Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 24

Judecată asupra întregului pământ

1„Iată! Domnul este pe cale să pustiască pământul,
    să facă din el o pustie;
va face din suprafaţa sa o ruină
    şi-i va împrăştia locuitorii.
La fel i se va întâmpla preotului, ca poporului,
    stăpânului, ca sclavului său,
stăpânei, ca slujnicei ei,
    celui ce vinde, ca celui ce cumpără,
celui ce împrumută, ca celui ce ia cu împrumut
    şi celui ce i se datorează, ca datornicului.
Pământul va fi în întregime pustiit
    şi jefuit,
        căci Domnul a rostit acest cuvânt.
Pământul se usucă şi se ofileşte,
    lumea suferă şi se veştejeşte,
        iar conducătorii popoarelor lumii suferă şi ei.
Pământul este pângărit de propriii săi locuitori,
    care au încălcat legile, au nesocotit poruncile
        şi au rupt legământul cel veşnic.
De aceea un blestem devorează pământul,
    iar locuitorii lui îşi ispăşesc vina;
de aceea sunt mistuiţi locuitorii pământului,
    doar câţiva fiind cruţaţi.
Mustul se usucă, iar viţa-de-vie se veştejeşte;
    toţi cei cu inima veselă suspină.
Veselia tamburinelor a încetat,
    zgomotul celor ce petrec s-a oprit,
        bucuria lirei s-a sfârşit.
Nu se mai bea vin cântând,
    iar băutura tare este amară pentru cei ce o beau.
10 Cetatea pustie stă dărâmată;
    toate casele sunt închise, nimeni nu poate intra.
11 Pe străzi ei strigă după vin;
    orice bucurie s-a dus
        şi veselia a fost izgonită din ţară.
12 Cetatea e lăsată în ruine,
    iar poarta îi este sfărâmată.
13 Pe întinderea pământului
    şi în mijlocul popoarelor
va fi ca atunci când se scutură măslinul,
    ca atunci când rămân câţiva ciorchini după culesul viei.

14 Ei îşi înalţă glasurile,
    strigă de bucurie
şi aclamă, dinspre apus,
    măreţia Domnului.
15 De aceea voi, cei din răsărit,
    daţi cinste Domnului!
Cei de pe insulele mării,
    slăviţi Numele Domnului,
        Dumnezeul lui Israel!
16 De la marginile pământului
    auzim cântându-se:
        «Slavă Celui Drept!»
Eu însă zic: «Mă doare sufletul! Mă doare sufletul!
    Vai de mine!
Înşelătorii înşală,
    înşelătorii înşală cu viclenie!»

17 Groaza, groapa şi cursa te aşteaptă,
    locuitor al pământului!
18 Oricine va fugi la zgomotul groazei
    va cădea în groapă
şi oricine va ieşi din groapă
    va fi prins în cursă.
Căci stăvilarele din înălţime sunt deschise
    şi temeliile pământului se cutremură.
19 Pământul este făcut fărâme,
    pământul este rupt în bucăţi,
        pământul este zguduit cu putere.
20 Pământul se clatină ca un om beat,
    se leagănă ca o colibă în vânt.
Păcatul răzvrătirii sale îl apasă atât de greu,
    încât se prăbuşeşte şi nu se mai ridică din nou.

21 În ziua aceea Domnul va pedepsi
    în înălţimi, oştirea cerului,
        iar pe pământ, pe împăraţii pământului.
22 Vor fi adunaţi împreună,
    ca prizonierii, într-o groapă.
Vor fi închişi într-o închisoare
    şi, după multe zile, vor fi pedepsiţi.
23 Atunci luna va fi umilită
    şi soarele făcut de ruşine,
pentru că Domnul Oştirilor va domni
    pe muntele Sion şi în Ierusalim,
        înaintea bătrânilor Săi, în slavă.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Isaaya 24

Mukama Ayogera ku Kuzikiriza Ensi

1Laba Mukama alifuula ensi amatongo,
    agimalirewo ddala,
era azikirize n’obwenyi bwayo
    era asaasaanye n’abagibeeramu.
Bwe kityo bwe kiriba,
    ekiriba ku kabona kye kiriba ne ku bantu,
    ekiriba ku mwami kye kiriba ne ku muweereza omusajja,
    ekiriba ku mugole we kye kiriba ne ku muweereza we omukazi,
    ekiriba ku atunda kye kiriba ne ku muguzi,
    ekiriba ku awola kye kiriba ne ku yeewola,
    ekiriba ku abanja kye kiriba ne ku abanjibwa.
Okumalibwamu ensa, ensi erimalibwamu ddala ensa,
    n’okunyagibwa, erinyagibwa.
Mukama Katonda y’akyogedde.

Ensi ekala n’eggwaamu obulamu,
    ensi ekala n’ewuubaala,
    abantu ab’ekitiibwa baggwaamu amaanyi.
Ensi eyonooneddwa abantu baayo,
    bajeemedde amateeka,
bamenye ebiragiro,
    ne bamenyawo n’endagaano ey’emirembe n’emirembe.
Noolwekyo ekikolimo kimalawo ensi;
    n’abantu baayo bateekwa okusasula olw’omusango ogwabasinga.
Abatuuze b’ensi bayidde,
    Era abatono be basigaddewo.
Wayini omusu aggwaamu, n’omuzabbibu gukala,
    ab’amasanyu bonna bakaaba olw’obulumi.
Okujaguza kw’ebitaasa kusirise,
    n’oluyoogaano lw’abo ababeera mu masanyu lusirise,
    entongooli esanyusa esirise.
Tebakyanywa nvinnyo nga bwe bayimba,
    n’omwenge gukaayira abagunywa.
10 Ekibuga ekyazikirizibwa kisigadde nga matongo,
    na buli mulyango oguyingira mu nnyumba guzibiddwa.
11 Bakaabira envinnyo mu nguudo,
    n’essanyu lyonna liweddewo,
    n’okujaguza kwonna tekukyaliwo mu nsi.
12 Ekibuga kizikiridde
    wankaaki waakyo amenyeddwamenyeddwa.
13 Bwe kityo bwe kiriba ku nsi
    ne mu mawanga
ng’omuzeyituuni bwe gunyeenyezebwa
    oba ng’ebinywa ebisigaddewo bwe bibeera oluvannyuma lw’okukungula kw’ezabbibu.

14 Bayimusa amaloboozi gaabwe, baleekaana olw’essanyu,
    batendereza ekitiibwa kya Mukama Katonda okuva mu bugwanjuba.
15 Noolwekyo abo abali mu buvanjuba mugulumize Mukama,
    mutendereze erinnya lya Mukama Katonda wa Isirayiri,
    mu bizinga eby’ennyanja.
16 Tuwulira okuyimba okuva ku nkomerero y’ensi,
    “Ekitiibwa kibeere eri Omutuukirivu.”

Naye ne njogera nti, “Nsanawo, nsanawo.
    Zinsaze.
Ab’olukwe balya mu bannaabwe olukwe,
    Ab’enkwe bakozesa enkwe okulya mu bannaabwe olukwe.”
17 Entiisa n’obunnya n’omutego bibalindiridde,
    mmwe abantu b’ensi.
18 Buli alidduka eddoboozi ery’entiisa,
    aligwa mu kinnya,
na buli alirinnya n’ava mu kinnya
    alikwatibwa mu mutego.

Enzigi z’eggulu ziguddwawo,
    N’emisingi gy’ensi gikankana.
19 Ensi emenyeddwamenyeddwa,
    ensi eyawuliddwamu,
    ensi ekankanira ddala.
20 Ensi etagala ng’omutamiivu,
    eyuugayuuga ng’akasiisira bwe kayuugayuuga mu kibuyaga,
omusango gwe gumulumiriza nnyo olw’obujeemu bwe,
    era ensi egwa n’etaddamu kuyimuka.

21 Ku lunaku olwo Mukama Katonda alibonereza
    ab’amaanyi abali waggulu mu bwengula,
    ne bakabaka abali wansi ku nsi.
22 Balikuŋŋaanyirizibwa wamu
    ng’abasibe bwe bakuŋŋanyirizibwa mu kkomera,
era baliweebwa ekibonerezo
    eky’okuggalirwa mu kkomera ennaku ennyingi.
23 Omwezi gulitabulwatabulwa, n’enjuba eriswazibwa;
    Mukama Katonda ow’Eggye alifugira mu kitiibwa
ku Lusozi Sayuuni ne mu Yerusaalemi,
    ne mu maaso g’abakadde.