Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 34

Judecată împotriva neamurilor

1Apropiaţi-vă, neamuri, şi ascultaţi!
    Luaţi aminte, popoare!
Să audă pământul şi toţi cei ce-l locuiesc,
    lumea şi toate făpturile ei!
Domnul este mânios pe toate neamurile
    şi furios pe toate oştirile lor.
        El le nimiceşte cu desăvârşire[a], le dă spre a fi măcelărite.
Morţii lor vor fi lăsaţi neîngropaţi;
    hoiturile lor vor răspândi un miros greu,
        iar munţii vor şiroi de sângele lor.
Toată oştirea cerurilor se va descompune
    şi cerurile însele vor fi înfăşurate ca un sul.
Toată oştirea lor va cădea
    asemeni frunzei veştejite a viţei-de-vie
        şi asemeni smochinei stricate din pom.

Sabia Mea s-a îmbătat în ceruri,
    iar acum, iată, coboară să judece Edomul,
        poporul pe care l-am sortit nimicirii.
Sabia Domnului este scăldată în sânge;
    este acoperită de grăsime,
de sângele mieilor şi al ţapilor
    şi de grăsimea de la rinichii berbecilor.
Căci Domnul aduce o jertfă la Boţra
    şi face un mare măcel în Edom.
Bivolii sălbatici vor cădea împreună cu ei
    şi tăuraşii împreună cu taurii puternici.
Ţara lor va fi scăldată în sânge,
    iar pulberea lor va fi îmbibată de grăsime.

Căci Domnul are o zi a răzbunării,
    un an al răsplătirii, pentru cauza Sionului.
Pâraiele Edomului vor fi prefăcute în smoală,
    iar pulberea lui în pucioasă.
        Ţara lui va fi ca smoala aprinsă!
10 Nu se va stinge nici noaptea, nici ziua,
    iar fumul ei se va înălţa veşnic.
Din generaţie în generaţie va rămâne pustie
    şi nimeni nu va mai trece vreodată prin ea.
11 Ciuşul şi cucuveaua o vor stăpâni;
    bufniţa şi corbul[b] îşi vor face cuib acolo.
El va întinde peste ea
    funia de măsură a haosului
        şi măsura de greutate a pustiirii.
12 Nobilii Edomului nu vor mai avea nimic acolo care să poată fi numit împărăţie;
    toţi prinţii lui vor ajunge o nimica.
13 Spini vor creşte în palatele lor,
    urzici şi mărăcini vor răsări în fortăreţele lor.
Va deveni vizuină pentru şacali
    şi adăpost pentru struţi.
14 Animalele pustiei se vor întâlni cu hienele,
    iar ţapii sălbatici se vor chema unul pe altul.
De asemenea, Lilit[c] se va culca
    şi îşi va găsi un loc de odihnă acolo.
15 Bufniţa îşi va face cuibul acolo şi va depune ouă,
    le va cloci şi îşi va strânge puii sub umbra aripilor sale.
Şoimii se vor aduna şi ei,
    fiecare cu perechea lui.

16 Cercetaţi sulul Domnului şi citiţi!

    Nici una dintre acestea nu va lipsi;
        nici una nu va fi fără perechea ei,
căci gura Domnului a poruncit
    şi Duhul Său le-a adunat împreună.
17 El a aruncat sorţii pentru ele
    şi mâna Sa le-a împărţit pământul cu funia de măsurat;
ele îl vor stăpâni pentru totdeauna
    şi-l vor locui din generaţie în generaţie.

Notas al pie

  1. Isaia 34:2 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă; şi în v. 5
  2. Isaia 34:11 Identificarea exactă a acestor păsări este nesigură
  3. Isaia 34:14 Numele unei zeiţe considerată demon de noapte, despre care se credea că bântuie în locurile pustii din Edom; sau animal de noapte care locuieşte în locuri pustii

Nova Versão Internacional

Isaías 34

Julgamento contra as Nações

1Aproximem-se, nações, e escutem;
prestem atenção, ó povos!
Que o ouçam a terra
    e tudo o que nela há,
o mundo e tudo o que dele procede!
O Senhor está indignado
    contra todas as nações;
sua ira está contra
    todos os seus exércitos.
Ele os destruirá totalmente,
    ele os entregará à matança.
Seus mortos serão lançados fora
    e os seus cadáveres exalarão mau cheiro;
os montes se encharcarão
    do sangue deles.
As estrelas dos céus
    serão todas dissolvidas,
e os céus se enrolarão
    como um pergaminho;
todo o exército celeste cairá
    como folhas secas da videira e da figueira.

Quando minha espada
    embriagar-se nos céus,
saibam que ela descerá
    para julgar Edom,
povo que condenei à destruição.
A espada do Senhor está
    banhada em sangue,
está coberta de gordura,
    sangue de cordeiros e de bodes,
gordura dos rins de carneiros.
Pois o Senhor exige sacrifício em Bozra
    e grande matança em Edom.
Com eles cairão os bois selvagens,
    e os novilhos com os touros.
A terra deles ficará ensopada de sangue,
    e o pó se encharcará de gordura.

Pois o Senhor terá seu dia de vingança,
um ano de retribuição,
    para defender a causa de Sião.
Os riachos de Edom
    se transformarão em piche,
    em enxofre, o seu pó;
sua terra se tornará betume ardente!
10 Não se apagará de dia nem de noite;
    sua fumaça subirá para sempre.
De geração em geração
    ficará abandonada;
ninguém voltará a passar por ela.
11 A coruja-do-deserto
    e a coruja estridente a possuirão;
o corujão e o corvo
    farão nela os seus ninhos.
Deus estenderá sobre Edom
    o caos como linha de medir,
e a desolação como fio de prumo.
12 Seus nobres nada terão ali
    que possa chamar-se reino,
e todos os seus líderes desaparecerão.
13 Espinhos tomarão de assalto
    as suas cidadelas;
urtigas e sarças
    cobrirão as suas fortalezas.
Será um antro de chacais
    e moradia de corujas.
14 Criaturas do deserto
    se encontrarão com hienas,
e bodes selvagens balirão
    uns para os outros;
ali também descansarão
    as criaturas noturnas
e acharão para si locais de descanso.
15 Nela a coruja fará ninho,
chocará seus ovos
    e cuidará dos seus filhotes
    à sombra de suas asas;
os falcões também se ajuntarão ali,
    cada um com o seu par.

16 Procurem no livro do Senhor e leiam:

Nenhum desses animais estará faltando;
    nenhum estará sem o seu par.
Pois foi a sua boca que deu a ordem,
    e o seu Espírito os ajuntará.
17 Ele designa as porções de cada um;
    sua mão as distribui por medida.
Eles se apossarão delas para sempre,
    e ali habitarão de geração em geração.