Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 45

1«Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său,
către Cirus, pe care l-am apucat de mâna dreaptă
pentru a supune neamurile
    şi pentru a dezbrăca pe împăraţi de armurile lor;
pentru a deschide porţile înaintea lui,
    porţi ce nu vor mai fi închise:
Eu Însumi voi merge înaintea ta
    şi voi netezi munţii[a];
voi sparge uşile de bronz
    şi voi tăia barele de fier;
îţi voi da vistieriile întunericului,
    bogăţii ascunse în locuri tainice,
ca să ştii că Eu sunt Domnul,
    Dumnezeul lui Israel, Care te chem pe nume.
De dragul robului Meu Iacov,
    al alesului Meu Israel,
te chem pe nume,
    îţi dau un nume de onoare,
        deşi tu nu Mă cunoşti.
Eu sunt Domnul, nu este altul;
    în afară de Mine nu există un alt Dumnezeu!
        Te voi încinge, deşi tu nu Mă cunoşti,
pentru ca oamenii să cunoască,
    de la răsăritul soarelui şi până la apus,
că nu există un altul în afară de Mine;
    Eu sunt Domnul, nu este altul!
Eu întocmesc lumina şi creez întunericul;
    Eu aduc bunăstarea şi tot eu creez dezastrul;
        Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri!

Picuraţi, voi, ceruri de sus!
    Să plouă din nori dreptatea!
Să se deschidă pământul larg
    şi să răsară mântuirea!
Să răsară şi dreptatea împreună cu ea!
    Eu, Domnul, le-am creat.

Vai de cel ce se ceartă cu Făcătorul său,
    de cel care nu este decât un vas de pământ printre altele la fel!
Îi va spune oare lutul olarului: ‘Ce faci?’
    sau: ‘Nu i-ai pus mâini!’[b]?
10 Vai de cel ce-i zice tatălui său: ‘Ce ai zămislit?’
    sau mamei sale: ‘Ce ai adus pe lume?’»

11 Aşa vorbeşte Domnul,
    Sfântul lui Israel şi Făcătorul lui:
«Cu privire la cele viitoare,
    îndrăzniţi să Mă întrebaţi despre copiii Mei?
        Îmi veţi porunci cu privire la lucrarea mâinilor Mele?
12 Eu am făcut pământul
    şi am creat omul pe el;
propriile Mele mâini au desfăşurat cerurile
    şi Eu am poruncit întregii lor oştiri.
13 Eu l-am ridicat pe Cirus[c], în dreptatea Mea,
    şi-i voi netezi toate căile.
El va rezidi cetatea Mea
    şi îi va elibera pe exilaţii Mei,
nu pentru vreun preţ sau vreo răsplată,
    zice Domnul Oştirilor.»“

14 „Aşa vorbeşte Domnul:

«Produsele Egiptului şi mărfurile din Cuş[d],
    precum şi sabeenii[e] înalţi la statură,
vor veni spre tine şi îţi vor aparţine;
    vor veni în lanţuri în urma ta.
Se vor pleca înaintea ta
    şi ţi se vor ruga, zicând:
‘Recunoaştem că Dumnezeu este cu tine! Alt Dumnezeu nu este!
    Nu există un alt Dumnezeu în afară de El!’»

15 Cu adevărat, Tu eşti un Dumnezeu Care Se ascunde.

O, Dumnezeu al lui Israel, Mântuitorule!

16 Făcuţi de ruşine şi umiliţi vor fi cu toţii;
    cuprinşi de ruşine vor umbla împreună, toţi făuritorii de idoli.
17 Dar Israel va fi mântuit de Domnul
    cu o mântuire veşnică;
voi nu veţi mai fi făcuţi de ruşine, nici umiliţi,
    pe vecie.

18 Căci aşa vorbeşte Domnul,
    Cel Care a creat cerurile –
        El este Dumnezeu –
Cel Care a întocmit şi a făcut pământul –
    El l-a întemeiat
şi nu l-a creat să fie pustiu[f],
    ci l-a întocmit ca să fie locuit:
«Eu sunt Domnul,
    nu există altul!
19 Eu nu am vorbit în ascuns,
    în vreun colţ întunecos al pământului;
nu am zis urmaşilor[g] lui Iacov:
    ‘Căutaţi-Mă în zadar!’
Eu, Domnul, spun adevărul,
    fac cunoscut ce este drept.

20 Strângeţi-vă! Veniţi!
    Apropiaţi-vă cu toţii,
        voi supravieţuitori dintre neamuri!
Fără minte sunt cei care îşi poartă
    idolii de lemn,
şi se roagă unui dumnezeu
    care nu poate mântui.
21 Vorbiţi! Prezentaţi-vă cauza!
    Lăsaţi-i să se sfătuiască împreună!
Cine a prevestit aceasta cu multă vreme în urmă?
    Cine a vestit-o în trecut?
Oare nu Eu, Domnul?
    Nu există alt Dumnezeu în afară de Mine,
Dumnezeu drept şi Mântuitor;
    nu este altul în afară de Mine!

22 Întoarceţi-vă la Mine şi veţi fi mântuiţi,
    toţi cei ce locuiţi până la marginile pământului,
        căci Eu sunt Dumnezeu, nu există altul!
23 Am jurat pe Mine Însumi;
    gura Mea a rostit, cu dreptate,
        un cuvânt ce nu va fi retras:
orice genunchi se va pleca înaintea Mea,
    şi orice limbă va jura,
24 spunând despre Mine: ‘Numai în Domnul
    este dreptate şi putere!’».
Toţi cei ce au fost mâniaţi pe El
    vor veni la El şi vor fi făcuţi de ruşine.
25 În Domnul vor fi îndreptăţiţi şi se vor lăuda
    toţi urmaşii[h] lui Israel.

Notas al pie

  1. Isaia 45:2 Q, LXX; sensul termenului în TM este nesigur
  2. Isaia 45:9 Probabil în ideea că ce a făcut este lipsit de calitate sau lipsit de folos
  3. Isaia 45:13 TM: pe el
  4. Isaia 45:14 Vezi nota de la 11:11
  5. Isaia 45:14 Probabil arabi din Şeba
  6. Isaia 45:18 Sau, posibil, fără formă. Vezi Gen. 1:2, unde este folosit acelaşi termen ebraic
  7. Isaia 45:19 Lit.: seminţei
  8. Isaia 45:25 Lit.: toată sămânţa

Nova Versão Internacional

Isaías 45

1“Assim diz o Senhor ao seu ungido:
    a Ciro, cuja mão direita
    eu seguro com firmeza
para subjugar as nações diante dele
    e arrancar a armadura de seus reis,
para abrir portas diante dele,
    de modo que as portas
    não estejam trancadas:
Eu irei adiante de você e aplainarei montes;
derrubarei portas de bronze
e romperei trancas de ferro.
Darei a você os tesouros das trevas,
riquezas armazenadas em locais secretos,
para que você saiba
    que eu sou o Senhor,
o Deus de Israel,
    que o convoca pelo nome.
Por amor de meu servo Jacó,
    de meu escolhido Israel,
eu o convoco pelo nome
    e lhe concedo um título de honra,
embora você não me reconheça.
Eu sou o Senhor,
    e não há nenhum outro;
além de mim não há Deus.
Eu o fortalecerei, ainda que você
    não tenha me admitido,
de forma que do nascente ao poente
    saibam todos que não há
    ninguém além de mim.
Eu sou o Senhor,
    e não há nenhum outro.
Eu formo a luz e crio as trevas,
    promovo a paz e causo a desgraça;
eu, o Senhor, faço todas essas coisas.

“Vocês, céus elevados,
    façam chover justiça;
derramem-na as nuvens.
Abra-se a terra, brote a salvação,
cresça a retidão com ela;
    eu, o Senhor, a criei.

“Ai daquele que contende
    com seu Criador,
daquele que não passa de um caco
    entre os cacos no chão.
Acaso o barro pode dizer ao oleiro:
    ‘O que você está fazendo?’
Será que a obra que você faz pode dizer:
    ‘Você não tem mãos?’
10 Ai daquele que diz a seu pai:
    ‘O que você gerou?’,
ou à sua mãe: ‘O que você deu à luz?’

11 “Assim diz o Senhor, o Santo de Israel,
    o seu Criador:
A respeito de coisas vindouras,
    você me pergunta sobre meus filhos,
ou me dá ordens sobre o trabalho
    de minhas mãos?
12 Fui eu que fiz a terra
    e nela criei a humanidade.
Minhas próprias mãos
    estenderam os céus;
eu dispus o seu exército de estrelas.
13 Eu levantarei esse homem em minha retidão:
farei direitos todos os seus caminhos.
Ele reconstruirá minha cidade
    e libertará os exilados,
sem exigir pagamento
    nem qualquer recompensa,
diz o Senhor dos Exércitos.

14 “Assim diz o Senhor:

Os produtos do Egito
    e as mercadorias da Etiópia[a],
e aqueles altos sabeus,
    passarão para o seu lado
e lhe pertencerão, ó Jerusalém;
    eles a seguirão,
acorrentados, passarão para o seu lado.
Eles se inclinarão diante de você
e lhe implorarão, dizendo:
    ‘Certamente Deus está com você,
    e não há outro;
não há nenhum outro Deus’”.

15 Verdadeiramente tu és um Deus
    que se esconde,
ó Deus e Salvador de Israel.
16 Todos os que fazem ídolos
    serão envergonhados e constrangidos;
juntos cairão em constrangimento.
17 Mas Israel será salvo pelo Senhor
    com uma salvação eterna;
vocês jamais serão envergonhados
    ou constrangidos, por toda a eternidade.

18 Pois assim diz o Senhor,
    que criou os céus, ele é Deus;
que moldou a terra e a fez,
    ele fundou-a;
não a criou para estar vazia,
    mas a formou para ser habitada;
ele diz: “Eu sou o Senhor,
    e não há nenhum outro.
19 Não falei secretamente,
    de algum lugar numa terra de trevas;
eu não disse aos descendentes de Jacó:
    Procurem-me à toa.
Eu, o Senhor, falo a verdade;
    eu anuncio o que é certo.

20 “Ajuntem-se e venham; reúnam-se,
    vocês, fugitivos das nações.
São ignorantes aqueles que levam
    de um lado para outro
    imagens de madeira,
que oram a deuses que não podem salvar.
21 Declarem o que deve ser,
    apresentem provas.
Que eles juntamente se aconselhem.
Quem há muito predisse isto,
quem o declarou
    desde o passado distante?
Não fui eu, o Senhor?
E não há outro Deus além de mim,
um Deus justo e salvador;
    não há outro além de mim.

22 “Voltem-se para mim e sejam salvos,
    todos vocês, confins da terra;
pois eu sou Deus,
    e não há nenhum outro.
23 Por mim mesmo eu jurei,
a minha boca pronunciou
    com toda a integridade
    uma palavra que não será revogada:
Diante de mim todo joelho se dobrará;
junto a mim toda língua jurará.
24 Dirão a meu respeito:
    ‘Somente no Senhor
    estão a justiça e a força’”.
Todos os que o odeiam
    virão a ele e serão envergonhados.
25 Mas no Senhor todos
    os descendentes de Israel
    serão considerados justos e exultarão.

Notas al pie

  1. 45.14 Hebraico: de Cuxe.