Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 54

Un legământ de pace veşnic

1«Bucură-te, stearpo,
    tu, care nu poţi naşte!
Izbucneşte în chiuituri şi strigă,
    tu, care nu eşti în durerile naşterii!
Căci copiii femeii părăsite vor fi mai mulţi
    decât ai celei măritate, zice Domnul.
Lărgeşte locul cortului tău
    şi întinde învelitoarele locuinţelor tale!
        Nu te opri!
Lungeşte-ţi corzile
    şi întăreşte-ţi ţăruşii!
Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga,
    iar urmaşii[a] tăi vor lua în stăpânire neamuri
        şi vor locui cetăţile pustiite.

Nu te teme, căci nu vei mai fi făcută de ruşine!
    Nu te ruşina, căci nu vei mai suferi dispreţul!
Vei uita ruşinea tinereţii tale
    şi nu-ţi vei mai aminti de ocara văduviei tale.
Căci Cel Ce te-a făcut îţi este soţ –
    Domnul Oştirilor este Numele Său –
şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel –
    El este numit Dumnezeul întregului pământ.
Ca pe o soţie părăsită
    şi cu duhul mâhnit,
        aşa te-a chemat Domnul;
ca pe o soţie alungată în tinereţe,
    zice Dumnezeul tău.
Pentru o clipă te-am părăsit,
    dar te voi aduna cu multă îndurare.
Într-o izbucnire de mânie
    Mi-am ascuns faţa de tine pentru o clipă,
dar cu o dragoste veşnică mă voi îndura de tine,
    zice Domnul, Răscumpărătorul tău.

Pentru Mine aceasta va fi ca în zilele lui Noe,
    când am jurat că apele lui Noe nu vor mai inunda pământul;
tot aşa am jurat şi acum
    că nu mă voi mai mânia pe tine şi nu te voi mai mustra.
10 Pot să se mute munţii,
    pot să se clatine dealurile,
dar dragostea Mea statornică nu se va îndepărta de la tine
    şi legământul Meu de pace nu se va clătina,
        zice Domnul, Cel Ce se îndură de tine.

11 Nenorocito! Bătuto de furtună! Nemângâiato!
    Îţi voi reclădi pietrele în antimoniu[b]
        şi-ţi voi pune temelii de safir.
12 Îţi voi face meterezele din rubin,
    porţile din nestemate
        şi toate zidurile din pietre scumpe.
13 Toţi fiii tăi vor fi învăţaţi de Domnul
    şi mare va fi pacea fiilor tăi.
14 Vei fi întemeiată în dreptate,
    departe de tiranie,
        căci nu vei avea de ce să te temi;
departe de teroare,
    căci aceasta nu se va mai apropia de tine.
15 Dacă cineva va porni un război împotriva ta, nu va fi trimis de Mine;
    oricine porneşte un război împotriva ta va cădea din pricina ta.

16 Să ştii că Eu l-am creat pe fierarul
    care suflă în cărbunii aprinşi
        şi făureşte o armă potrivită pentru scopul ei;
tot Eu l-am creat şi pe pustiitor să nimicească.
17     Orice armă care este făurită împotriva ta va da greş
        şi pe orice limbă care se ridică să te judece o vei condamna.
Aceasta este moştenirea robilor Domnului
    şi îndreptăţirea lor din partea Mea, zice Domnul.

Notas al pie

  1. Isaia 54:3 Lit.: sămânţa; vezi nota de la 53:10
  2. Isaia 54:11 Sau: lapislazuli

Nova Versão Internacional

Isaías 54

A Futura Glória de Sião

1“Cante, ó estéril,
    você que nunca teve um filho;
irrompa em canto, grite de alegria,
    você que nunca esteve
    em trabalho de parto;
porque mais são os filhos
    da mulher abandonada
do que os daquela que tem marido”,
    diz o Senhor.
“Alargue o lugar de sua tenda,
estenda bem as cortinas de sua tenda,
    não o impeça;
estique suas cordas, firme suas estacas.
Pois você se estenderá para a direita
    e para a esquerda;
seus descendentes desapossarão nações
    e se instalarão
    em suas cidades abandonadas.

“Não tenha medo;
    você não sofrerá vergonha.
Não tema o constrangimento;
    você não será humilhada.
Você esquecerá
    a vergonha de sua juventude
e não se lembrará mais
    da humilhação de sua viuvez.
Pois o seu Criador é o seu marido,
    o Senhor dos Exércitos é o seu nome,
o Santo de Israel é seu Redentor;
    ele é chamado o Deus de toda a terra.
O Senhor chamará você de volta
    como se você fosse uma
    mulher abandonada e aflita de espírito,
uma mulher que se casou nova
    apenas para ser rejeitada”, diz o seu Deus.
“Por um breve instante eu a abandonei,
mas com profunda compaixão
    eu a trarei de volta.
Num impulso de indignação
    escondi de você por um instante
    o meu rosto,
mas com bondade eterna
    terei compaixão de você”,
diz o Senhor, o seu Redentor.

“Para mim isso é como os dias de Noé,
    quando jurei que as águas de Noé
    nunca mais tornariam a cobrir a terra.
De modo que agora jurei
    não ficar irado contra você,
    nem tornar a repreendê-la.
10 Embora os montes sejam sacudidos
    e as colinas sejam removidas,
ainda assim a minha fidelidade
    para com você não será abalada,
nem será removida
    a minha aliança de paz”,
diz o Senhor,
    que tem compaixão de você.

11 “Ó cidade aflita,
    açoitada por tempestades
    e não consolada,
eu a edificarei com turquesas,
edificarei seus alicerces com safiras.
12 Farei de rubis os seus escudos,
    de carbúnculos as suas portas,
    e de pedras preciosas
    todos os seus muros.
13 Todos os seus filhos
    serão ensinados pelo Senhor,
e grande será a paz de suas crianças.
14 Em retidão você será estabelecida:
A tirania estará distante;
    você não terá nada a temer.
O pavor estará removido para longe;
    ele não se aproximará de você.
15 Se alguém a atacar,
    não será por obra minha;
todo aquele que a atacar
    se renderá a você.

16 “Veja, fui eu quem criou o ferreiro,
    que sopra as brasas até darem chama
    e forja uma arma
    própria para o seu fim.
E fui eu quem criou o destruidor
    para gerar o caos;
17 nenhuma arma forjada contra você
    prevalecerá,
e você refutará toda língua que a acusar.
Esta é a herança dos servos do Senhor,
e esta é a defesa que faço do nome deles”,
    declara o Senhor.