Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 1

1Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amoţ, cu privire la Iuda şi la Ierusalim, în timpul lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda.

Un neam răzvrătit

„Ascultaţi, ceruri! Ia aminte, pământ,
    pentru că Domnul a vorbit:
«Am îngrijit copii şi i-am crescut,
    dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea.
Boul îşi cunoaşte stăpânul,
    iar măgarul ştie ieslea stăpânului său,
însă Israel nu cunoaşte,
    poporul Meu nu înţelege!»

Ah, neam păcătos,
    popor încărcat cu nedreptate,
sămânţă de nelegiuiţi,
    copii stricaţi!
Ei L-au părăsit pe Domnul,
    L-au dispreţuit pe Sfântul lui Israel
        şi I-au întors spatele!
Ce folos să mai fiţi pedepsiţi,
    de vreme ce stăruiţi în răzvrătire!?
Tot capul e bolnav
    şi toată inima suferă!

Din tălpi şi până-n creştet,
    nimic nu este sănătos,
doar vânătăi şi răni,
    răni sângerânde,
care nu s-au uscat şi care n-au fost legate
    sau alinate cu untdelemn.
Ţara voastră este pustie,
    cetăţile voastre sunt arse de foc,
câmpurile voastre sunt devorate de străini
    chiar în faţa voastră;
        ţara vă este devastată deoarece a fost răscolită de străini.
Fiica Sionului[a] este părăsită
    ca o colibă în vie,
ca un adăpost într-un ogor de castraveţi,
    ca o cetate asediată.
Dacă Domnul Oştirilor[b]
    nu ne-ar fi lăsat câţiva supravieţuitori,
am fi ajuns ca Sodoma
    şi ne-am fi asemănat cu Gomora.

10 Ascultaţi Cuvântul Domnului,
    voi, conducători ai Sodomei!
Luaţi aminte la Legea Dumnezeului nostru,
    voi, popor al Gomorei!
11 «Ce este pentru Mine mulţimea jertfelor voastre?
    zice Domnul.
Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor
    şi de grăsimea viţeilor îngrăşaţi!
Nu-Mi place deloc
    sângele taurilor, al mieilor sau al ţapilor.
12 Cine v-a cerut să vă înfăţişaţi înaintea Mea,
    pângărindu-Mi curţile?
13 Nu mai aduceţi jertfe fără rost!
    Mi-e scârbă de tămâia voastră!
Nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegiuirea:
    lunile noi, Sabatele şi adunările voastre.
14 Sufletul Meu urăşte
    lunile voastre noi şi sărbătorile voastre;
ele au devenit o povară pentru Mine,
    am obosit să le mai port.
15 Când vă veţi ridica mâinile,
    Îmi voi ascunde ochii de voi.
Chiar dacă veţi face multe rugăciuni,
    nu le voi asculta.
Mâinile vă sunt pline de sânge;
16     spălaţi-vă şi curăţaţi-vă!
Îndepărtaţi faptele voastre rele
    dinaintea ochilor Mei!
Nu mai faceţi rău,
17     ci învăţaţi să faceţi bine!
Căutaţi dreptatea,
    scăpaţi pe cel asuprit![c]
Faceţi dreptate orfanului
    şi vorbiţi în apărarea văduvei!

18 Veniţi acum să ne judecăm,
    zice Domnul.
Deşi păcatele voastre sunt ca o haină stacojie,
    ele se vor face albe ca zăpada;
deşi sunt roşii ca purpura,
    ele se vor face ca lâna.
19 Dacă veţi vrea şi veţi asculta,
    vă veţi hrăni cu ce are ţara mai bun,
20 dar dacă vă veţi împotrivi şi vă veţi răzvrăti,
    veţi fi devoraţi de sabie»,
        căci gura Domnului a vorbit.

O cetate necredincioasă

21 Vezi cum cetatea credincioasă
    a devenit o prostituată!
Odată era plină de dreptate;
    dreptatea locuia în ea,
        dar acum este plină de ucigaşi!
22 Argintul vostru s-a făcut zgură,
    şi vinul vostru este amestecat cu apă.
23 Prinţii voştri sunt răzvrătiţi
    şi sunt prieteni cu tâlharii;
toţi iubesc mita
    şi aleargă după daruri!
Nu-l apără pe cel orfan,
    iar cauza văduvei n-ajunge înaintea lor.
24 De aceea Domnul, Dumnezeul Oştirilor,
    Puternicul lui Israel, zice:
«Oh, Îmi voi vărsa mânia asupra duşmanilor mei,
    mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei!
25 Îmi voi întoarce mâna împotriva ta,
    voi curăţa zgura ta aşa cum o curăţă leşia
        şi voi îndepărta toate impurităţile tale.
26 Îi voi face pe judecătorii tăi cum erau odinioară,
    iar pe sfetnicii tăi ca la început.
După aceea, ţi se va zice:
    ‘Cetate a dreptăţii,
        oraş credincios!’»

27 Sionul va fi răscumpărat prin judecată dreaptă,
    la fel ca şi cei ai lui care se pocăiesc.
28 Dar răzvrătiţii şi păcătoşii vor fi nimiciţi împreună
    şi cei ce-L părăsesc pe Domnul vor fi mistuiţi.

29 «Într-adevăr, vă va fi ruşine de stejarii sacri
    în care vă găseaţi desfătarea;
veţi roşi din cauza grădinilor
    pe care le-aţi ales!
30 Căci veţi fi ca un stejar
    ale cărui frunze se ofilesc,
        ca o grădină fără apă!
31 Cel puternic va fi ca un câlţ
    şi lucrarea sa ca o scânteie;
el şi lucrarea lui vor arde împreună
    şi nimeni nu-i va stinge!»“

Notas al pie

  1. Isaia 1:8 Ierusalimul; peste tot în carte
  2. Isaia 1:9 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
  3. Isaia 1:17 Sau: mustraţi-l pe asupritor

Nova Versão Internacional

Isaías 1

1Visão que Isaías, filho de Amoz, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá.

Uma Nação Rebelde

Ouçam, ó céus! Escute, ó terra!
    Pois o Senhor falou:
“Criei filhos e os fiz crescer,
    mas eles se revoltaram contra mim.
O boi reconhece o seu dono,
e o jumento conhece a manjedoura
    do seu proprietário,
mas Israel nada sabe,
o meu povo nada compreende”.

Ah, nação pecadora,
    povo carregado de iniqüidade!
Raça de malfeitores,
    filhos dados à corrupção!
Abandonaram o Senhor,
    desprezaram o Santo de Israel
e o rejeitaram.

Por que haveriam de continuar a ser castigados?
    Por que insistem na revolta?
A cabeça toda está ferida,
    todo o coração está sofrendo.
Da sola do pé ao alto da cabeça
    não há nada são;
somente machucados,
    vergões e ferimentos abertos,
que não foram limpos nem enfaixados
    nem tratados com azeite.

A terra de vocês está devastada,
    suas cidades foram destruídas a fogo;
os seus campos estão sendo tomados
    por estrangeiros, diante de vocês,
e devastados como a ruína que eles
    costumam causar.
Só restou a cidade[a] de Sião
como tenda numa vinha,
como abrigo numa plantação de melões,
como uma cidade sitiada.
Se o Senhor dos Exércitos
    não tivesse poupado alguns de nós,
já estaríamos como Sodoma
    e semelhantes a Gomorra.

10 Governantes de Sodoma,
    ouçam a palavra do Senhor!
Vocês, povo de Gomorra,
    escutem a instrução de nosso Deus!
11 “Para que me oferecem
    tantos sacrifícios?”,
pergunta o Senhor.
“Para mim, chega de holocaustos[b] de carneiros
    e da gordura de novilhos gordos.
Não tenho nenhum prazer
    no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes!
12 Quando vocês vêm à minha presença,
    quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios?
13 Parem de trazer ofertas inúteis!
O incenso de vocês
    é repugnante para mim.
Luas novas, sábados e reuniões!
Não consigo suportar suas assembléias
    cheias de iniqüidade.
14 Suas festas da lua nova
    e suas festas fixas, eu as odeio.
Tornaram-se um fardo para mim;
    não as suporto mais!
15 Quando vocês estenderem as mãos em oração,
    esconderei de vocês os meus olhos;
mesmo que multipliquem
    as suas orações,
    não as escutarei!
As suas mãos estão cheias de sangue!
16 Lavem-se! Limpem-se!
Removam suas más obras
    para longe da minha vista!
Parem de fazer o mal,
17 aprendam a fazer o bem!
Busquem a justiça,
    acabem com a opressão.[c]
Lutem pelos direitos do órfão,
defendam a causa da viúva.

18 “Venham, vamos refletir juntos”,
    diz o Senhor.
“Embora os seus pecados
    sejam vermelhos como escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve;
embora sejam rubros como púrpura,
    como a lã se tornarão.
19 Se vocês estiverem dispostos a obedecer,
    comerão os melhores frutos desta terra;
20 mas, se resistirem e se rebelarem,
    serão devorados pela espada.”
Pois o Senhor é quem fala!

21 Vejam como a cidade fiel
    se tornou prostituta!
Antes cheia de justiça
    e habitada pela retidão,
agora está cheia de assassinos!
22 Sua prata tornou-se escória,
    seu licor ficou aguado.
23 Seus líderes são rebeldes,
    amigos de ladrões;
todos eles amam o suborno
    e andam atrás de presentes.
Eles não defendem os direitos do órfão,
    e não tomam conhecimento
    da causa da viúva.
24 Por isso o Soberano,
    o Senhor dos Exércitos,
o Poderoso de Israel, anuncia:
“Ah! Derramarei minha ira
    sobre os meus adversários
    e me vingarei dos meus inimigos.
25 Voltarei minha mão contra você;
tirarei toda a sua escória
e removerei todas as suas impurezas.
26 Restaurarei os seus juízes como no passado,
    os seus conselheiros, como no princípio.
Depois disso você será chamada
    cidade de retidão, cidade fiel”.

27 Sião será redimida com justiça,
    com retidão os que se arrependerem.
28 Mas os rebeldes e os pecadores
    serão destruídos,
e os que abandonam o Senhor
    perecerão.

29 “Vocês se envergonharão
    dos carvalhos sagrados
    que tanto apreciam;
ficarão decepcionados
    com os jardins sagrados que escolheram.
30 Vocês serão como um terebinto
    cujas folhas estão caindo,
como um jardim sem água.
31 O poderoso se tornará como estopa,
    e sua obra como fagulha;
ambos serão queimados juntos
    sem que ninguém apague o fogo”.

Notas al pie

  1. 1.8 Hebraico: filha.
  2. 1.11 Isto é, sacrifícios totalmente queimados.
  3. 1.17 Ou repreendam o opressor.