Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 56

Mântuire pentru toţi cei ce ascultă

1„Aşa vorbeşte Domnul:

«Căutaţi să judecaţi corect
    şi faceţi ce este drept!
Căci, în curând, mântuirea Mea va veni
    şi dreptatea Mea va fi arătată.
Fericit este omul care face lucrul acesta,
    care se ţine strâns de el,
care păzeşte Sabatul şi nu îl pângăreşte,
    care îşi fereşte mâna să facă vreun rău.»

Străinul care se alipeşte de Domnul să nu zică:
    «Domnul mă va separa, cu siguranţă, de poporul Său!»,
iar eunucul să nu se plângă zicând:
    «Sunt doar un copac uscat!»

Căci aşa vorbeşte Domnul:

«Eunucilor care păzesc Sabatele Mele,
    care aleg să facă ceea ce Îmi este plăcut
        şi care se ţin strâns de legământul Meu
le voi da în Casa Mea şi între zidurile Mele
    un loc de cinste şi un nume
        mai bun decât al fiilor şi al fiicelor;
le voi da un nume veşnic,
    care nu va fi curmat.

Iar pe străinii care se alipesc de Domnul
    pentru a-I sluji,
pentru a iubi Numele Domnului
    şi pentru a-I fi slujitori –
pe toţi cei ce păzesc Sabatul şi nu îl pângăresc,
    pe toţi cei ce se ţin strâns de legământul Meu –
pe aceştia îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt
    şi îi voi face să fie plini de bucurie în Casa Mea de rugăciune.
Arderile lor de tot şi jertfele lor
    vor fi acceptate pe altarul Meu,
căci Casa Mea va fi numită
    o casă de rugăciune pentru toate popoarele.»
Stăpânul Domn
    Cel Care-i adună pe deportaţii lui Israel – zice:
«Voi aduna şi pe alţii alături de ei,
    pe lângă cei deja adunaţi!»

Mesajul Domnului către cei nelegiuiţi

Veniţi, voi, toate vieţuitoarele câmpului!
    Veniţi şi devoraţi, voi, toate vieţuitoarele pădurii!
10 Străjerii lui Israel sunt orbi,
    sunt toţi fără cunoaştere.
Toţi sunt nişte câini de pază muţi,
    care nu pot să latre,
care stau tolăniţi şi visează
    şi cărora le place să doarmă.
11 Sunt nişte câini foarte lacomi,
    niciodată sătui.
Sunt nişte păstori fără pricepere,
    fiecare urmându-şi propriul drum,
        fiecare, fără excepţie, umblând după propriul câştig.
12 «Veniţi! zice fiecare dintre ei. Voi scoate vin
    şi ne vom îmbăta cu băutură tare!
Iar mâine va fi ca azi,
    ba încă mai bine!»

Nova Versão Internacional

Isaías 56

Salvação para os Gentios

1Assim diz o Senhor:

“Mantenham a justiça
    e pratiquem o que é direito,
pois a minha salvação está perto,
    e logo será revelada a minha retidão.
Feliz aquele que age assim,
    o homem que nisso permanece firme,
observando o sábado
    para não profaná-lo,
e vigiando sua mão
    para não cometer nenhum mal”.

Que nenhum estrangeiro
    que se disponha a unir-se ao Senhor
venha a dizer:
    “É certo que o Senhor
    me excluirá do seu povo”.
E que nenhum eunuco se queixe:
“Não passo de uma árvore seca”.

Pois assim diz o Senhor:

“Aos eunucos que guardarem
    os meus sábados,
que escolherem o que me agrada
    e se apegarem à minha aliança,
a eles darei, dentro de meu templo
    e dos seus muros,
um memorial e um nome melhor
    do que filhos e filhas,
um nome eterno, que não será eliminado.
E os estrangeiros que se unirem
    ao Senhor para servi-lo,
para amarem o nome do Senhor
    e prestar-lhe culto,
todos os que guardarem o sábado
    deixando de profaná-lo,
e que se apegarem à minha aliança,
esses eu trarei ao meu santo monte
e lhes darei alegria
    em minha casa de oração.
Seus holocaustos[a] e demais sacrifícios
    serão aceitos em meu altar;
pois a minha casa será chamada
    casa de oração para todos os povos”.
Palavra do Soberano, do Senhor,
    daquele que reúne os exilados de Israel:
    “Reunirei ainda outros
    àqueles que já foram reunidos”.

A Acusação de Deus contra os Ímpios

Venham todos vocês,
    animais do campo;
todos vocês, animais da floresta,
    venham comer!
10 As sentinelas de Israel estão cegas
    e não têm conhecimento;
todas elas são como cães mudos,
    incapazes de latir.
Deitam-se e sonham;
    só querem dormir.
11 São cães devoradores, insaciáveis.
São pastores sem entendimento;
todos seguem seu próprio caminho,
cada um procura vantagem própria.
12 “Venham”, cada um grita,
    “tragam-me vinho!
Bebamos nossa dose
    de bebida fermentada,
que amanhã será como hoje,
    e até muito melhor!”

Notas al pie

  1. 56.7 Isto é, sacrifícios totalmente queimados.