Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 32

Împărăţia dreptăţii

1Iată, un rege va domni cu dreptate
    şi nişte prinţi vor stăpâni drept.
Fiecare om va fi atunci ca un adăpost împotriva vântului
    şi ca un refugiu în faţa furtunii,
ca nişte pâraie de apă într-un loc uscat
    şi ca umbra unei stânci mari într-un ţinut însetat.

Atunci ochii celor ce văd nu vor mai fi închişi,
    iar urechile celor ce aud vor lua aminte.
Mintea celor nesăbuiţi va judeca sănătos,
    iar limba celor bâlbâiţi va vorbi repede şi clar.
Nebunul nu va mai fi numit ales la suflet
    şi ticălosului nu i se va mai spune că este distins.
Căci nebunul spune numai nebunii
    şi mintea lui se gândeşte numai la rău:
este lipsit de evlavie
    şi spune neadevăruri cu privire la Domnul;
îl lasă fără hrană pe cel flămând
    şi fără apă pe cel însetat.
Mijloacele celui ticălos sunt rele;
    el face planuri mişeleşti
pentru a-l distruge pe cel sărac cu minciuni,
    chiar şi atunci când cauza nevoiaşului este dreaptă.
Dar cel ales la suflet face planuri alese
    şi rămâne statornic în ele[a].

Femei fără grijă, sculaţi-vă
    şi ascultaţi glasul meu!
Fiice încrezătoare,
    luaţi aminte la vorbirea mea!
10 Într-un an şi câteva zile
    vă veţi înfiora, încrezătoarelor!
Căci via nu va mai fi culeasă,
    nici secerişul nu va mai veni.
11 Tremuraţi, femei pline de linişte!
    Înfioraţi-vă, fiice încrezătoare!
Dezbrăcaţi-vă! Aruncaţi-vă hainele
    şi încingeţi-vă coapsele cu haine de jale!
12 Bateţi-vă în piept şi plângeţi
    pentru câmpurile frumoase,
        pentru viţa plină de rod
13 şi pentru pământul poporului meu
    pe care cresc acum spini şi mărăcini!
Plângeţi pentru toate casele de petrecere
    şi pentru această cetate plină de veselie!
14 Căci fortăreaţa va fi abandonată,
    cetatea zgomotoasă va fi părăsită,
citadela şi turnul de veghe
    vor deveni vizuini pe vecie,
o bucurie pentru măgarii sălbatici
    şi o păşune pentru turme,
15 până va fi turnat peste noi Duhul de sus
    şi pustia va deveni o grădină,
        iar grădina va fi privită ca o pădure.
16 Atunci judecata dreaptă va locui în pustie.
    Da, dreptatea va locui în grădina roditoare.
17 Rodul dreptăţii va fi pacea,
    iar urmările dreptăţii vor fi liniştea şi încrederea pe vecie.
18 Poporul Meu va trăi într-o locuinţă paşnică,
    într-un lăcaş sigur,
        în locuri de odihnă liniştite.
19 Chiar dacă pădurea va cădea sub grindină
    şi cetatea va fi făcută una cu pământul,
20 fericiţi veţi fi,
    semănând de-a lungul oricărei ape
        şi lăsând boul şi măgarul să pască liberi.

Notas al pie

  1. Isaia 32:8 Sau: şi prin ele va sta drept

New International Reader's Version

Isaiah 32

The King Who Will Do What Is Right

1A king will come who will do what is right.
    His officials will govern fairly.
Each official will be like a place to get out of the wind.
    He will be like a place to hide from storms.
He’ll be like streams of water flowing in the desert.
    He’ll be like the shadow of a huge rock in a dry and thirsty land.

Then the eyes of those who see won’t be closed anymore.
    The ears of those who hear will listen to the truth.
People who are afraid will know and understand.
    Tongues that stutter will speak clearly.
Foolish people won’t be considered noble anymore.
    Those who are worthless won’t be highly respected.
Foolish people say foolish things.
    Their minds are set on doing evil things.
They don’t do what is right.
    They tell lies about the Lord.
They don’t give hungry people any food.
    They don’t let thirsty people have any water.
Those who are worthless use sinful methods.
    They make evil plans against poor people.
They destroy them with their lies.
    They do it even when those people are right.
But those who are noble make noble plans.
    And by doing noble things they succeed.

The Sinful Women in Jerusalem

You women who are so contented,
    pay attention to me.
You who feel so secure,
    listen to what I have to say.
10 You feel secure now.
    But in a little over a year you will tremble with fear.
The grape harvest will fail.
    There won’t be any fruit.
11 So tremble, you contented women.
    Tremble with fear, you who feel so secure.
Take off your fine clothes.
    Wrap yourselves in rags.
12 Beat your chests to show how sad you are.
    The pleasant fields have been destroyed.
    The fruitful vines have dried up.
13 My people’s land is overgrown with thorns and bushes.
    Mourn for all the houses that were once filled with joy.
    Cry over this city that used to be full of wild parties.
14 The royal palace will be left empty.
    The noisy city will be deserted.
The fort and lookout tower will become
    a dry and empty desert forever.
Donkeys will enjoy being there.
    Flocks will eat there.
15 That will continue until the Holy Spirit
    is poured out on us from heaven.
Then the desert will be turned into rich farm lands.
    The rich farm lands will seem like a forest.
16 In the desert, the Lord will make sure people do what is right.
    In the rich farm lands he will make sure they treat one another fairly.
17 Doing what is right will bring peace and rest.
    When my people do that, they will stay calm
    and trust in the Lord forever.
18 They will live in a peaceful land.
    Their homes will be secure.
    They will enjoy peace and quiet.
19 Hail might strip the forests bare.
    Cities might be completely destroyed.
20 But how blessed you people will be!
    You will plant your seeds by every stream.
You will let your cattle and donkeys
    wander anywhere they want to.