;
    am fost găsit de cei ce nu Mă căutau.
Am zis: «Iată-Mă, iată-Mă!»
    unui neam care nu chema Numele Meu[a].
Toată ziua Mi-am întins mâinile
    către un popor neascultător,
care umblă pe o cale care nu este bună,
    în voia gândurilor lui;
către un popor care nu conteneşte să Mă provoace
    pe faţă,
aducând jertfe în grădini
    şi arzând tămâie pe altare din cărămidă;
care stă în morminte
    şi-şi petrece noaptea în locuri tainice;
care mănâncă carne de porc
    şi are bucate necurate în vasele lui;
care zice: «Stai deoparte!
    Nu te apropia de mine, căci sunt prea sfânt pentru tine!»
Aceste lucruri sunt un fum în nările Mele,
    un foc care arde toată ziua.

Iată, stă scris înaintea Mea:
    «Nu voi tăcea, ci voi răsplăti pe deplin;
        voi pune o răsplată deplină în poala lor,
atât pentru nedreptăţile lor, cât şi pentru ale părinţilor lor»“,
    zice Domnul.
Pentru că au ars tămâie pe munţi,
    şi M-au sfidat pe dealuri,
voi măsura în poala lor
    o răsplată deplină pentru faptele lor din trecut.“

„Aşa vorbeşte Domnul:

«După cum se mai găseşte suc într-un ciorchine,
    iar cineva spune: ‘Nu-l distruge,
        căci încă se mai află ceva bun în el!’,
tot aşa voi face şi Eu de dragul robilor Mei:
    nu-i voi nimici pe toţi.
Voi face să iasă o sămânţă[b] din Iacov
    şi din Iuda un moştenitor al munţilor Mei!
Aleşii Mei îi vor moşteni
    şi robii Mei vor locui acolo.
10 Şaronul va fi păşune pentru turme,
    iar valea Acor – un loc de odihnă pentru cirezi,
        pentru poporul care Mă caută.

11 Cât despre voi, care-L părăsiţi pe Domnul,
    care uitaţi de muntele Meu cel sfânt,
care întindeţi o masă ‘Norocului’[c]
    şi umpleţi o cupă de vin amestecat în cinstea ‘Destinului’[d],
12 vă voi destina sabiei.
    Toţi vă veţi pleca pentru înjunghiere,
pentru că, atunci când am chemat, nu aţi răspuns,
    când am vorbit, nu aţi ascultat,
ci aţi făcut ce era rău înaintea Mea
    şi aţi ales ceea ce nu-Mi era plăcut.»“

13 „De aceea aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Iată! Robii Mei vor mânca,
    însă voi veţi flămânzi.
Iată! Robii Mei vor bea,
    însă voi veţi înseta.
Iată! Robii Mei se vor bucura,
    însă voi veţi fi făcuţi de ruşine.
14 Iată! Robii Mei vor chiui dintr-o inimă veselă,
    însă voi veţi ţipa dintr-o inimă îndurerată
        şi vă veţi văita dintr-un duh zdrobit.
15 Vă veţi lăsa numele ca un blestem aleşilor Mei
    şi Stăpânul Domn vă va omorî,
        iar robilor Săi le va da un alt nume.
16 Oricine va rosti o binecuvântare în ţară,
    va rosti o binecuvântare prin Dumnezeul adevărului
şi oricine va jura în ţară,
    va jura pe Dumnezeul adevărului,
pentru că necazurile de dinainte sunt uitate
    şi ascunse de ochii Mei.

Ceruri noi şi un pământ nou

17 Căci iată, creez ceruri noi
    şi un pământ nou!
Lucrurile de dinainte nu vor mai fi amintite
    şi nu vor mai reveni în mintea nimănui.
18 Prin urmare, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă pentru totdeauna
    de ceea ce creez,
căci iată, creez Ierusalimul pentru a fi o veselie
    şi poporul lui, o bucurie.
19 Mă voi bucura de Ierusalim
    şi mă voi veseli de poporul Meu.
Nu se va mai auzi în el nici plâns
    şi nici ţipăt,
20 nu va mai fi acolo
    nici un sugar care să trăiască doar câteva zile
        şi nici un bătrân care să nu-şi împlinească zilele.
Cel care va muri la o sută de ani
    va fi considerat tânăr[e]
şi cel care nu va ajunge[f] suta de ani
    va fi considerat blestemat.
21 Îşi vor construi case şi vor locui în ele;
    vor planta vii şi vor mânca rodul lor.
22 Ei nu vor mai zidi case ca alţii să locuiască în ele,
    nu vor mai planta ca alţii să mănânce,
căci, precum zilele unui copac,
    aşa vor fi şi zilele poporului Meu,
iar aleşii Mei se vor bucura pe deplin
    de lucrul mâinilor lor.
23 Ei nu vor trudi în van,
    nici nu vor naşte copii sortiţi pieirii,
căci vor fi o sămânţă binecuvântată de Domnul,
    ei şi urmaşii lor.
24 Înainte ca ei să Mă cheme, Eu le voi răspunde,
    înainte să termine de vorbit, Eu îi voi auzi!
25 Lupul şi mielul vor paşte împreună,
    leul va mânca paie ca boul,
        iar hrana şarpelui va fi ţărâna!
Ei nu vor face rău, nici nu vor distruge ceva
    pe întregul Meu munte sfânt,
        zice Domnul.»“

Notas al pie

  1. Isaia 65:1 LXX; TM: unui neam care nu era chemat după Numele Meu.
  2. Isaia 65:9 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic. Apostolul Pavel (Gal. 3:16) aplică acelaşi termen, sămânţă, lui Isus Cristos, demonstrând prin exegeza sa că promisiunea făcută lui Avraam îşi găseşte împlinirea ultimă în Isus Cristos
  3. Isaia 65:11 Ebr.: Gad
  4. Isaia 65:11 Ebr.: Meni
  5. Isaia 65:20 Sau: Tânărul va muri la o sută de ani
  6. Isaia 65:20 Sau: şi păcătosul care va ajunge

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Isaaya 65

Omusango n’Obulokozi

1Mukama n’alyoka agamba nti,
    “Nze nnali mwetegefu okweyoleka eri abo abaali tebannoonya.
Neeraga abo abaali tebannoonya.
    Eri eggwanga eryali litakoowoola linnya lyange nneyoleka gye bali ng’aŋŋamba nti, ‘Ndi wano, Ndi wano.’
Nagolola emikono gyange olunaku lwonna okutuusa obudde okuziba
    eri abantu abeewagguzze,
abatambulira mu makubo amabi
    abagoberera entegeka ezaabwe ku bwabwe;
abantu bulijjo
    abansomooza mu maaso gange gennyini
nga bawaayo ebiweebwayo mu nnimiro
    ne bookera n’ebiweebwayo ku byoto eby’amatoffaali;
abatuula mu malaalo
    ne bamalako ekiro kyonna mu bifo ebyekusifu,
abalya ennyama y’embizzi,
    era n’amaseffuliya gaabwe gajjudde ennyama etali nnongoofu.
Bagamba nti, ‘Beera wala, tojja kumpi nange,
    kubanga ndi mutuukirivu nnyo ggwe okunsaanira!’
Abantu bwe batyo mukka mu nnyindo zange,
    omuliro ogwaka olunaku lwonna.

“Laba kiwandiikiddwa mu maaso gange.
    Sijja kusirika naye nzija kusasula mu bujjuvu,
    nzija kubasasula bibatuukireko ddala;
olw’ebibi byammwe byonna era n’olw’ebibi bya bakitammwe,”
    bw’ayogera Mukama Katonda.
“Kubanga baayokera ebiweebwayo byabwe ku lusozi
    era ne bannyoomera ku busozi,
ndibalira mu mikono gyabwe empeera yennyini enzijuvu
    ey’ebikolwa byabwe eby’edda.”

Bw’atyo bw’ayogera Mukama:

“Ng’omubisi bwe gusangibwa mu kirimba ky’emizabbibu
    abantu ne bagamba nti, ‘Togwonoona,
    gukyalimu akalungi,’
bwe ntyo bwe ndikibakolera olw’obulungi bw’abaweereza bange.
    Sijja kubasaanyaawo bonna.
Ndiggya ezzadde okuva mu Yakobo
    era ne mu Yuda abo abalitwala ensozi zange;
abantu bange abalonde balizigabana,
    era eyo abaweereza bange gye balibeera.
10 Awo Saloni kiribeera ddundiro lya bisibo,
    era n’ekiwonvu kya Akoli kifo kya nte we zigalamira
    olw’abantu bange abannoonya.

11 “Naye mmwe abava ku Mukama
    ne mwerabira olusozi lwange olutukuvu
ne muteekerateekera emmeeza katonda wammwe, Mukisa,
    ne mujuliza katonda wammwe, Kusalawo, ebikopo eby’envinnyo,
12 ndibawaayo eri ekitala
    era mwenna mukutaamirire musalibwe,
kubanga nabayita naye temwayitaba,
    nayogera naye temwampuliriza.
Mwakola ebitasaana
    era ne musalawo okukola ebitansanyusa.”

13 Noolwekyo kino Mukama Ayinzabyonna ky’agamba:

“Abaweereza bange bajja kulya,
    naye mmwe mujja kulumwa enjala,
abaweereza bange bajja kunywa,
    naye mmwe mulumwe ennyonta;
abaweereza bange bajja kujaguza,
    naye mmwe mukwatibwe ensonyi.
14 Abaweereza bange bajja kuyimba
    olw’essanyu erinaaba mu mitima gyabwe,
naye mmwe muli ba kukaaba olw’okulumwa okunaabeera mu mitima gyammwe
    era mukaabe olw’okulumwa emyoyo.
15 Ekikolimo kiryoke kibagwire,
    Nze Mukama Katonda ow’Eggye mbatte
amannya gammwe geerabirwe,
    naye mpe amannya amaggya abo abaŋŋondera.
16 Kiryoke kibeere nti buli muntu ananoonya okufuna omukisa
    anaagunoonya kuva eri Katonda Ow’amazima
buli anaalayiranga mu ggwanga
    anaalayiranga Katonda ow’amazima.
Kubanga emitawaana egyayita gya kwerabirwa
    gikwekebwe okuva mu maaso gange.

Eggulu Epya n’Ensi Empya

17 “Laba nditonda eggulu eriggya
    n’ensi empya.
Ebintu eby’edda tebijja kujjukirwa
    wadde okulowoozebwako mu mutima.
18 Naye musanyukire ekyo kye ntonda
    mujaguze emirembe n’emirembe,
kubanga nditonda Yerusaalemi okuba essanyu
    n’abantu baamu okuba okujaguza.
19 Ndijaguza olwa Yerusaalemi
    era nsanyukire abantu bange;
amaloboozi ag’okukaaba
    tegaliddayo kuwulirwamu.

20 “Teriddayo kuba mu kyo mwana muwere
    anaaberawo ennaku obunaku,
    oba omusajja omukulu ataamalengayo myaka gye;
oyo alifiira ku myaka ekikumi
    alitwalibwa ng’omuvubuka obuvubuka.
Oyo atalituusa kikumi
    abalibwe ng’eyakolimirwa.
21 Balizimba ennyumba bazisulemu,
    balisimba emizabbibu balye ebibala byagyo.
22 Tebalizimba nnyumba ate omulala agisulemu,
    tebalisimba ate omulala abirye.
Kubanga emyaka gy’emiti nga bwe giba
    bwe gityo bwe giribeera emyaka gy’abantu bange.
Abalonde bange balirwawo nga bawoomerwa
    emirimu gy’emikono gyabwe.
23 Tebalikolera bwereere
    oba okuzaala abaana ab’okugwa mu katyabaga,
kubanga balibeera abantu abaweebwa Mukama Katonda omukisa,
    bo awamu n’ab’enda yaabwe.
24 Nga tebanakoowoola ndibaddamu,
    nga bakyayogera bati mbaddemu.
25 Omusege n’omwana gw’endiga biriire wamu,
    era empologoma erye omuddo ng’ennume,
    era ettaka libeere emmere y’omusota.
Tewaliba kulumya
    wadde kuzikiriza ku lusozi lwange olutukuvu,”
    bw’ayogera Mukama Katonda.