Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 44

Israel, alesul lui Domnului

1Dar acum ascultă, Iacove, robul Meu,

Israele, cel pe care te-am ales!

Aşa vorbeşte Domnul
    Cel Care te-a făcut,
        te-a ţesut în pântece şi te va ajuta:
nu te teme, robul Meu Iacov,
    Ieşurun[a], cel pe care te-am ales!
Căci Eu voi turna apă peste pământul însetat
    şi râuri peste pământul uscat;
voi turna Duhul Meu peste sămânţa[b] ta
    şi binecuvântarea Mea peste urmaşii tăi.
Ei vor răsări ca iarba de pe pajişti

şi ca sălciile lângă pâraiele de apă.

Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’,
    un altul se va numi cu numele lui Iacov,
iar un altul îşi va scrie pe mână: ‘Al Domnului!’
    şi va adopta numele de Israel.»

Măreţia Domnului şi absurditatea idolilor

Aşa vorbeşte Domnul,
    Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul său,
        Domnul Oştirilor:
«Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,
    iar în afară de Mine nu există alt Dumnezeu.
Cine este ca Mine? Să proclame,

să vestească şi să înfăţişeze înaintea Mea

ce s-a petrecut în vechime, de când Mi-am întemeiat poporul?
    Ce urmează să se mai întâmple?
        Să ne prezică ce se va întâmpla!
Nu vă temeţi, nu vă înspăimântaţi!
    Oare nu v-am vestit şi prezis aceste lucruri în trecut?
Voi sunteţi martorii Mei! Există vreun alt Dumnezeu în afară de Mine?
    Nu există o altă Stâncă! Eu nu cunosc vreuna.»

Toţi cei ce fac idoli sunt nimic,
    iar lucrurile de care se bucură nu le sunt de vreun folos.
Cei ce ar trebui să-i apere nu văd,
    nu cunosc şi, astfel, vor fi făcuţi de ruşine.
10 Cine a modelat vreun zeu sau a turnat vreun chip
    – ceva de la care să nu aibă nici un folos?[c]
11 Iată, acesta împreună cu toţi cei din breasla sa vor fi făcuţi de ruşine;
    artizanii nu sunt altceva decât oameni.
Să se adune şi să stea în picioare!
    Vor fi înspăimântaţi, făcuţi de ruşine.

12 Fierarul ia o matriţă
    cu care lucrează în cărbunii aprinşi;
o modelează cu lovituri de ciocan
    şi o forjează cu puterea mâinii lui.
Apoi i se face foame şi îi slăbesc puterile,
    iar pentru că nu bea apă, rămâne fără vlagă.
13 Tâmplarul măsoară cu o linie,
    însemnează măsura cu un stilet,
apoi finisează lemnul cu o rindea
    şi îl măsoară cu compasul;
îi dă formă de om,
    om în toată splendoarea lui,
        şi apoi îl pune într-o casă.
14 Taie cedri
    sau îşi alege un gorun ori un stejar
pe care îl lăsase să crească printre ceilalţi copaci ai pădurii
    sau taie un dafin pe care-l sădise, iar ploaia îl făcuse să crească.
15 Apoi acesta slujeşte omului drept lemn de foc.
    Cu o parte din el se încălzeşte,
        aprinde un foc şi coace pâine.
Cu o altă parte face un dumnezeu căruia i se închină,
    modelează un idol înaintea căruia se prosternă.
16 Jumătate din el îl pune pe foc;
    îşi prăjeşte carne, mănâncă şi se satură.
De asemenea, se încălzeşte şi zice:
    «Ah! M-am încălzit stând aproape de foc!»
17 Din ce îi rămâne face un dumnezeu, propriul său idol.
    Se prosternă înaintea lui şi i se închină;
i se roagă zicându-i:
    «Mântuieşte-mă, căci tu eşti zeul meu!»
18 Ei nu cunosc, nici nu înţeleg,
    căci ochii le sunt acoperiţi ca să nu poată vedea,
        iar minţile – întunecate, ca să nu poată lua aminte.
19 Nici unul nu stă să cugete;
    nu are cunoaştere sau discernământ ca să-şi zică:
«Jumătate l-am pus pe foc;
    pe cărbunii lui mi-am copt pâine,
        mi-am prăjit carne şi am mâncat.
Voi face oare din ce a rămas o asemenea urâciune?
    Să mă prostern eu înaintea unei bucăţi de lemn?»
20 El se hrăneşte cu cenuşă şi o minte înşelătoare îl conduce greşit.
    Nu se poate salva singur,
        nu poate spune: «Ceea ce ţin în mână nu este oare o minciună?»

21 «Ţine minte aceste lucruri, Iacove,
    căci tu eşti robul Meu, Israele!
Eu te-am modelat; eşti robul Meu.
    O, Israele, nu te voi uita!
22 Ţi-am şters nelegiuirile cum s-ar duce un nor,
    şi păcatele cum dispare ceaţa.
Întoarce-te la Mine,
    căci Eu te-am răscumpărat!»
23 Strigaţi de bucurie, ceruri, căci Domnul a lucrat!
    Strigaţi, adâncimi ale pământului!
Izbucniţi în cântec, munţilor!
    Şi voi, pădurilor, cu toţi copacii voştri!
Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacov;
    El Şi-a arătat slava prin Israel.

Ierusalimul, locuit din nou

24 Aşa vorbeşte Domnul,
    Răscumpărătorul tău, Cel Care te-a ţesut în pântece:
    «Eu sunt Domnul, Cel Care am făcut toate lucrurile, Cel Care, singur, a desfăşurat cerurile,
        Cel Care, singur, a întins pământul;
25 Cel Care dovedeşte drept false semnele profeţilor mincinoşi,
    îi arată drept proşti pe ghicitori,
îi face pe înţelepţi să dea înapoi
    şi le dovedeşte cunoştinţa ca fiind prostie;
26 Cel Care adevereşte cuvântul robului Său
    şi împlineşte prevestirea mesagerilor Săi;
Cel Care zice despre Ierusalim: ‘Va fi locuit!’
    şi despre cetăţile din Iuda: ‘Vor fi rezidite!
        Eu le voi reclădi din ruine!’;
27 Cel Care spune adâncului mării: ‘Fii uscat!
    Îţi voi usca izvoarele!’;
28 Cel Care spune despre Cirus: ‘El este păstorul Meu;
    el va împlini tot ce doresc Eu.
El va porunci ca Ierusalimul să fie rezidit
    şi Templului să-i fie pusă temelia.’»

Notas al pie

  1. Isaia 44:2 Ieşurun înseamnă Drept, Păzitor al Legii
  2. Isaia 44:3 Vezi nota de la 14:20
  3. Isaia 44:10 Întrebarea este retorică; numai un om fără minte putea face aşa ceva

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以赛亚书 44

以色列蒙拣选

1“我的仆人雅各,
我所拣选的以色列啊,
现在你要留心听。
造你、使你在母胎中成形、
帮助你的耶和华说,
‘我的仆人雅各,
我所拣选的耶书仑[a]啊,
不要害怕。
我要用水浇灌干渴之地,
使河流滋润干旱之土。
我要用我的灵浇灌你的后裔,
使我的福泽临到你的子孙。
他们要滋长如青草,
又如溪旁杨柳。’
这个说,‘我属于耶和华’,
那个说,‘我是雅各的子孙’,
还有人手上写着,‘耶和华之民’,
称自己属于以色列。

“耶和华,以色列的君王和救赎主,
万军之耶和华说,
‘我是首先的,我是末后的,
除我以外再没有真神。
谁能与我相比?让他告诉我。
自从我设立这古老的民族以来所发生的事和将要发生的事,
让他告诉我。
不要恐惧,不要害怕,
我不是早已告诉过你们吗?
你们是我的证人。
除我以外还有真神吗?
没有,没有别的磐石,
一个也没有。’”

制造偶像的真是无用,他们珍爱的偶像毫无价值。拜神像的人目盲眼瞎,愚昧无知,自找羞辱。 10 制造神像、雕刻无益偶像的是谁? 11 看啊,制造神像的工匠不过是人,他们必羞愧。让他们一起来对质吧,他们必恐惧、羞愧。 12 铁匠把铁块放在炭火里烧,用他强壮的臂膀挥动铁锤把它打成偶像。他饥饿时就会无力,口渴时就会疲乏。 13 木匠拉线测量木料,用笔勾出形状,用圆规画出模样,仿照人的样子用凿子做成逼真的神像,放在庙宇里。 14 他砍伐香柏木,或从林中选取柏木和橡木。他栽种松树,雨水使它长大。 15 这树可以用来作燃料,他取一些木料生火取暖、烤饼,又制成神像来祭拜,雕成偶像来叩拜。 16 他用一半木头烤肉,饱餐一顿,并用火取暖,说:“啊!我这里有火,真暖和。” 17 他用另一半木头造了一个神,一个偶像,向它俯伏叩拜、祷告说:“你是我的神明,求你拯救我。” 18 他们愚昧无知,因为眼睛被封住以致看不见,心窍被塞住以致不明白。 19 他们无人思想,无人明白,无人醒悟说:“我用一半木头当柴烤饼、烤肉吃,我岂能用另一半木头造可憎的神像?我岂能向一块木头叩拜?” 20 他们以灰为食,心智迷糊,走入歧途,不能自救,也不会说:“我右手拿的神像不是假的吗?”

耶和华救赎以色列

21 “雅各啊,以色列啊,
要记住这些事,
因为你是我的仆人。
我造了你,你是我的仆人;
以色列啊,我不会忘记你。
22 我除去了你的过犯和罪恶,
使它们如云雾消散。
归向我吧,因为我救赎了你。”
23 诸天啊,歌唱吧!
因为耶和华成就了这事。
地的深处啊,欢呼吧!
众山岭和林中的树木啊,
你们都要歌唱!
因为耶和华救赎了雅各,
在以色列彰显了祂的荣耀。
24 在母腹中造你、救赎你的耶和华说:
“我是创造万物的耶和华,
我独自铺展穹苍,开辟大地。
25 我使假先知的预兆无法应验,
使占卜者丑态百出;
我颠覆智者的知识,
使之愚不可及。
26 我使我仆人的话应验,
使我使者的计划成就。
我说耶路撒冷必有人居住,
我说犹大的城邑必重建起来,
从废墟中重建起来。
27 我对深海说,‘枯干吧!
我要使你的河流干涸’;
28 我说塞鲁士是我的牧人,
他必完成我的旨意,
他会下令重建耶路撒冷,
降旨奠定圣殿的根基。

Notas al pie

  1. 44:2 耶书仑”是以色列的昵称。