Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 47

Căderea Babilonului

1Coboară-te şi aşază-te în ţărână,
    fiică, fecioară a Babilonului!
Şezi pe pământ fără să ai vreun tron,
    fiică a caldeenilor[a],
căci nu vei mai fi numită
    gingaşă şi delicată!
Ia pietrele de moară şi macină făină!
    Dă-ţi voalul la o parte!
Ridică-ţi rochia, descoperă-ţi picioarele
    şi treci prin râuri!
Goliciunea ta va fi dezvelită,
    da, ruşinea ta va fi văzută.
        Mă voi răzbuna şi nu voi cruţa pe nimeni!»

Răscumpărătorul nostru –
    Domnul Oştirilor este Numele Său –
        este Sfântul lui Israel.

«Şezi în tăcere şi du-te în întuneric,
    fiică a caldeenilor,
căci nu vei mai fi numită
    împărăteasa împărăţiilor!
Am fost mânios pe poporul Meu
    şi Mi-am pângărit moştenirea.
I-am dat în mâna ta,
    dar tu n-ai avut milă de ei;
chiar şi celui bătrân i-ai pus
    un jug foarte greu.
Ziceai: ‘Voi continua să fiu împărăteasă pentru totdeauna!’
Aşa că n-ai ţinut seama de aceste lucruri,
    nici nu ai cugetat la viitorul lor.

Acum dar, ascultă aceasta, tu, iubitoare de plăceri,
    tu, care locuieşti în siguranţă,
care te gândeşti:
    ‘Eu sunt şi nu este alta în afară de mine!
Nu voi fi văduvă
    şi nu voi şti cum e să-ţi pierzi copiii!’
Amândouă aceste lucruri vor veni asupra ta
    dintr-odată, într-o singură zi.
Pierderea copiilor şi văduvia,
    vor veni pe deplin asupra ta,
în ciuda multelor tale vrăjitorii
    şi a marii puteri a descântecelor tale.
10 Te-ai încrezut în răutatea ta,
    zicând: ‘Nu mă vede nimeni.’
Înţelepciunea şi cunoaşterea ta
    este cea care te conduce greşit
atunci când îţi zici:
    ‘Eu sunt şi nu e alta în afară de mine!’
11 Dar va veni nenorocirea peste tine
    şi nu vei şti s-o faci să dispară[b];
va cădea peste tine dezastrul
    şi nu-l vei putea da la o parte;
va veni brusc asupra ta ruina,

fără ca să fi ştiut ceva despre ea.

12 Continuă cu descântecele
    şi cu multele tale vrăjitorii,
        cu care te-ai trudit încă din tinereţe!
Poate vei reuşi,
    poate vei inspira teroare.
13 Ai obosit de atâtea sfaturi.
    Să se ridice şi să te salveze
cei ce studiază cerurile, cititorii în stele,
    care la fiecare lună nouă prezic ce are să ţi se întâmple.
14 Iată, ei sunt ca pleava,
    fiind mistuiţi de foc.
Nu se pot izbăvi singuri
    din puterea focului.
Acesta nu este jăratic la care să te încălzeşti,
    nu este foc înaintea căruia să stai!
15 Aşa sunt pentru tine
    cei pe care te oboseai să-i întrebi
        şi cei cu care ai făcut negoţ încă din tinereţe:
fiecare rătăceşte pe căile lui
    şi nu este nimeni care să te salveze.

Notas al pie

  1. Isaia 47:1 babilonienilor; şi în v. 5
  2. Isaia 47:11 Sau: şi nu vei şti de unde se ridică

Het Boek

Jesaja 47

Profetie over Babel

1Och onoverwinnelijk Babel, kom in het stof zitten. Uw dagen van glorie, luister en hoog aanzien zijn voorbij. O dochter van de Chaldeeën, u zult nooit meer een lieflijke prinses zijn, teer en wondermooi. Pak de handmolen en maal het koren, leg uw sluier maar af, schort uw jurk op en loop zo voor schut. U zult beschaamd zijn als u ontbloot door rivieren zult waden. Ik zal wraak op u nemen en geen genade kennen. Dat zegt onze verlosser, die Israël uit de macht van Babel zal redden, Here van de hemelse legers is zijn naam, de Heilige van Israël. Zit stil in de duisternis, Babel, u zult nooit meer ‘De koningin onder de koninkrijken’ worden genoemd. Want Ik was boos op mijn volk Israël en strafte het door het in uw macht te geven. Maar u kende geen genade. Zelfs grijsaards liet u zware vrachten dragen. U dacht dat uw heerschappij nooit zou eindigen, koningin van de wereld. U gaf helemaal niets om mijn volk en dacht er niet aan op te treden tegen mensen die het kwaad deden. O genotzuchtig koninkrijk, in wellust en onbezorgdheid levend met het idee dat u de wereld regeert. Luister naar het vonnis van mijn rechtbank over uw zonden. U zegt: ‘Ik alleen ben God! Ik zal nooit weduwe worden, nooit mijn kinderen verliezen.’ Welnu, die twee dingen zullen u op hetzelfde moment overkomen. Twee dingen zult u op één dag te verwerken krijgen: weduwschap en het verlies van uw kinderen, ondanks al uw occultisme en toverkunsten. 10 U waande zich veilig in uw verdorvenheid. Uw ‘wijsheid’ en ‘kennis’ brachten u er toe te denken dat u aan niemand verantwoording hoefde af te leggen. 11 Daarom zal de ramp zich bliksemsnel over u voltrekken en wel zo snel dat u niet weet waar hij vandaan komt. Er zal geen zoenoffer te brengen zijn die dit ongekende kan afweren. 12 Roep de horden boze geesten maar op die u al die jaren hebt aanbeden. Doe een beroep op hen om u te helpen opnieuw angst in veler harten te zaaien. 13 U hebt raadgevers genoeg, uw astrologen en sterrenkundigen die u proberen te vertellen wat in de toekomst gebeuren gaat. 14 Maar zij zijn net zo nutteloos als gedroogd gras dat verbrand wordt. Zij kunnen zichzelf niet eens verlossen! Van hen zult u echt geen hulp krijgen. Zij zijn een kolenvuur waaraan u zich niet kunt warmen en dat geen licht geeft om bij te zitten. 15 Al uw vroegere handelspartners zullen wegglippen en verdwijnen, niemand zal in staat zijn u te helpen.