Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 44

Israel, alesul lui Domnului

1Dar acum ascultă, Iacove, robul Meu,

Israele, cel pe care te-am ales!

Aşa vorbeşte Domnul
    Cel Care te-a făcut,
        te-a ţesut în pântece şi te va ajuta:
nu te teme, robul Meu Iacov,
    Ieşurun[a], cel pe care te-am ales!
Căci Eu voi turna apă peste pământul însetat
    şi râuri peste pământul uscat;
voi turna Duhul Meu peste sămânţa[b] ta
    şi binecuvântarea Mea peste urmaşii tăi.
Ei vor răsări ca iarba de pe pajişti

şi ca sălciile lângă pâraiele de apă.

Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’,
    un altul se va numi cu numele lui Iacov,
iar un altul îşi va scrie pe mână: ‘Al Domnului!’
    şi va adopta numele de Israel.»

Măreţia Domnului şi absurditatea idolilor

Aşa vorbeşte Domnul,
    Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul său,
        Domnul Oştirilor:
«Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,
    iar în afară de Mine nu există alt Dumnezeu.
Cine este ca Mine? Să proclame,

să vestească şi să înfăţişeze înaintea Mea

ce s-a petrecut în vechime, de când Mi-am întemeiat poporul?
    Ce urmează să se mai întâmple?
        Să ne prezică ce se va întâmpla!
Nu vă temeţi, nu vă înspăimântaţi!
    Oare nu v-am vestit şi prezis aceste lucruri în trecut?
Voi sunteţi martorii Mei! Există vreun alt Dumnezeu în afară de Mine?
    Nu există o altă Stâncă! Eu nu cunosc vreuna.»

Toţi cei ce fac idoli sunt nimic,
    iar lucrurile de care se bucură nu le sunt de vreun folos.
Cei ce ar trebui să-i apere nu văd,
    nu cunosc şi, astfel, vor fi făcuţi de ruşine.
10 Cine a modelat vreun zeu sau a turnat vreun chip
    – ceva de la care să nu aibă nici un folos?[c]
11 Iată, acesta împreună cu toţi cei din breasla sa vor fi făcuţi de ruşine;
    artizanii nu sunt altceva decât oameni.
Să se adune şi să stea în picioare!
    Vor fi înspăimântaţi, făcuţi de ruşine.

12 Fierarul ia o matriţă
    cu care lucrează în cărbunii aprinşi;
o modelează cu lovituri de ciocan
    şi o forjează cu puterea mâinii lui.
Apoi i se face foame şi îi slăbesc puterile,
    iar pentru că nu bea apă, rămâne fără vlagă.
13 Tâmplarul măsoară cu o linie,
    însemnează măsura cu un stilet,
apoi finisează lemnul cu o rindea
    şi îl măsoară cu compasul;
îi dă formă de om,
    om în toată splendoarea lui,
        şi apoi îl pune într-o casă.
14 Taie cedri
    sau îşi alege un gorun ori un stejar
pe care îl lăsase să crească printre ceilalţi copaci ai pădurii
    sau taie un dafin pe care-l sădise, iar ploaia îl făcuse să crească.
15 Apoi acesta slujeşte omului drept lemn de foc.
    Cu o parte din el se încălzeşte,
        aprinde un foc şi coace pâine.
Cu o altă parte face un dumnezeu căruia i se închină,
    modelează un idol înaintea căruia se prosternă.
16 Jumătate din el îl pune pe foc;
    îşi prăjeşte carne, mănâncă şi se satură.
De asemenea, se încălzeşte şi zice:
    «Ah! M-am încălzit stând aproape de foc!»
17 Din ce îi rămâne face un dumnezeu, propriul său idol.
    Se prosternă înaintea lui şi i se închină;
i se roagă zicându-i:
    «Mântuieşte-mă, căci tu eşti zeul meu!»
18 Ei nu cunosc, nici nu înţeleg,
    căci ochii le sunt acoperiţi ca să nu poată vedea,
        iar minţile – întunecate, ca să nu poată lua aminte.
19 Nici unul nu stă să cugete;
    nu are cunoaştere sau discernământ ca să-şi zică:
«Jumătate l-am pus pe foc;
    pe cărbunii lui mi-am copt pâine,
        mi-am prăjit carne şi am mâncat.
Voi face oare din ce a rămas o asemenea urâciune?
    Să mă prostern eu înaintea unei bucăţi de lemn?»
20 El se hrăneşte cu cenuşă şi o minte înşelătoare îl conduce greşit.
    Nu se poate salva singur,
        nu poate spune: «Ceea ce ţin în mână nu este oare o minciună?»

21 «Ţine minte aceste lucruri, Iacove,
    căci tu eşti robul Meu, Israele!
Eu te-am modelat; eşti robul Meu.
    O, Israele, nu te voi uita!
22 Ţi-am şters nelegiuirile cum s-ar duce un nor,
    şi păcatele cum dispare ceaţa.
Întoarce-te la Mine,
    căci Eu te-am răscumpărat!»
23 Strigaţi de bucurie, ceruri, căci Domnul a lucrat!
    Strigaţi, adâncimi ale pământului!
Izbucniţi în cântec, munţilor!
    Şi voi, pădurilor, cu toţi copacii voştri!
Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacov;
    El Şi-a arătat slava prin Israel.

Ierusalimul, locuit din nou

24 Aşa vorbeşte Domnul,
    Răscumpărătorul tău, Cel Care te-a ţesut în pântece:
    «Eu sunt Domnul, Cel Care am făcut toate lucrurile, Cel Care, singur, a desfăşurat cerurile,
        Cel Care, singur, a întins pământul;
25 Cel Care dovedeşte drept false semnele profeţilor mincinoşi,
    îi arată drept proşti pe ghicitori,
îi face pe înţelepţi să dea înapoi
    şi le dovedeşte cunoştinţa ca fiind prostie;
26 Cel Care adevereşte cuvântul robului Său
    şi împlineşte prevestirea mesagerilor Săi;
Cel Care zice despre Ierusalim: ‘Va fi locuit!’
    şi despre cetăţile din Iuda: ‘Vor fi rezidite!
        Eu le voi reclădi din ruine!’;
27 Cel Care spune adâncului mării: ‘Fii uscat!
    Îţi voi usca izvoarele!’;
28 Cel Care spune despre Cirus: ‘El este păstorul Meu;
    el va împlini tot ce doresc Eu.
El va porunci ca Ierusalimul să fie rezidit
    şi Templului să-i fie pusă temelia.’»

Notas al pie

  1. Isaia 44:2 Ieşurun înseamnă Drept, Păzitor al Legii
  2. Isaia 44:3 Vezi nota de la 14:20
  3. Isaia 44:10 Întrebarea este retorică; numai un om fără minte putea face aşa ceva

Amplified Bible

Isaiah 44

The Blessings of Israel

1“But now listen, O Jacob, My servant,
And Israel, whom I have chosen:

This is what the Lord who made you
And formed you from the womb, who will help you says,
‘Fear not, O Jacob My servant;
And Jeshurun (Israel, the upright one) whom I have chosen.

‘For I will pour out water on him who is thirsty,
And streams on the dry ground;
I will pour out My Spirit on your offspring
And My blessing on your descendants;

And they will spring up among the grass
Like willows by the streams of water.’

“One will say, ‘I am the Lord’s’;
And another will name himself after Jacob;
And another will write on his hand, ‘I am the Lord’s,’
And be called by the [honorable] name of Israel.

“For the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts says this,

‘I am the First and I am the Last;
And there is no God besides Me.

‘Who is like Me? Let him proclaim it and declare it;
Yes, let him confront Me,
Since I established the people of antiquity.
And let them [those supposed gods] tell those people [who foolishly follow them] the things to come
And the events that are going to take place.

‘Do not tremble nor be afraid [of the violent upheavals to come];
Have I not long ago proclaimed it to you and declared it?
And you are My witnesses.
Is there a God besides Me?
There is no other Rock;
I know of none.’”

The Folly of Idolatry

All who make carved idols are nothing. Their precious objects are worthless [to them], and their own witnesses (worshipers) fail to see or know, so that they will be put to shame. 10 Who has made a god or cast an idol which is profitable for nothing? 11 In fact, all his companions will be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men. Let them all assemble, let them stand up, let them be terrified, let them together be put to shame.

12 The ironsmith shapes iron and uses a chisel and works it over the coals. He forms the [idol’s] core with hammers and works it with his strong arm. He also becomes hungry and his strength fails; he drinks no water and grows tired. 13 The carpenter stretches out a measuring line, he marks out the shape [of the idol] with red chalk; he works it with planes and outlines it with the compass; and he makes it like the form of a man, like the beauty of man, that it may sit in a house. 14 He cuts cedars for himself, and takes a cypress or an oak and lets it grow strong for himself among the trees of the forest. He plants a fir, and the rain nourishes it. 15 Then it becomes fuel for a man to burn, so he takes one of them and warms himself; he also kindles a fire to bake bread. He also makes a god [from the same wood] and worships it. He makes it into a carved idol [with his own hands] and falls down and worships it! 16 He burns half of the wood in the fire; over this half he [cooks and] eats meat, he roasts meat and is satisfied. Also he warms himself and says, “Aha! I am warm, I have seen the fire.” 17 But from what is left of the wood he makes a god, his carved idol. He falls down before it, he worships it and prays to it and says, “Save me, for you are my god.”

18 They do not know, nor do they understand, for God has muddied their eyes so that they cannot see, and their hearts (minds) as well so that they cannot understand. 19 No one remembers, nor has knowledge and understanding [enough] to say [to himself], “I have burned half of this log in the fire, and also baked bread on its coals and have roasted meat and eaten it. Then I make the rest of it into an repulsive thing [to God]; I bow down [to worship] before a block of wood!” 20 That kind of man (the idolater) feeds on ashes [and is satisfied with ashes]! A deceived mind has led him astray, so that he cannot save himself, or ask, “Is this thing [that I am holding] in my right hand not a lie?”

God Forgives and Redeems

21 
“Remember [the foolishness of] these things, O Jacob
And Israel, for you are My servant!
I formed you, you are My servant;
O Israel, you will not be forgotten by Me.
22 
“I have wiped out your transgressions like a thick cloud
And your sins like a heavy mist.
Return to Me, for I have redeemed you.”
23 
Shout for joy, O heavens, for the Lord has done it!
Shout in triumph, you depths of the earth;
Break forth into jubilant rejoicing, you mountains,
O forest, and every tree in it!
For the Lord has redeemed Jacob,
And He shows His glory in Israel.

24 For the Lord, your Redeemer, and He who formed you from the womb says this,

“I am the Lord, Maker of all things,
Who alone stretches out the heavens,
Who spreads out the earth [a]by Myself,
25 
Frustrating the signs and confounding the omens of boasters (false prophets),
Making fools out of [b]fortune-tellers,
Counteracting the wise
And making their knowledge ridiculous,
26 
Confirming the word of His servant
And carrying out the plan of His messengers.
It is I who says of Jerusalem, ‘She shall [again] be inhabited!’
And of the cities of Judah, ‘They shall [again] be built.’
And I will raise up and restore her ruins.
27 
It is I who says to the deep, ‘Be dried up!’
And I will make your rivers dry.
28 
It is I who says of Cyrus, ‘He is My shepherd (ruler),
And he will carry out all that I desire—’
Saying of Jerusalem, ‘She shall [again] be built,’
And of the temple, ‘Your foundation shall [again] be laid.’”

Notas al pie

  1. Isaiah 44:24 Lit who was with Me?
  2. Isaiah 44:25 The Hebrew is a synonym of diviner, referring to people who claimed to tell the future by such methods as casting lots and examining the livers of certain animals.