Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 35

Bucuria celor răscumpăraţi

1Pustia şi pămîntul uscat se vor bucura,
    deşertul se va veseli şi va înflori
ca şofranul; va da flori din belşug,
    se va bucura mult şi va striga de veselie.
Gloria Libanului îi va fi dată,
    măreţia Carmelului şi a Şaronului;
vor vedea slava Domnului
    şi măreţia Dumnezeului nostru.

Întăriţi mâinile slabe
    şi genunchii care se clatină!
Spuneţi celor cu inima speriată:
    «Fiţi tari! Nu vă temeţi!
Dumnezeul vostru vine!
    El vine cu răzbunare şi cu răsplătire divină!
        El vine să vă mântuiască!»

Atunci ochii celui orb vor fi deschişi
    şi urechile celui surd vor fi destupate;
atunci şchiopul va sări ca un cerb
    şi limba celui mut va striga de bucurie.
Căci în pustie vor ţâşni ape,
    iar în deşert, izvoare.
Nisipul arzător va ajunge iaz,
    iar pământul însetat – izvoare de apă;
iarbă, trestie şi papirus vor creşte
    acolo unde odată locuiau şacalii.

Acolo va fi un drum larg,
    o cale ce va fi numită «Calea Sfinţeniei».
Cel necurat nu va călători pe ea,
    ci aceasta va fi doar pentru cei ce umblă pe Cale;
        nebunii nu vor ajunge pe ea[a].
Nici un leu nu va fi acolo,
    nici o fiară sălbatică nu va veni pe ea;
nici una din acestea nu vor fi întâlnite pe ea,
    ci numai cei răscumpăraţi vor umbla pe acolo.
10 Răscumpăraţii Domnului se vor întoarce
    şi vor intra în Sion cu strigăte de bucurie.
O bucurie veşnică le va încununa capetele;
    bucuria şi veselia îi vor copleşi,
        iar necazul şi suspinul vor fugi de la ei.“

Notas al pie

  1. Isaia 35:8 Sau: nu se vor rătăci de la ea

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Isaaya 35

Essanyu ly’Abanunule

1Eddungu n’ensi enkalu birijaguza;
    Eddungu lirisanyuka ne limeramu ebintu.
Ebimuli ebifaanana ng’ejjirikiti birimeruka,
    birijaguza nnyo ne biwowogana n’essanyu mu ddoboozi ery’omwanguka.
Ekitiibwa kya Lebanooni kirigiweebwa,
    ekitiibwa kya Kalumeeri ne Saloni;
baliraba ekitiibwa kya Mukama,
    ekitiibwa kya Katonda waffe.

Muzzeemu amaanyi emikono eminafu, n’amaviivi agajugumira mugagumye.
Mugambe abo abalina omutima omuti nti,
    Mubeere n’amaanyi temutya:
laba Katonda wammwe alijja;
    alibalwanirira,
alage abalabe bammwe obusungu obw’Obwakatonda,
    era alibalokola.

Olwo amaaso g’abazibe galiraba,
    era n’amatu ga bakiggala galigguka;
omulema alibuuka ng’ennangaazi,
    n’olulimi lw’abatayogera luliyimba n’essanyu.
Amazzi galifubutuka
    ne gakulukutira mu lukoola n’emigga mu ddungu.
N’omusenyu ogwokya gulifuuka ekidiba,
    n’ensi eyakala edda n’etiiriika ensulo ez’amazzi.
Ebibe we byagalamiranga walimera omuddo,
    n’essaalu, n’ebitoogo.

Era eribaayo oluguudo olunene, n’ekkubo,
    eririyitibwa Ekkubo Ettukuvu.
Abatali balongoofu tebaliriyitamu,
    liriba ly’abali abalongoofu,
    kubanga abasirusiru abatali balongoofu tebaliriyitamu.
Teribaayo mpologoma,
    so teririnnyayo nsolo yonna nkambwe;
    tezirirabikayo,
naye abanunule balitambulira eyo.
10     N’abantu ba Mukama abaanunulibwa balikomawo, ne bajja mu Sayuuni nga bayimba,
    n’essanyu eritaggwaawo nga libajjudde.
Balifuna essanyu lingi nnyo n’okujaguza,
    okunakuwala n’okusinda nga biggweereddewo ddala.