Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 32

Împărăţia dreptăţii

1Iată, un rege va domni cu dreptate
    şi nişte prinţi vor stăpâni drept.
Fiecare om va fi atunci ca un adăpost împotriva vântului
    şi ca un refugiu în faţa furtunii,
ca nişte pâraie de apă într-un loc uscat
    şi ca umbra unei stânci mari într-un ţinut însetat.

Atunci ochii celor ce văd nu vor mai fi închişi,
    iar urechile celor ce aud vor lua aminte.
Mintea celor nesăbuiţi va judeca sănătos,
    iar limba celor bâlbâiţi va vorbi repede şi clar.
Nebunul nu va mai fi numit ales la suflet
    şi ticălosului nu i se va mai spune că este distins.
Căci nebunul spune numai nebunii
    şi mintea lui se gândeşte numai la rău:
este lipsit de evlavie
    şi spune neadevăruri cu privire la Domnul;
îl lasă fără hrană pe cel flămând
    şi fără apă pe cel însetat.
Mijloacele celui ticălos sunt rele;
    el face planuri mişeleşti
pentru a-l distruge pe cel sărac cu minciuni,
    chiar şi atunci când cauza nevoiaşului este dreaptă.
Dar cel ales la suflet face planuri alese
    şi rămâne statornic în ele[a].

Femei fără grijă, sculaţi-vă
    şi ascultaţi glasul meu!
Fiice încrezătoare,
    luaţi aminte la vorbirea mea!
10 Într-un an şi câteva zile
    vă veţi înfiora, încrezătoarelor!
Căci via nu va mai fi culeasă,
    nici secerişul nu va mai veni.
11 Tremuraţi, femei pline de linişte!
    Înfioraţi-vă, fiice încrezătoare!
Dezbrăcaţi-vă! Aruncaţi-vă hainele
    şi încingeţi-vă coapsele cu haine de jale!
12 Bateţi-vă în piept şi plângeţi
    pentru câmpurile frumoase,
        pentru viţa plină de rod
13 şi pentru pământul poporului meu
    pe care cresc acum spini şi mărăcini!
Plângeţi pentru toate casele de petrecere
    şi pentru această cetate plină de veselie!
14 Căci fortăreaţa va fi abandonată,
    cetatea zgomotoasă va fi părăsită,
citadela şi turnul de veghe
    vor deveni vizuini pe vecie,
o bucurie pentru măgarii sălbatici
    şi o păşune pentru turme,
15 până va fi turnat peste noi Duhul de sus
    şi pustia va deveni o grădină,
        iar grădina va fi privită ca o pădure.
16 Atunci judecata dreaptă va locui în pustie.
    Da, dreptatea va locui în grădina roditoare.
17 Rodul dreptăţii va fi pacea,
    iar urmările dreptăţii vor fi liniştea şi încrederea pe vecie.
18 Poporul Meu va trăi într-o locuinţă paşnică,
    într-un lăcaş sigur,
        în locuri de odihnă liniştite.
19 Chiar dacă pădurea va cădea sub grindină
    şi cetatea va fi făcută una cu pământul,
20 fericiţi veţi fi,
    semănând de-a lungul oricărei ape
        şi lăsând boul şi măgarul să pască liberi.

Notas al pie

  1. Isaia 32:8 Sau: şi prin ele va sta drept

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 32

Den retfærdige Konge

1Der vil komme en retfærdig Konge, og hans ledere vil regere retfærdigt. De vil give læ for vinden og ly for regnen og være som en oase i ørkenen og en kølende skygge fra en vældig klippe i et trøstesløst land. De, som har øjne at se med, skal få øjnene op for det. De, der har ører at høre med, skal fatte det. De tankeløse bliver fornuftige, og de stammende taler klart og tydeligt. Til den tid skal tåberne ikke regnes for gode ledere, og de rige bedragere ikke blive æret som magtfulde borgere. Tåberne spreder jo løgne om Gud, lægger onde planer og handler imod Guds vilje. De giver ikke de sultende mad at spise eller de tørstende noget at drikke. De rige bedrageres ondskab skal afsløres. Deres løgnagtige udnyttelse af forsvarsløse mennesker, som har retten på deres side, vil blive gennemskuet. Men de gode ledere vil give gode råd og udføre ædle handlinger.

Den forestående ulykke

Hør efter, I sorgløse kvinder! Lyt til mig, I husmødre uden problemer! 10 Om et års tid får I noget at bekymre jer over, I ubekymrede. For vinhøsten slår fejl, og frugthøsten udebliver. 11 I vil komme til at skælve af skræk, I sorgløse og magelige kvinder. Læg jeres fine tøj til side og klæd jer i sæk og aske. 12 Slå jer for brystet i fortvivlelse over den skæbne, som vil overgå jeres frugtbare marker og bugnende frugthaver. 13 Jeres jord vil gro til med tjørn og tidsel. Jeres sorgløse hjem og glade byer vil blive ødelagt. 14 Byens fæstningsanlæg lægges i ruiner, og alle folk må flygte. Vildæsler, får og geder vil græsse ved ruinerne og de forladte vagttårne for evigt.

Håb for fremtiden

15 Men når Ånden fra Himlen udgydes over os, bliver ødemarken igen til frugthaver, og frugttræerne skal stå så tæt som i en skov. 16 Retfærdighed og ret skal blomstre i landet, 17 og fredens frugt vokse frem. Da bliver der ro og tryghed for evigt. 18 Mit folk vil bo i fred og tryghed, i ro og sikkerhed. 19 Hvis haglene falder, skal de ikke ramme jer, og de, der bor i skoven, skal være lige så trygge som dem i byen.[a] 20 I oplever Guds velsignelse, når I kan plante ved hvert et vandløb og lade kvæg og æsler gå frit omkring og græsse i fred.

Notas al pie

  1. 32,19 Oversat ud fra LXX. Den hebraiske tekst er uklar, men kan muligvis oversættes som: „Når haglene falder i skoven, vil byen blive mejet ned.”