Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 63

Ziua răzbunării Domnului şi a răscumpărării

1– Cine este Acesta, Care vine din Edom,
    Care vine cu hainele roşii din Boţra?!
Cine este Acesta, înveşmântat atât de frumos,
    păşind atât de plin de putere?!

– Eu sunt, Cel Ce vorbesc cu dreptate
    şi Care am putere să mântuiesc!

– De ce-Ţi sunt hainele roşii
    şi veşmintele ca ale unuia care calcă în teasc?

– Eu singur am călcat în teasc,
    iar dintre popoare n-a fost nimeni cu Mine.
Le-am călcat în mânia Mea,
    le-am călcat în picioare în furia Mea.
Sângele lor Mi-a stropit hainele,
    astfel că pe toate Mi le-am pătat.
Căci ziua răzbunării era în inima Mea
    şi anul răscumpărării Mele sosise.
M-am uitat şi nu era nimeni să Mă ajute;
    am fost uimit căci nu era nimeni să Mă sprijine;
prin urmare, puterea Mea Mi-a adus izbândă
    şi mânia Mea M-a sprijinit.
Am călcat în picioare popoare în mânia Mea,
    le-am îmbătat în furia Mea
        şi le-am vărsat sângele pe pământ.

Laudă şi mărturisire

„Voi vesti îndurările Domnului
    şi isprăvile Domnului,
        potrivit cu tot ceea ce a făcut Domnul pentru noi;
voi vesti marea Lui bunătate
    faţă de Casa lui Israel,
pe care i-a arătat-o potrivit îndurării Sale
    şi potrivit bogăţiei dragostei Lui.
El a zis: «Negreşit, ei sunt poporul Meu,
    fiii care nu Mă vor trăda»,
        şi astfel El a devenit Mântuitorul lor.
În tot ce au suferit,
    a suferit împreună cu ei,
        iar Îngerul Prezenţei Sale i-a izbăvit.
În dragostea şi în mila Sa
    El i-a răscumpărat;
i-a ridicat şi i-a purtat
    în toate zilele din vechime.
10 Dar ei s-au răzvrătit
    şi L-au întristat pe Duhul Său cel Sfânt.
De aceea El S-a făcut duşmanul lor
    şi a luptat El Însuşi împotriva lor.

11 Atunci ei şi-au adus aminte[a] de zilele străvechi,
    de zilele când Moise Îi conducea poporul.
Unde este Acela Care i-a trecut prin mare
    împreună cu păstorul turmei Sale?
Unde este Acela Care a pus printre ei
    Duhul Său cel Sfânt,
12 Acela Care Şi-a trimis braţul slăvit
    să-i fie mână dreaptă lui Moise,
Acela Care a despărţit apele înaintea lor
    pentru a-Şi face un renume veşnic,
13         Acela Care i-a condus prin adâncuri?
Asemenea unui cal ce aleargă prin pustie,
    ei nu s-au împiedicat
14 şi asemenea unor vite ce coboară în câmpie,
    aşa i-a condus Duhul Domnului la odihnă.
În felul acesta Ţi-ai călăuzit Tu poporul,
    pentru a-Ţi face un Nume slăvit.

15 Priveşte din ceruri şi vezi,
    din Locuinţa Ta sfântă şi slăvită!
Unde-Ţi sunt râvna şi puterea?
    Fiorul Tău lăuntric şi compasiunea Ta
        s-au retras de la mine.
16 Totuşi Tu eşti Tatăl nostru,
    chiar dacă Avraam nu ne cunoaşte,
        chiar dacă Israel nu ne recunoaşte;
Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru,
    din vechime Tu Te numeşti «Răscumpărătorul nostru»!
17 De ce, Doamne, ne-ai făcut să rătăcim de la căile Tale?
    De ce ne-ai împietrit inimile, ca să nu ne mai temem de Tine?
Întoarce-Te, de dragul robilor Tăi,
    de dragul seminţiilor ce-Ţi sunt moştenire!
18 Pentru puţină vreme poporul Tău cel sfânt a avut parte de Lăcaşul Tău,
    dar acum duşmanii noştri l-au călcat în picioare.
19 Am fost multă vreme ca unii care nu erau sub stăpânirea Ta,
    ca unii peste care nu era chemat Numele Tău.[b]

Notas al pie

  1. Isaia 63:11 Sau: Fie ca El să-Şi aducă aminte
  2. Isaia 63:19 Sau: Suntem ai Tăi din vechime; / peste ei însă nu ai stăpânit, / iar ei nu au purtat Numele Tău.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Isaaya 63

Katonda lw’Aliwoolera Eggwanga n’Okununula Abantu be

1Ani ono ava mu Edomu mu kibuga Bozula
    anekaanekanye mu ngoye emyufu.
Ani ono ali mu ngoye za bakabaka
    akumba mu bukulu bw’ekitiibwa kye?

“Ye nze alangirira obutuukirivu,
    ow’amaanyi okulokola.”

Lwaki oyambadde ebyambalo ebimyufu
    ng’eby’omusogozi w’omu ssogolero lya wayini?

“Nva kulinnyirira amawanga nga emizabbibu,
    tewali n’omu yajja kunnyambako.
Nabalinnyiririra mu busungu
    era omusaayi gwabwe
ne gusammukira ku ngoye zange,
    era guyiise ku byambalo byange.
Kubanga olunaku olw’okununula abantu bange lwali lutuuse,
    olunaku olw’okuwoolera eggwanga abalabe baabwe.
Natunula naye nga tewali n’omu ayinza kunnyamba,
    newuunya okulaba nga tewaali n’omu ayinza kunkwatirako.
Kale omukono gwange ne gundeetera obuwanguzi,
    era obusungu bwange ne bunnyweza.
Mu busungu bwange nalinnyirira abantu,
    mu kiruyi kyange ne mbatamiiza,
    omusaayi gwabwe ne nguyiwa ku ttaka.”

Ndibuulira ku bulungi bwa Mukama,
    ebikolwa ebyamugwanyisa okutenderezebwa,
    okusinziira ku byonna Mukama by’atukoledde;
weewaawo ebirungi ebingi by’akoledde ennyumba ya Isirayiri,
    okusinziira ku kisa kye,
    okusinziira ku bungi bw’okwagala kwe okutajjulukuka.
Yagamba nti, “Ddala bantu bange,
    abaana aboobulenzi abatannimbelimbe,”
    era bw’atyo n’afuuka omulokozi waabwe.
Yabonaabonera wamu nabo mu kubonaabona kwabwe kwonna,
    era malayika ayimirira mu maaso ge n’abawonya.
Mu kwagala kwe n’ekisa kye yabanunula;
    yabayimusa
    n’abeetikka mu nnaku zonna ez’edda.
10 Naye baajeema
    ne banyiiza Mwoyo Mutukuvu,
kyeyava abakyukira n’afuuka omulabe waabwe
    era ye kennyini n’abalwanyisa.

11 Ne balyoka bajjukira ennaku ez’edda,
    ennaku ez’edda eza Musa n’abantu be;
aluwa oyo eyabayisa mu nnyanja n’omulunzi w’ekisibo kye.
    Aluwa oyo eyateeka Mwoyo Mutukuvu wakati mu bo
12 eyatuma omukono gwe ogw’ekitiibwa
    ogw’amaanyi okubeera ku mukono gwa Musa ogwa ddyo,
eyayawulamu amazzi nga balaba,
    yeekolere erinnya ery’emirembe n’emirembe?
13 Ani eyabakulembera n’abayisa mu buziba?
    Ng’embalaasi mu nsi eyeetadde enjereere tebeesittala.
14 Ng’ente ezigenda mu nsi eyeetadde,
    Omwoyo wa Mukama yabawummuza.
Bw’otyo bwe wakulembera abantu bo
    okwekolera erinnya ery’ettendo.
15 Tunula wansi ng’oli waggulu mu ggulu olabe,
    ng’oli ku ntebe yo ey’ekitiibwa egulumidde entukuvu.
Obunyiikivu bwo n’ebikolwa byo eby’amaanyi biri ludda wa?
    Obulungi bwo n’ekisa bitukwekeddwa.
16 Ggwe Kitaffe,
    wadde nga Ibulayimu tatumanyi
    era nga Isirayiri tatutegeera,
Ayi Mukama Katonda, ggwe Kitaffe Omununuzi waffe
    okuva edda n’edda lye linnya lyo.
17 Ayi Mukama Katonda, lwaki otuleka ne tuva ku makubo go,
    n’okakanyaza omutima gwaffe, ne tutakutya?
Komawo olw’obulungi bw’abaddu bo
    amawanga g’omugabo gwo.
18 Abantu bo abatukuvu baali mu kifo kyo ekitukuvu akaseera katono,
    naye kaakano abalabe baffe bakirinnyiridde.
19 Ffe tuli bantu bo okuva edda n’edda;
    naye bo tobafuganga,
    tebayitibwanga linnya lyo.