Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 27

Restaurarea lui Israel

1În ziua aceea
    Domnul va pedepsi,
        cu sabia Sa aspră, mare şi puternică,
Leviatanul, şarpele fugar,
    Leviatanul, şarpele încolăcit.
        Va ucide monstrul Tanin din mare![a]

În ziua aceea
    va exista o vie aleasă:
        «Cântaţi despre ea!
Eu, Domnul, sunt veghetorul ei:
    o ud tot timpul
şi o păzesc zi şi noapte,
    pentru ca nimeni să nu-i facă rău.
Nu sunt mânios deloc.
Dar dacă voi găsi spini şi mărăcini,
    voi mărşălui la luptă împotriva lor
        şi îi voi arde pe toţi.
Afară doar dacă aceştia vor căuta ocrotirea Mea
    şi vor urmări să se împace cu Mine;
        da, să se împace cu Mine.»

În zilele care vin, Iacov va prinde rădăcină,
    Israel va înflori, va da lăstari
        şi va umple întreaga lume cu rod.

L-a lovit oare Domnul
    cum i-a lovit pe cei ce-l loveau?
A fost el ucis
    cum au fost ucişi cei ce-l ucideau?
Izgonindu-l[b], trimiţându-l în exil, Te-ai luptat cu el!
    Cu suflarea Sa năprasnică l-a strămutat
        în ziua când a suflat vântul de răsărit.

Prin urmare, astfel va fi ispăşită vina lui Iacov,
    acesta va fi rodul deplin al îndepărtării păcatului său:
când El va face din toate pietrele altarelor
    nişte pietre de var zdrobite în bucăţi,
        nu vor mai rămâne în picioare nici aşerele[c] şi nici altarele pentru tămâiere.

10 Cetatea fortificată este pustie;
    a ajuns o locuinţă abandonată şi pustiită ca un deşert.
Acolo pasc viţeii,
    acolo se odihnesc
        şi-i mănâncă ramurile.
11 Când ramurile i se usucă, sunt rupte,
    iar femeile vin şi fac foc cu ele.
Fiindcă acesta este un popor fără minte,
    Creatorul lor nu va avea milă de ei,
        Făcătorul lor nu se va îndura de ei.

12 În ziua aceea Domnul va treiera de la cursul Eufratului[d] până la Râul Egiptului[e], iar voi, israeliţi, veţi fi adunaţi unul câte unul. 13 În ziua aceea o trâmbiţă mare va suna, iar cei ce au pierit în Asiria şi cei exilaţi în ţara Egiptului vor veni şi se vor închina Domnului pe muntele cel sfânt, în Ierusalim.

Notas al pie

  1. Isaia 27:1 În mitologia canaanită, personaje mitice ca Leviatan (monstru mitic marin), Tanin (monstrul sau balaurul marin) reprezintă haosul, răzvrătindu-se împotriva zeului suprem, care reprezintă ordinea
  2. Isaia 27:8 Sensul termenului în ebraică este nesigur; LXX: Prin război
  3. Isaia 27:9 Vezi nota dela 17:8
  4. Isaia 27:12 Lit.: râului
  5. Isaia 27:12 Modernul Wadi el-Arish, în NE Sinaiului, sau chiar braţul răsăritean al Deltei Nilului

New International Version

Isaiah 27

Deliverance of Israel

1In that day,

the Lord will punish with his sword—
    his fierce, great and powerful sword—
Leviathan the gliding serpent,
    Leviathan the coiling serpent;
he will slay the monster of the sea.

In that day—

“Sing about a fruitful vineyard:
    I, the Lord, watch over it;
    I water it continually.
I guard it day and night
    so that no one may harm it.
    I am not angry.
If only there were briers and thorns confronting me!
    I would march against them in battle;
    I would set them all on fire.
Or else let them come to me for refuge;
    let them make peace with me,
    yes, let them make peace with me.”

In days to come Jacob will take root,
    Israel will bud and blossom
    and fill all the world with fruit.

Has the Lord struck her
    as he struck down those who struck her?
Has she been killed
    as those were killed who killed her?
By warfare[a] and exile you contend with her—
    with his fierce blast he drives her out,
    as on a day the east wind blows.
By this, then, will Jacob’s guilt be atoned for,
    and this will be the full fruit of the removal of his sin:
When he makes all the altar stones
    to be like limestone crushed to pieces,
no Asherah poles[b] or incense altars
    will be left standing.
10 The fortified city stands desolate,
    an abandoned settlement, forsaken like the wilderness;
there the calves graze,
    there they lie down;
    they strip its branches bare.
11 When its twigs are dry, they are broken off
    and women come and make fires with them.
For this is a people without understanding;
    so their Maker has no compassion on them,
    and their Creator shows them no favor.

12 In that day the Lord will thresh from the flowing Euphrates to the Wadi of Egypt, and you, Israel, will be gathered up one by one. 13 And in that day a great trumpet will sound. Those who were perishing in Assyria and those who were exiled in Egypt will come and worship the Lord on the holy mountain in Jerusalem.

Notas al pie

  1. Isaiah 27:8 See Septuagint; the meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
  2. Isaiah 27:9 That is, wooden symbols of the goddess Asherah