Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 44

Israel, alesul lui Domnului

1Dar acum ascultă, Iacove, robul Meu,

Israele, cel pe care te-am ales!

Aşa vorbeşte Domnul
    Cel Care te-a făcut,
        te-a ţesut în pântece şi te va ajuta:
nu te teme, robul Meu Iacov,
    Ieşurun[a], cel pe care te-am ales!
Căci Eu voi turna apă peste pământul însetat
    şi râuri peste pământul uscat;
voi turna Duhul Meu peste sămânţa[b] ta
    şi binecuvântarea Mea peste urmaşii tăi.
Ei vor răsări ca iarba de pe pajişti

şi ca sălciile lângă pâraiele de apă.

Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’,
    un altul se va numi cu numele lui Iacov,
iar un altul îşi va scrie pe mână: ‘Al Domnului!’
    şi va adopta numele de Israel.»

Măreţia Domnului şi absurditatea idolilor

Aşa vorbeşte Domnul,
    Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul său,
        Domnul Oştirilor:
«Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,
    iar în afară de Mine nu există alt Dumnezeu.
Cine este ca Mine? Să proclame,

să vestească şi să înfăţişeze înaintea Mea

ce s-a petrecut în vechime, de când Mi-am întemeiat poporul?
    Ce urmează să se mai întâmple?
        Să ne prezică ce se va întâmpla!
Nu vă temeţi, nu vă înspăimântaţi!
    Oare nu v-am vestit şi prezis aceste lucruri în trecut?
Voi sunteţi martorii Mei! Există vreun alt Dumnezeu în afară de Mine?
    Nu există o altă Stâncă! Eu nu cunosc vreuna.»

Toţi cei ce fac idoli sunt nimic,
    iar lucrurile de care se bucură nu le sunt de vreun folos.
Cei ce ar trebui să-i apere nu văd,
    nu cunosc şi, astfel, vor fi făcuţi de ruşine.
10 Cine a modelat vreun zeu sau a turnat vreun chip
    – ceva de la care să nu aibă nici un folos?[c]
11 Iată, acesta împreună cu toţi cei din breasla sa vor fi făcuţi de ruşine;
    artizanii nu sunt altceva decât oameni.
Să se adune şi să stea în picioare!
    Vor fi înspăimântaţi, făcuţi de ruşine.

12 Fierarul ia o matriţă
    cu care lucrează în cărbunii aprinşi;
o modelează cu lovituri de ciocan
    şi o forjează cu puterea mâinii lui.
Apoi i se face foame şi îi slăbesc puterile,
    iar pentru că nu bea apă, rămâne fără vlagă.
13 Tâmplarul măsoară cu o linie,
    însemnează măsura cu un stilet,
apoi finisează lemnul cu o rindea
    şi îl măsoară cu compasul;
îi dă formă de om,
    om în toată splendoarea lui,
        şi apoi îl pune într-o casă.
14 Taie cedri
    sau îşi alege un gorun ori un stejar
pe care îl lăsase să crească printre ceilalţi copaci ai pădurii
    sau taie un dafin pe care-l sădise, iar ploaia îl făcuse să crească.
15 Apoi acesta slujeşte omului drept lemn de foc.
    Cu o parte din el se încălzeşte,
        aprinde un foc şi coace pâine.
Cu o altă parte face un dumnezeu căruia i se închină,
    modelează un idol înaintea căruia se prosternă.
16 Jumătate din el îl pune pe foc;
    îşi prăjeşte carne, mănâncă şi se satură.
De asemenea, se încălzeşte şi zice:
    «Ah! M-am încălzit stând aproape de foc!»
17 Din ce îi rămâne face un dumnezeu, propriul său idol.
    Se prosternă înaintea lui şi i se închină;
i se roagă zicându-i:
    «Mântuieşte-mă, căci tu eşti zeul meu!»
18 Ei nu cunosc, nici nu înţeleg,
    căci ochii le sunt acoperiţi ca să nu poată vedea,
        iar minţile – întunecate, ca să nu poată lua aminte.
19 Nici unul nu stă să cugete;
    nu are cunoaştere sau discernământ ca să-şi zică:
«Jumătate l-am pus pe foc;
    pe cărbunii lui mi-am copt pâine,
        mi-am prăjit carne şi am mâncat.
Voi face oare din ce a rămas o asemenea urâciune?
    Să mă prostern eu înaintea unei bucăţi de lemn?»
20 El se hrăneşte cu cenuşă şi o minte înşelătoare îl conduce greşit.
    Nu se poate salva singur,
        nu poate spune: «Ceea ce ţin în mână nu este oare o minciună?»

21 «Ţine minte aceste lucruri, Iacove,
    căci tu eşti robul Meu, Israele!
Eu te-am modelat; eşti robul Meu.
    O, Israele, nu te voi uita!
22 Ţi-am şters nelegiuirile cum s-ar duce un nor,
    şi păcatele cum dispare ceaţa.
Întoarce-te la Mine,
    căci Eu te-am răscumpărat!»
23 Strigaţi de bucurie, ceruri, căci Domnul a lucrat!
    Strigaţi, adâncimi ale pământului!
Izbucniţi în cântec, munţilor!
    Şi voi, pădurilor, cu toţi copacii voştri!
Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacov;
    El Şi-a arătat slava prin Israel.

Ierusalimul, locuit din nou

24 Aşa vorbeşte Domnul,
    Răscumpărătorul tău, Cel Care te-a ţesut în pântece:
    «Eu sunt Domnul, Cel Care am făcut toate lucrurile, Cel Care, singur, a desfăşurat cerurile,
        Cel Care, singur, a întins pământul;
25 Cel Care dovedeşte drept false semnele profeţilor mincinoşi,
    îi arată drept proşti pe ghicitori,
îi face pe înţelepţi să dea înapoi
    şi le dovedeşte cunoştinţa ca fiind prostie;
26 Cel Care adevereşte cuvântul robului Său
    şi împlineşte prevestirea mesagerilor Săi;
Cel Care zice despre Ierusalim: ‘Va fi locuit!’
    şi despre cetăţile din Iuda: ‘Vor fi rezidite!
        Eu le voi reclădi din ruine!’;
27 Cel Care spune adâncului mării: ‘Fii uscat!
    Îţi voi usca izvoarele!’;
28 Cel Care spune despre Cirus: ‘El este păstorul Meu;
    el va împlini tot ce doresc Eu.
El va porunci ca Ierusalimul să fie rezidit
    şi Templului să-i fie pusă temelia.’»

Notas al pie

  1. Isaia 44:2 Ieşurun înseamnă Drept, Păzitor al Legii
  2. Isaia 44:3 Vezi nota de la 14:20
  3. Isaia 44:10 Întrebarea este retorică; numai un om fără minte putea face aşa ceva

New International Reader's Version

Isaiah 44

The Lord Chooses Israel

1“Family of Jacob, listen to me. You are my servant.
    People of Israel, I have chosen you.
I made you. I formed you when you were born as a nation.
    I will help you.
    So listen to what I am saying.
Family of Jacob, do not be afraid. You are my servant.
    People of Israel, I have chosen you.
I will pour out water on the thirsty land.
    I will make streams flow on the dry ground.
I will pour out my Spirit on your children.
    I will pour out my blessing on their children after them.
They will spring up like grass in a meadow.
    They will grow like poplar trees near flowing streams.
Some will say, ‘We belong to the Lord.’
    Others will call themselves by Jacob’s name.
Still others will write on their hands,
    ‘We belong to the Lord.’
    And they will be called by the name of Israel.

Worship the Lord, Not False Gods

“I am Israel’s King. I set them free.
    I am the Lord who rules over all.
    So listen to what I am saying.
I am the first and the last.
    I am the one and only God.
Who is like me? Let him come forward and speak boldly.
    Let him tell me everything that has happened
    since I created my people long ago.
And let him tell me what has not happened yet.
    Let him announce ahead of time what is going to take place.
Do not tremble with fear. Do not be afraid.
    Didn’t I announce everything that has happened?
    Didn’t I tell you about it long ago?
You are my witnesses. Is there any other God but me?
    No! There is no other Rock. I do not know even one.”

Those who make statues of gods don’t amount to anything.
    And the statues they think so much of are worthless.
Those who would speak up for them are blind.
    They don’t know anything.
    So they will be put to shame.
10 People make statues of gods.
    But those gods can’t do any good.
11 People who do that will be put to shame.
    Those who make statues of gods are mere human beings.
Let all of them come together and state their case.
    They will be terrified and put to shame.

12 A blacksmith gets his tool.
    He uses it to shape metal over the burning coals.
He uses his hammers to make a statue of a god.
    He forms it with his powerful arm.
He gets hungry and loses his strength.
    He doesn’t drink any water.
    He gets weaker and weaker.
13 A carpenter measures a piece of wood with a line.
    He draws a pattern on it with a marker.
He cuts out a statue with sharp tools.
    He marks it with compasses.
He shapes it into the form of a beautiful human being.
    He does this so he can put it in a temple.
14 He cuts down a cedar tree.
    Or perhaps he takes a cypress or an oak tree.
It might be a tree that grew in the forest.
    Or it might be a pine tree he planted.
    And the rain made it grow.
15 A man gets wood from trees to burn.
    He uses some of it to warm himself.
    He starts a fire and bakes bread.
But he also uses some of it to make a god and worship it.
    He makes a statue of a god and bows down to it.
16 He burns half of the wood in the fire.
    He prepares a meal over it.
He cooks meat over it.
    He eats until he is full.
He also warms himself. He says,
    “Good! I’m getting warm.
    The fire is nice and hot.”
17 From the rest of the wood he makes a statue.
    It becomes his god.
    He bows down and worships it.
He prays to it. He says,
    “Save me! You are my god!”
18 People like that don’t even know what they are doing.
    Their eyes are shut so that they can’t see the truth.
    Their minds are closed so that they can’t understand it.
19 No one even stops to think about this.
    No one has any sense or understanding.
    If anyone did, they would say,
“I used half of the wood for fuel.
    I even baked bread over the fire.
    I cooked meat. Then I ate it.
Should I now make a statue of a god
    out of the wood that’s left over?
Should I bow down to a block of wood?
    The Lord would hate that.”
20 That’s as foolish as eating ashes!
    The mind of someone like that
    has led him astray.
He can’t save himself.
    He can’t bring himself to say,
“This thing I’m holding in my right hand
    isn’t really a god at all.”

21 The Lord says, “Family of Jacob, remember these things.
    People of Israel, you are my servant.
I have made you. You are my servant.
    Israel, I will not forget you.
22 I will sweep your sins away as if they were a cloud.
    I will blow them away as if they were the morning mist.
Return to me.
    Then I will set you free.”

23 Sing for joy, you heavens!
    The Lord does wonderful things.
Shout out loud, you earth!
    Burst into song, you mountains!
    Sing, you forests and all your trees!
The Lord sets the family of Jacob free.
    He shows his glory in Israel.

People Will Live in Jerusalem Again

24 The Lord says,
    “People of Israel, I set you free.
    I formed you when you were born as a nation.

“I am the Lord. I am the Maker of everything.
    I alone stretch out the heavens.
    I spread out the earth by myself.

25 “Some prophets are not really prophets at all.
    I show that their signs are fake.
    I make those who practice evil magic look foolish.
I destroy the learning of those who think they are wise.
    Their knowledge does not make any sense at all.
26 I make the words of my servants the prophets come true.
    I carry out what my messengers say will happen.

“I say about Jerusalem,
    ‘My people will live there again.’
I say about the towns of Judah,
    ‘They will be rebuilt.’
I say about their broken-down buildings,
    ‘I will make them like new again.’
27 I say to the deep waters,
    ‘Dry up. Let your streams become dry.’
28 I say about Cyrus,
    ‘He is my shepherd.
    He will accomplish everything I want him to.
He will say about Jerusalem,
    “Let it be rebuilt.”
And he will say about the temple,
    “Let its foundations be laid.” ’