Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 60

Gloria Sionului

1«Ridică-te! Străluceşte! Căci lumina ta a venit
    şi slava Domnului a răsărit peste tine.
Iată! Deşi întunericul învăluie pământul,
    şi negura groasă acoperă popoarele,
peste tine răsare Domnul
    şi slava Lui apare deasupra ta.
Neamurile vor veni la lumina ta
    şi împăraţii vor lua parte la strălucirea zorilor tale.

Ridică-ţi ochii şi priveşte în jur!
    Cu toţii se adună şi vin la tine:
fiii tăi vor veni de departe,
    iar fiicele tale vor fi aduse pe braţe.
Văzând acestea vei radia de bucurie,
    inima ta va tresări şi va fi fericită,
căci belşugul mării[a] va fi adus la tine,
    la tine vor veni bogăţiile neamurilor.
O mulţime de cămile îţi vor străbate ţara,
    cămile tinere din Midian şi Efa.
Toţi cei din Şeba vor veni
    aducând aur şi tămâie
        şi vestind laudele Domnului.
Toate turmele Chedarului vor fi adunate la tine;
    berbecii din Nebaiot îţi vor sluji,
suindu-se pe altarul Meu ca jertfe acceptate,
    iar Eu Îmi voi împodobi slăvita Mea Casă.

Cine sunt aceştia care zboară ca nişte nori
    şi ca nişte porumbei spre cuiburile lor?
Ţinuturile de lângă mare Mă aşteaptă,
iar corăbiile de Tarşiş[b] sunt cele dintâi care
    îţi aduc fiii de departe,
        împreună cu argintul şi aurul lor,
pentru Numele Domnului, Dumnezeul tău,
    şi pentru Sfântul lui Israel,
        căci El te-a împodobit cu glorie.

10 Străinii îţi vor reface zidurile
    şi împăraţii lor îţi vor sluji,
pentru că, deşi în mânia Mea te-am lovit,
    totuşi, în bunătatea Mea, îţi arăt îndurare.
11 Porţile tale vor fi pentru totdeauna deschise;
    ele nu vor fi închise nici ziua şi nici noaptea,
pentru ca neamurile să îţi aducă bogăţia lor,
    cu împăraţii lor în fruntea procesiunii.
12 Căci neamul şi împărăţia care nu-ţi vor sluji vor pieri;
    neamurile acelea vor fi în întregime pustiite.

13 Gloria Libanului va veni la tine –
    chiparosul, ulmul şi pinul împreună –
pentru a împodobi locul Sanctuarului Meu
    şi Eu voi glorifica astfel locul unde Mi se odihnesc picioarele.
14 Urmaşii celor ce te-au asuprit
    vor veni plecându-se înaintea ta
şi cei ce te-au dispreţuit
    se vor prosterna la picioarele tale;
te vor numi Cetatea Domnului,
    Sionul Sfântului lui Israel.

15 În loc să mai fii părăsită,
    urâtă şi ocolită de toţi,
Eu voi face din tine o minunăţie veşnică
    şi o pricină de bucurie pentru toate generaţiile.
16 Vei suge laptele neamurilor,
    vei suge bogăţiile[c] împăraţilor
şi vei înţelege că Eu, Domnul, sunt mântuitorul
    şi răscumpărătorul tău, puternicul lui Iacov.
17 În schimbul bronzului îţi voi aduce aur,
    iar în schimbul fierului, argint;
în schimbul lemnului îţi voi aduce bronz,
    iar în schimbul pietrelor, fier.
Voi pune pacea drept supraveghetor
    şi dreptatea drept domnitor.
18 Nu se va mai auzi de violenţă în ţara ta,
    nici de pustiire sau distrugere între hotarele tale,
ci îţi vei numi zidurile ‘Mântuire’
    şi porţile ‘Laudă’.

19 Nu soarele îţi va mai fi lumină ziua,
    nu luna îţi va mai da lumină noaptea,
ci Domnul va fi lumina ta veşnică,
    şi Dumnezeul tău va fi slava ta.
20 Soarele tău nu va mai apune,
    iar luna ta nu se va mai întuneca,
pentru că Domnul va fi lumina ta veşnică
    şi zilele tale de jale se vor sfârşi.
21 Toţi din poporul tău vor fi drepţi
    şi vor stăpâni ţara pe vecie.
Ei sunt vlăstarul pe care l-am plantat,
    lucrarea mâinilor Mele,
        prin care Eu Mă slăvesc.
22 Cel mai mic va creşte de o mie de ori
    şi cel mai neînsemnat va deveni un neam puternic.
Eu sunt Domnul
    şi, la vremea cuvenită lor, voi face să se împlinească repede aceste lucruri.»“

Notas al pie

  1. Isaia 60:5 Este vorba despre comerţul maritim
  2. Isaia 60:9 Vezi nota de la 2:16
  3. Isaia 60:16 Lit.: sânul; neamurile şi împăraţii sunt descrişi ca o mamă care-şi alăptează copiii; imaginea prezintă Sionul ca fiind hrănit de aceasta

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Isaaya 60

Ekitiibwa kya Sayuuni Ekijja

1“Yimuka, oyake, kubanga ekitangaala kyo kizze kyase
    era ekitiibwa kya Mukama kikwakirako.
Kubanga laba ensi eribikkibwa ekizikiza
    era n’ekizikiza ekikutte ennyo kibikke abantu baamawanga gonna,
naye ggwe Mukama alikwakirako
    era ekitiibwa kye kikulabikeko.
Amawanga galijja eri omusana gwo
    ne bakabaka eri okumasamasa okunaakubangako ng’ojja.

“Yimusa amaaso go olabe;
    abantu bo bonna bakuŋŋaana okujja gy’oli
batabani bo abava ewala ne bawala bo
    abasituliddwa mu mikono.
Kino oli wakukirabako ojjule essanyu,
    omutima gwo, gujjule okweyagala n’okujaguza.
Obugagga bw’amawanga bulyoke bukuleetebwe,
    era n’ebirungi byonna eby’omu nnyanja birikweyuna.
Ebisibo by’eŋŋamira birijjula ensi yammwe,
    eŋŋamira ento ez’e Midiyaani ne Efa.[a]
Era ne zonna ez’e Seba zirijja nga zeetisse zaabu n’obubaane
    okulangirira ettendo lya Katonda.
N’ebisibo byonna eby’e Kedali birikukuŋŋanyizibwa,
    endiga ennume ez’e Nebayoosi zirikuweereza.
Zirikkirizibwa ng’ekiweebwayo ku kyoto kyange
    era ndyolesa ekitiibwa kyange mu yeekaalu yange.

“Bano baani abaseyeeya nga ebire,
    ng’amayiba agadda mu bisu byago?
Ddala ddala ebizinga bitunuulidde nze;
    ebidyeri by’e Talusiisi bye bikulembedde
bireete batabani bammwe okubaggya ewala
    awamu ne zaabu yaabwe ne ffeeza,
olw’ekitiibwa kya Mukama Katonda wammwe,
    Omutukuvu wa Isirayiri,
    kubanga akufudde ow’ekitiibwa.

10 “Abaana b’abamawanga amalala balizimba bbugwe wo,
    era bakabaka baabwe bakuweereze;
Olw’obusungu bwange, nakukuba,
    naye mu kusaasira kwange ndikukwatirwa ekisa.
11 Emiryango gyo ginaabanga miggule bulijjo,
    emisana n’ekiro tegiggalwenga,
abantu balyoke bakuleeterenga obugagga obw’amawanga gaabwe
    nga bakulembeddwamu bakabaka baabwe.
12 Kubanga eggwanga oba obwakabaka ebitakuweereze byakuzikirira.
    Ensi ezo zijja kuggweerawo ddala.

13 “Ekitiibwa kya Lebanooni kirikujjira,
    emiti egy’ettendo egy’enfugo,
omuyovu ne namukago gireetebwe okutukuza ekifo eky’awatukuvu wange,
    ekifo ebigere byange we biwummulira eky’ettendo.
14 Batabani baabo abaakunyigirizanga balijja okukuvuunamira;
    era bonna abaakusekereranga balivuunamira ku bigere byo.
Balikuyita kibuga kya Katonda,
    Sayuuni ey’Omutukuvu wa Katonda.

15 “Wadde nga wali olekeddwa awo ng’okyayibbwa,
    nga tewali n’omu akuyitamu,
ndikufuula ow’ettendo,
    essanyu ery’emirembe gyonna.
16 Olinywa amata ag’amawanga.
    Ku mabeere ga bakungu kw’onooyonkanga,
era olimanyira ddala nti,
    Nze, nze Mukama,
nze Mulokozi wo era Omununuzi wo,
    ow’Amaanyi owa Yakobo.
17 Mu kifo ky’ekikomo ndireeta zaabu,
    mu kifo ky’ekyuma ndireeta effeeza,
mu kifo ky’omuti ndireeta kikomo,
    ne mu kifo ky’amayinja ndeete ekyuma.
Emirembe gye girifuuka omufuzi wo
    n’obutuukirivu ne buba omukulembeze wo.
18 Okutabukatabuka tekuddeyo kuwulirwa mu nsi yo,
    wadde okwonoona n’okuzikiriza munda mu nsalo zo.
Ebisenge byo olibiyita Bulokozi,
    Era n’enzigi zo, Kutendereza.
19 Enjuba si yeenekumulisizanga emisana,
    oba omwezi okukumulisizanga ekiro.
Kubanga Mukama y’anaabeeranga ekitangaala kyo eky’emirembe n’emirembe,
    era Katonda wo y’anaabeeranga ekitiibwa kyo.
20 Enjuba yo terigwa nate,
    n’omwezi gwo tegulibula;
Mukama y’anaabeeranga ekitangaala kyo eky’emirembe n’emirembe
    era ennaku zo ez’okukungubanga zikome.
21 Abantu bo babeere batuukirivu,
    ensi ebeere yaabwe emirembe n’emirembe.
Ekisimbe kye nnesimbira;
    omulimu gw’emikono gyange,
    olw’okulaga ekitiibwa kyange.
22 Asembayo okuba owa wansi alyala n’aba lukumi,
    n’asembayo obutono afuuke eggwanga ery’amaanyi.
Nze Mukama,
    ndikyanguya mu biseera byakyo.”

Notas al pie

  1. 60:6 Midiyaani lyali ggwanga lya balunzi ba nsolo abaatambulatambulanga mu bukiikaddyo bw’obugwanjuba bwa Yoludaani. Efa ye yali mutabani wa Midiyaani