Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 16

1Trimiteţi miei drept tribut
    conducătorului ţării,
din Sela, pe drumul pustiei,
    la muntele fiicei Sionului.
Ca nişte păsări alungate,
    izgonite din cuib,
aşa sunt fiicele Moabului
    la vadurile Arnonului.

«Dă-ne un sfat!
    Hotărăşte ceva!
Întinde-ţi umbra în mijlocul zilei
    şi prefă-o în noapte!
Ascunde-i pe cei izgoniţi
    şi nu-i trăda pe fugari!
Primeşte-i pe deportaţii Moabului
    să locuiască cu tine!
Fii un refugiu pentru ei
    în faţa nimicitorului!»

Când asupritorul va înceta,
    când nimicirea va lua sfârşit
        şi prădătorul va lăsa ţara în pace,
atunci, prin îndurare[a], va fi întemeiat un tron
    pe care va domni cu credincioşie
        cineva din Cortul lui David,
    un judecător care caută să judece drept
        şi este plin de râvnă pentru dreptate.

Am auzit de mândria Moabului –
    cât este el de mândru! –
de fala sa, de trufia şi de aroganţa sa,
    dar laudele lui sunt minciuni.
De aceea bocesc moabiţii,
    văitându-se toţi pentru Moab.
Bociţi şi fiţi adânc mâhniţi
    pentru oamenii[b] din Chir-Hareset!
Căci câmpiile Heşbonului se usucă
    la fel ca şi viile din Sibma.
Domnitorii neamurilor
    au distrus cele mai alese viţe,
care cândva ajungeau până la Iazer,
    fiind răspândite până spre pustie.
Mlădiţele ei se întindeau
    şi ajungeau până la mare[c].
De aceea plâng împreună cu Iazerul
    pentru viile din Sibma.
O, Heşbon! O, Eleale!
    Vă ud cu lacrimile Mele!
Căci strigătul de bucurie
    scos de voi la culesul fructelor şi la seceriş a încetat.
10 Bucuria şi veselia au dispărut din livezi;
    în vii nu se mai cântă şi nu se mai chiuie de bucurie;
nimeni nu mai zdrobeşte vinul în teascuri,
    căci am făcut să înceteze strigătele de bucurie.
11 De aceea, ca o liră Îmi plânge inima pentru Moab
    şi sufletul Mi se tânguie pentru Chir-Hareset.
12 Moab va fi văzut
    trudindu-se pe înălţimi,
venind la altar să se roage,
    însă nu va primi nimic.

13 Acesta este cuvântul pe care-l rostise Domnul cu privire la Moab. 14 Dar acum, Domnul zice: «În trei ani, număraţi ca anii unui simbriaş, în ciuda mulţimii sale mari, gloria Moabului va fi prăbuşită, iar cei ce vor supravieţui vor fi puţini şi slabi.»“

Notas al pie

  1. Isaia 16:5 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
  2. Isaia 16:7 Lit.: pentru prăjiturile de stafide
  3. Isaia 16:8 Sau: treceau până dincolo de mare

Nova Versão Internacional

Isaías 16

1Enviem cordeiros como tributo
    ao governante da terra,
desde Selá, atravessando o deserto,
    até o monte Sião.
Como aves perdidas,
    lançadas fora do ninho,
assim são os habitantes de Moabe
    nos lugares de passagem do Arnom.

“Dá conselhos e propõe uma decisão.
    Torna a tua sombra como a noite
em pleno meio-dia
    e esconde os fugitivos;
não deixes ninguém saber
    onde estão os refugiados.
Que os fugitivos moabitas
    habitem contigo;
sê para eles abrigo contra o destruidor.”

O opressor há de ter fim,
    a destruição se acabará
e o agressor desaparecerá da terra.
Então, em amor será firmado um trono;
    em fidelidade um homem
se assentará nele na tenda de Davi:
    um Juiz que busca a justiça
e se apressa em defender o que é justo.

Ouvimos acerca da soberba de Moabe:
    da sua arrogância exagerada,
de todo o seu orgulho e do seu ódio;
    mas tudo isso não vale nada.
Por isso choram os moabitas,
    todos choram por Moabe.
Cada um se lamenta e se entristece
    pelos bolos de passas de Quir-Haresete.
As lavouras de Hesbom estão murchas,
    como também as videiras de Sibma.
Os governantes das nações
    pisotearam as melhores videiras,
que antes chegavam até Jazar
    e estendiam-se para o deserto.
Seus brotos espalhavam-se
    e chegavam ao mar.
Por isso eu choro, como Jazar chora,
    por causa das videiras de Sibma.
Hesbom, Eleale, com minhas lágrimas
    eu as encharco!
Pois não se ouvem mais os gritos de alegria
    por seus frutos e por suas colheitas.
10 Foram-se a alegria
    e a exultação dos pomares;
ninguém canta nem grita nas vinhas;
    ninguém pisa as uvas nos lagares,
pois fiz cessar os gritos de alegria.
11 Por isso as minhas entranhas gemem
    como harpa por Moabe;
o íntimo do meu ser
    estremece por Quir-Heres.
12 Quando Moabe se apresentar cansado
    nos lugares altos,
e for ao seu santuário,
    nada conseguirá.

13 Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe. 14 Mas agora o Senhor diz: “Dentro de três anos, e nem um dia mais,[a] o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados, e os seus sobreviventes serão poucos e fracos”.

Notas al pie

  1. 16.14 Hebraico: como os anos de um contrato de trabalho.