Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 48

Încăpăţânarea lui Israel

1Ascultaţi lucrul acesta, Casă a lui Iacov,
    voi, care sunteţi chemaţi cu numele lui Israel
        şi care vă trageţi din Iuda,
voi, care juraţi pe Numele Domnului
    şi-L chemaţi pe Dumnezeul lui Israel,
        dar nu în adevăr sau dreptate,
chiar dacă vă numiţi pe voi înşivă după Cetatea Sfântă
    şi vă bizuiţi pe Dumnezeul lui Israel,
        al Cărui Nume este Domnul Oştirilor!
Lucrurile de dinainte le-am prevestit demult,
    gura Mea le-a vestit, Eu le-am făcut cunoscute;
        apoi, dintr-odată, am lucrat, iar ele s-au împlinit.
Pentru că ştiu că eşti încăpăţânat

şi tendoanele gâtului tău sunt de fier,

        iar fruntea de bronz,
de aceea ţi-am vestit aceste lucruri demult.
    Înainte să se împlinească ţi le-am vestit,
ca nu cumva să zici:
    ‘Idolul meu le-a făcut,
        chipul meu cioplit şi chipul meu turnat le-a poruncit!’
Ai auzit. Acum uită-te la toate acestea!
    De ce nu vrei să recunoşti?

De acum te voi face să auzi lucruri noi,
    taine pe care nu le cunoşti.
Ele sunt create acum, şi nu în vechime.
    Până azi tu n-ai mai auzit de ele,
        ca să poţi spune: ‘Le ştiam deja.’
Nu, nu le-ai auzit, nici nu le-ai cunoscut,
    urechea ta nemaifiind demult deschisă,
căci am ştiut că te vei purta cu necredincioşie
    şi că, încă de la naştere, ai fost numit răzvrătit.
Pentru Numele Meu întârzii mânia Mea
    şi pentru lauda Mea o opresc faţă de tine,
        ca să nu te nimicesc.
10 Iată, te-am curăţat, dar nu ca pe argint,
    ci te-am încercat în cuptorul suferinţei.
11 De dragul Meu, de dragul Meu fac aceasta,
    căci de ce să fie profanat Numele Meu?
        Slava Mea n-o voi da altuia.

Israel răscumpărat

12 Ascultă-Mă, Iacove,
    Israele, pe care te-am chemat!
Eu sunt Acela!
    Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă!
13 Mâna Mea a pus temeliile pământului
    şi dreapta Mea a întins cerurile;
când le chem
    ele se înfăţişează împreună.

14 Adunaţi-vă cu toţii şi ascultaţi!
    Care dintre idoli a prevestit aceste lucruri?
El, cel iubit de Domnul,
    Îi va îndeplini planul împotriva Babilonului,
        iar braţul său va fi împotriva caldeenilor[a].
15 Eu, chiar Eu am vorbit! Eu l-am chemat,
    Eu l-am adus, iar el îşi va îndeplini misiunea!

16 Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi aceasta!

De la început n-am vorbit în ascuns;
    când s-au petrecut aceste lucruri, Eu eram acolo.

Acum, Stăpânul Domn m-a trimis
    împreună cu Duhul Său.»

17 Aşa vorbeşte Domnul,
    Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel:
«Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
    Care te învaţă ce este spre binele tău,
        Care te conduce pe calea pe care trebuie să mergi.
18 O, de-ai fi luat aminte la poruncile Mele,
    pacea ta ar fi fost ca un râu,
        iar dreptatea ta ca valurile mării;
19 urmaşii[b] tăi ar fi fost ca nisipul,
    ca boabele lui ar fi fost copiii tăi
şi niciodată nu ar fi fost şters sau nimicit
    numele lor dinaintea Mea!»

20 Părăsiţi Babilonul!
    Fugiţi dintre caldeeni!
Cu un strigăt de bucurie vestiţi
    şi proclamaţi!
Trimiteţi vestea până la marginile pământului!
    Spuneţi: «Domnul l-a răscumpărat pe robul Său Iacov!»
21 Ei n-au însetat când i-a condus prin pustie;
    El a făcut să curgă pentru ei apă din stâncă;
a despicat stânca
    şi a ţâşnit apă.

22 «Pentru cei răi, zice Domnul, nu este pace.»

Notas al pie

  1. Isaia 48:14 babilonienilor; şi în v. 20
  2. Isaia 48:19 Lit.: sămânţa; vezi nota de la 14:20

Nova Versão Internacional

Isaías 48

Israel Obstinado

1“Escute isto, ó comunidade de Jacó,
vocês que são chamados
    pelo nome de Israel
    e vêm da linhagem de Judá,
vocês que fazem juramentos
    pelo nome do Senhor
e invocam o Deus de Israel,
    mas não em verdade ou retidão;
vocês que chamam a si mesmos
    cidadãos da cidade santa
e dizem confiar no Deus de Israel;
    o Senhor dos Exércitos é o seu nome:
Eu predisse há muito
    as coisas passadas,
minha boca as anunciou,
    e eu as fiz conhecidas;
então repentinamente agi,
    e elas aconteceram.
Pois eu sabia quão obstinado você era;
os tendões de seu pescoço eram ferro,
    a sua testa era bronze.
Por isso há muito lhe contei
    essas coisas;
antes que acontecessem
    eu as anunciei a você
para que você não pudesse dizer:
‘Meus ídolos as fizeram;
minha imagem de madeira
    e meu deus de metal as determinaram’.
Você tem ouvido essas coisas;
    olhe para todas elas.
Você não irá admiti-las?

“De agora em diante eu lhe contarei
    coisas novas,
coisas ocultas, que você desconhece.
Elas foram criadas agora,
    e não há muito tempo;
você nunca as conheceu antes.
Por isso você não pode dizer:
    ‘Sim, eu as conhecia’.
Você não tinha conhecimento
    nem entendimento;
desde a antigüidade o seu ouvido
    tem se fechado.
Sei quão traiçoeiro você é;
desde o nascimento
    você foi chamado rebelde.
Por amor do meu próprio nome
    eu adio a minha ira;
por amor de meu louvor
    eu a contive,
para que você não fosse eliminado.
10 Veja, eu refinei você,
    embora não como prata;
eu o provei na fornalha da aflição.
11 Por amor de mim mesmo,
    por amor de mim mesmo, eu faço isso.
Como posso permitir que
    eu mesmo seja difamado?
Não darei minha glória a nenhum outro.

A Libertação de Israel

12 “Escute-me, ó Jacó,
Israel,
    a quem chamei:
Eu sou sempre o mesmo;
eu sou o primeiro
    e eu sou o último.
13 Minha própria mão
    lançou os alicerces da terra,
e a minha mão direita estendeu os céus;
quando eu os convoco,
    todos juntos se põem em pé.

14 “Reúnam-se, todos vocês, e escutem:
    Qual dos ídolos predisse essas coisas?
O amado do Senhor
    cumprirá seu propósito
    contra a Babilônia;
seu braço será contra os babilônios.
15 Eu, eu mesmo, falei;
    sim, eu o chamei.
Eu o trarei, e ele será bem-sucedido
    em sua missão.

16 “Aproximem-se de mim e escutem isto:

“Desde o primeiro anúncio
    não falei secretamente;
na hora em que acontecer, estarei ali.”

E agora o Soberano, o Senhor, me enviou,
    com seu Espírito.

17 Assim diz o Senhor, o seu redentor,
    o Santo de Israel:
“Eu sou o Senhor, o seu Deus,
    que lhe ensina o que é melhor para você,
que o dirige no caminho
    em que você deve ir.
18 Se tão-somente você tivesse
    prestado atenção às minhas ordens,
sua paz seria como um rio,
    sua retidão, como as ondas do mar.
19 Seus descendentes
    seriam como a areia,
seus filhos, como seus inúmeros grãos;
o nome deles jamais seria eliminado
    nem destruído de diante de mim”.

20 Deixem a Babilônia,
    fujam do meio dos babilônios!
Anunciem isso com gritos de alegria
    e proclamem-no.
Enviem-no aos confins da terra; digam:
    O Senhor resgatou seu servo Jacó.
21 Não tiveram sede
    quando ele os conduziu
    através dos desertos;
ele fez água fluir da rocha para eles;
fendeu a rocha, e a água jorrou.

22 “Não há paz alguma para os ímpios”,
    diz o Senhor.