Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 33

Necaz şi izbăvire

1Vai de tine, nimicitorule,
    tu, care încă n-ai fost nimicit!
Vai de tine, trădătorule,
    tu, care n-ai fost încă trădat de nimeni!
Când vei înceta să mai distrugi,
    vei fi distrus
şi când te vei opri din a mai trăda,
    vei fi trădat.

Doamne, fie-Ţi milă de noi!
    Noi nădăjduim în Tine!
Fii tăria noastră în fiecare dimineaţă!
    Fii izbăvirea noastră în vreme de necaz!
Când răsună glasul Tău, popoarele fug;
    când Te ridici Tu, neamurile se împrăştie.
Prada voastră, neamuri, este adunată aşa cum o adună lăcustele;
    ca un roi de lăcuste aşa se aruncă oamenii asupra ei.

Domnul este înălţat căci locuieşte în înălţimi.
    El umple Sionul cu judecată şi dreptate.
El va fi siguranţă pentru vremurile tale,
    belşug de izbăviri, înţelepciune şi cunoaştere,
        iar frica de Domnul, aceasta va fi comoara Sionului[a].
Ascultă! Vitejii lor strigă pe drumuri,
    iar solii păcii plâng cu amar.
Drumurile sunt părăsite,
    nici un călător nu se mai află pe ele.
Legământul este rupt, martorii[b] sunt dispreţuiţi,
    nimeni nu mai este respectat.
Ţara geme şi se ofileşte;
    Libanul este făcut de ruşine şi se usucă;
Şaronul este ca Araba[c],
    iar Başanul şi Carmelul îşi scutură frunzele.

10 «Acum Mă voi ridica, zice Domnul,
    acum Mă voi înălţa, acum voi fi înălţat!
11 Zămisliţi pleavă şi naşteţi paie;
    suflarea voastră este un foc care vă va nimici.
12 Popoarele vor arde ca varul nestins,
    ca mărăcinii tăiaţi care ard în foc.

13 Voi, cei de departe, auziţi ce am făcut!
    Voi, cei de aproape, recunoaşteţi-Mi puterea!»
14 Păcătoşii sunt plini de teamă în Sion;
    înfiorarea i-a cuprins pe cei lipsiţi de evlavie:
«Care dintre noi poate trăi lângă un foc mistuitor?
    Care dintre noi poate trăi lângă nişte flăcări veşnice?»
15 Cel ce umblă în dreptate
    şi vorbeşte ce este drept,
cel ce dispreţuieşte câştigul din asuprire,
    cel ce îşi fereşte mâna de mită,
cel ce îşi astupă urechea când aude despre vărsări de sânge
    şi îşi închide ochii să nu-l ademenească răul.
16 Acela va locui pe înălţimi;
    refugiul lui vor fi fortăreţele din munţi,
        pâinea îi va fi dată şi apa îi va fi asigurată.

17 Ochii tăi îl vor vedea pe Împărat în splendoarea Sa;
    vor vedea o ţară care se întinde până departe.
18 Mintea ta va cugeta la groaza de dinainte, zicând:
    «Unde este scribul? Unde este cel ce cântăreşte tributul?
        Unde este cel ce numără turnurile[d]
19 Pe acei oameni aroganţi,
    pe cei cu vorbirea necunoscută,
        cu limba lor ciudată şi de neînţeles, nu-i vei mai vedea.

20 Priveşte Sionul, cetatea sărbătorilor noastre!
    Ochii tăi vor vedea Ierusalimul:
        o locuinţă liniştită, un cort ce nu se va mai muta;
ţăruşii săi nu vor mai fi scoşi vreodată
    şi nici una dintre funiile sale nu va mai fi ruptă.
21 Acolo, Domnul va fi Împăratul nostru măreţ;
    va fi un loc cu râuri şi canale largi,
dar unde nu vor pătrunde corăbii cu vâsle
    şi nici vase mari nu vor naviga.
22 Căci Domnul este judecătorul nostru;
    Domnul este legiuitorul nostru,
Domnul este împăratul nostru;
    El ne va izbăvi.

23 Funiile tale slăbesc;
    ele nu mai pot sprijini catargul
        şi nu mai pot întinde pânzele.
Atunci se va împărţi prada care va fi atât de multă,
    încât până şi ologii vor duce din ea.
24 Nici un locuitor nu va zice: «Sunt bolnav!»;
    poporului ce locuieşte acolo îi va fi iertată vina.

Notas al pie

  1. Isaia 33:6 TM: comoara lui
  2. Isaia 33:8 Q; TM: oraşele
  3. Isaia 33:9 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la M. Galileii până la M. Roşie; de obicei se referă la Valea Iordanului
  4. Isaia 33:18 Posibil ca tributul să fi fost socotit şi în funcţie de numărul de turnuri pe care le avea o cetate sau este posibil ca asirienii să fi pus anumite interdicţii referitor la fortificarea cetăţilor celor care le erau vasali

New International Version

Isaiah 33

Distress and Help

1Woe to you, destroyer,
    you who have not been destroyed!
Woe to you, betrayer,
    you who have not been betrayed!
When you stop destroying,
    you will be destroyed;
when you stop betraying,
    you will be betrayed.

Lord, be gracious to us;
    we long for you.
Be our strength every morning,
    our salvation in time of distress.
At the uproar of your army, the peoples flee;
    when you rise up, the nations scatter.
Your plunder, O nations, is harvested as by young locusts;
    like a swarm of locusts people pounce on it.

The Lord is exalted, for he dwells on high;
    he will fill Zion with his justice and righteousness.
He will be the sure foundation for your times,
    a rich store of salvation and wisdom and knowledge;
    the fear of the Lord is the key to this treasure.[a]

Look, their brave men cry aloud in the streets;
    the envoys of peace weep bitterly.
The highways are deserted,
    no travelers are on the roads.
The treaty is broken,
    its witnesses[b] are despised,
    no one is respected.
The land dries up and wastes away,
    Lebanon is ashamed and withers;
Sharon is like the Arabah,
    and Bashan and Carmel drop their leaves.

10 “Now will I arise,” says the Lord.
    “Now will I be exalted;
    now will I be lifted up.
11 You conceive chaff,
    you give birth to straw;
    your breath is a fire that consumes you.
12 The peoples will be burned to ashes;
    like cut thornbushes they will be set ablaze.”

13 You who are far away, hear what I have done;
    you who are near, acknowledge my power!
14 The sinners in Zion are terrified;
    trembling grips the godless:
“Who of us can dwell with the consuming fire?
    Who of us can dwell with everlasting burning?”
15 Those who walk righteously
    and speak what is right,
who reject gain from extortion
    and keep their hands from accepting bribes,
who stop their ears against plots of murder
    and shut their eyes against contemplating evil—
16 they are the ones who will dwell on the heights,
    whose refuge will be the mountain fortress.
Their bread will be supplied,
    and water will not fail them.

17 Your eyes will see the king in his beauty
    and view a land that stretches afar.
18 In your thoughts you will ponder the former terror:
    “Where is that chief officer?
Where is the one who took the revenue?
    Where is the officer in charge of the towers?”
19 You will see those arrogant people no more,
    people whose speech is obscure,
    whose language is strange and incomprehensible.

20 Look on Zion, the city of our festivals;
    your eyes will see Jerusalem,
    a peaceful abode, a tent that will not be moved;
its stakes will never be pulled up,
    nor any of its ropes broken.
21 There the Lord will be our Mighty One.
    It will be like a place of broad rivers and streams.
No galley with oars will ride them,
    no mighty ship will sail them.
22 For the Lord is our judge,
    the Lord is our lawgiver,
the Lord is our king;
    it is he who will save us.

23 Your rigging hangs loose:
    The mast is not held secure,
    the sail is not spread.
Then an abundance of spoils will be divided
    and even the lame will carry off plunder.
24 No one living in Zion will say, “I am ill”;
    and the sins of those who dwell there will be forgiven.

Notas al pie

  1. Isaiah 33:6 Or is a treasure from him
  2. Isaiah 33:8 Dead Sea Scrolls; Masoretic Text / the cities