Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 53

1Cine a crezut mesajul nostru?
    Cui i-a fost descoperit braţul Domnului?
El a crescut înaintea Lui ca un lăstar,
    ca o rădăcină ieşită dintr-un pământ uscat;
nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă,
    nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă.
Dispreţuit şi părăsit de oameni,
    Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa,
era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi ascundeau faţa de El,
    iar noi nu L-am luat în seamă.

Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre
    şi a purtat bolile noastre.
Noi însă L-am considerat lovit,
    zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit.
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre,
    zdrobit pentru fărădelegile noastre;
pedeapsa care ne dă pacea era peste El
    şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi,
    fiecare urmându-şi propriul drum,
dar Domnul a pus asupra Lui
    nelegiuirea noastră, a tuturor.

Când a fost asuprit şi chinuit,
    El nu Şi-a deschis gura.
Ca un miel care este dus la tăiere
    şi ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde,
        tot aşa nici El nu Şi-a deschis gura.
A fost luat prin forţă şi judecată nedreaptă.
    Dar cine din generaţia Sa s-ar fi gândit
[a] El era şters de pe tărâmul celor vii
    şi lovit pentru nelegiuirile poporului Meu?
I-au pus mormântul lângă al celor răi

şi L-au aşezat în[b] mormântul[c] celui bogat,

deşi El nu a săvârşit nici un act de violenţă
    şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.

10 Domnul însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă.
    Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru vină,
Îşi va vedea urmaşii[d] şi va trăi multe zile,
    iar voia Domnului va propăşi prin El.
11 «La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina[e]
    şi va fi mulţumit;[f]
prin cunoştinţa Sa[g] Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi
    şi le va purta nelegiuirile.
12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari[h]
    şi va împărţi prada cu cel puternic[i],
căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte
    şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi.
Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi
    şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»

Notas al pie

 1. Isaia 53:8 Sau: judecată nedreaptă. / Cine poate vorbi despre urmaşii Săi? Căci … .
 2. Isaia 53:9 Sau: lângă
 3. Isaia 53:9 Lit.: moartea
 4. Isaia 53:10 Lit.: sămânţa; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
 5. Isaia 53:11 Q, LXX; TM nu conţine lumina
 6. Isaia 53:11 Sau: Va vedea rodul suferinţelor Lui / şi va fi mulţumit
 7. Isaia 53:11 Sau: prin faptul de a fi cunoscut
 8. Isaia 53:12 Sau: cei mulţi
 9. Isaia 53:12 Sau: cu cei numeroşi

Священное Писание (Восточный Перевод)

Исаия 53

1Кто поверил слышанному от нас,
    и кому открылась сила Вечного?
Он пророс перед Ним, как нежный побег
    и как корень из сухой земли.
Не было в Нём ни красы, ни величия,
    чтобы нам смотреть на Него;
не было в Его облике ничего,
    что привлекло бы нас.
Он был презрен и отвергнут людьми,
    человек скорбей, знакомый с недугом.
Как тот, от кого прячут лица, Он был презираем,
    и мы ни во что не ставили Его.

Но Он взял на Себя наши немощи
    и понёс наши болезни.
Мы же думали: разит Его Всевышний
    за Его собственные грехи,
    бьёт Его – вот Он и мучается.
А Он был изранен за наши грехи,
    сокрушаем за наши беззакония;
Он понёс наказание, чтобы мы получили мир,
    и ранами Его мы исцелились.
Все мы, как овцы, сбились с пути,
    каждый из нас пошёл своей дорогой,
но на Него Вечный возложил
    все грехи наши.

Он был угнетаем и мучим,
    но уст Своих не открывал.
Как ягнёнок, Он был ведён на заклание,
    и как овца перед стригущими безмолвна,
    так и Он не открывал уст Своих.
Он был арестован и несправедливо судим.
    Но кто из Его поколения подумал,
что[a] Он был отторгнут от земли живых
    за преступления Моего народа,
    которому причиталась эта кара?
Могилу Ему отвели с нечестивыми,
    но Он был похоронен у богатого,
потому что Он не был жесток,
    и в устах Его не было никакой лжи.

10 Но Вечному было угодно сокрушить Его и предать мучению.
    Когда же Его жизнь станет приношением за грех,
Он увидит Своё потомство и продлит Свои дни;
    и свершится через Него воля Вечного.
11 После страданий Своих Он увидит свет жизни
    и порадуется.
Через познание Его[b] Мой праведный Раб многих оправдает
    и понесёт их грехи.
12 Поэтому Я дам Ему удел с великими,
    и добычу разделит Он с сильными,
потому что Себя Он предал на смерть
    и был причислен к преступникам,
тогда как Он понёс грех многих
    и за преступников ходатайствовал.

Notas al pie

 1. 53:8 Или: «Но кто может понять Его происхождение?»; или: «Разве Он оставил после Себя потомков?»
 2. 53:11 Или: «Своим знанием».