Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 1:1-31

1Viziunea pe care a avut‑o Isaia, fiul lui Amoț, cu privire la Iuda și la Ierusalim, în timpul lui Uzia, Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda.

Un neam răzvrătit

2Ascultați, ceruri! Ia aminte, pământ,

pentru că Domnul a vorbit:

„Am îngrijit copii și i‑am crescut,

dar ei s‑au răzvrătit împotriva Mea.

3Boul își cunoaște stăpânul,

iar măgarul știe ieslea stăpânului său,

însă Israel nu cunoaște,

poporul Meu nu înțelege!“

4Vai, neam păcătos,

popor încărcat cu nelegiuire,

sămânță de răufăcători,

copii pervertiți!

Ei L‑au părăsit pe Domnul,

L‑au disprețuit pe Sfântul lui Israel

și I‑au întors spatele!

5Ce folos să mai fiți loviți,

de vreme ce stăruiți în apostazie!?

Tot capul este bolnav

și toată inima suferă!

6Din tălpi și până‑n creștet,

nimic nu este sănătos,

doar răni și vânătăi,

tăieturi sângerânde6 Lit.: proaspete.,

care nu s‑au uscat și care n‑au fost legate

sau alinate cu ulei.

7Țara voastră este pustie,

cetățile voastre sunt arse de foc,

câmpurile voastre sunt devorate de străini

chiar în fața voastră;

țara vă este distrusă

deoarece a fost răscolită de străini.

8Fiica Sionului8 Ierusalimul; [peste tot în carte]. este părăsită

ca o colibă în vie,

ca un adăpost într‑un ogor de castraveți,

ca o cetate asediată.

9Dacă Domnul Oștirilor9 Ebr.: YHWH Țebaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9); (2) la corpurile cerești (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2). Acest titlu face referire, probabil, la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers [peste tot în carte].

nu ne‑ar fi lăsat câțiva supraviețuitori,

am fi ajuns ca Sodoma

și ne‑am fi asemănat cu Gomora.

10Ascultați Cuvântul Domnului,

voi, conducători ai Sodomei!

Luați aminte la Legea Dumnezeului nostru,

voi, popor al Gomorei!

11„Ce este pentru Mine mulțimea jertfelor voastre?

zice Domnul.

Sunt sătul de arderile‑de‑tot ale berbecilor

și de grăsimea vițeilor îngrășați!

Nu‑Mi place deloc

sângele taurilor, al mieilor sau al țapilor.

12Cine v‑a cerut să vă înfățișați înaintea Mea,

pângărindu‑Mi curțile?

13Nu mai aduceți daruri de mâncare fără rost!

Tămâia voastră este o urâciune înaintea Mea!

Nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegiuirea:

lunile noi, Sabatele și adunările voastre.

14Sufletul Meu urăște lunile voastre noi

și sărbătorile voastre.

Ele au devenit o povară pentru Mine;

am obosit să le mai port.

15Când vă veți întinde mâinile,

Îmi voi ascunde ochii de voi.

Chiar dacă veți face multe rugăciuni,

nu le voi asculta.

Mâinile vă sunt pline de sânge;

16spălați‑vă și curățiți‑vă!

Îndepărtați faptele voastre rele

dinaintea ochilor Mei!

Nu mai faceți rău,

17ci învățați să faceți bine!

Căutați dreptatea,

scăpați pe cel asuprit!17 Sau: mustrați‑l pe asupritor.

Faceți dreptate orfanului

și vorbiți în apărarea văduvei!

18Veniți acum să ne judecăm!

zice Domnul.

Deși păcatele voastre sunt precum culoarea stacojie,

ele se vor face albe ca zăpada;

deși sunt roșii ca purpura,

ele se vor face ca lâna.

19Dacă veți vrea și veți asculta,

veți mânca ce are țara mai bun,

20dar dacă vă veți împotrivi și vă veți răzvrăti,

veți fi devorați de sabie“, căci gura Domnului a vorbit.

O cetate necredincioasă

21Vezi cum orașul credincios

a devenit o prostituată!

Era plin de judecată;

dreptatea locuia în el;

dar acum este plin de ucigași!

22Argintul vostru s‑a făcut zgură,

și băutura voastră este amestecată cu apă.

23Conducătorii voștri sunt răzvrătiți

și sunt prieteni cu tâlharii.

Toți iubesc mita

și aleargă după daruri!

Nu‑l apără pe cel orfan,

iar cauza văduvei n‑ajunge înaintea lor.

24De aceea Stăpânul, Domnul Oștirilor,

Puternicul lui Israel, zice:

„Vai, Îmi voi vărsa mânia asupra vrăjmașilor mei,

Mă voi răzbuna pe dușmanii Mei!

25Îmi voi întoarce mâna împotriva ta,

voi curăța zgura ta așa cum o curăță leșia

și voi îndepărta toate impuritățile tale.

26Îi voi face pe judecătorii tăi cum erau odinioară,

iar pe sfetnicii tăi ca la început.

După aceea, ți se va zice:

«Cetate a dreptății,

orașul credincios!»“

27Sionul va fi răscumpărat prin judecată,

și cei ai lui care se pocăiesc, prin dreptate.

28Dar răzvrătiții și păcătoșii vor fi nimiciți împreună

și cei ce‑L părăsesc pe Domnul vor fi mistuiți.

29„Într-adevăr, vă va fi rușine de stejarii sacri

în care vă găseați desfătarea;

veți roși din cauza grădinilor

pe care le‑ați ales!

30Căci veți fi ca un terebint

ale cărui frunze se veștejesc,

ca o grădină fără apă!

31Cel puternic va fi ca un câlț,

iar lucrarea sa ca o scânteie;

el și lucrarea lui vor arde împreună

și nimeni nu‑i va stinge!“

La Bible du Semeur

Esaïe 1:1-31

1Révélations reçues par Esaïe, fils d’Amots, au sujet de Juda et de Jérusalem, sous les règnes d’Ozias, de Yotam, d’Ahaz et d’Ezéchias, rois de Juda1.1 Ozias : 2 R 15.1-7 ; 2 Ch 26.1-23 ; Yotam : 2 R 15.32-38 ; 2 Ch 27.1-9 ; Ahaz : 2 R 16.1-20 ; 2 Ch 28.1-27 ; Ezéchias : 2 R 18.1-20 ; 2 Ch 29.1-32. Ces rois ont régné en Juda de 792 à 698 (ou 686) av. J.-C. Esaïe a exercé son ministère de 740 jusqu’au début du viie siècle av. J.-C..

Prophéties sur Juda et sur Israël

Juda est bien malade

2Vous, les cieux, écoutez,

toi, terre, tends l’oreille,

c’est l’Eternel qui parle :

J’ai élevé des enfants, et j’ai pris soin d’eux,

mais ils se sont révoltés contre moi.

3Le bœuf sait bien |à qui il appartient,

et l’âne connaît la mangeoire |où le nourrit son maître.

Israël ne veut rien savoir,

et mon peuple ne comprend pas.

4Malheur à toi, nation coupable,

peuple chargé de fautes,

race adonnée au mal

et enfants corrompus !

Vous avez abandonné l’Eternel,

méprisé le Saint d’Israël,

vous lui avez tourné le dos.

51.5 Autre traduction : Pourquoi ? vous frapper encore,

puisque vous persistez |dans votre rébellion ?

Car, déjà, votre tête |tout entière est malade,

votre cœur est tout affligé.

6De la plante des pieds |jusqu’à la tête,

rien n’est en bon état,

ce ne sont que blessures, |contusions et plaies vives

que l’on n’a pas pansées |ni bandées, ni soignées

avec de l’huile.

7Le pays que vous habitez |est dévasté1.7 Allusion à l’invasion assyrienne de 701, sous Sennachérib (Es 36 à 37 ; 2 R 18.13), ou à l’invasion des Syriens et des Israélites du Nord, vers 734 (Es 7 ; 2 Ch 28.5-8, 17-18).,

vos villes sont détruites par le feu,

vos campagnes sont ravagées |sous vos yeux par des étrangers.

Oui, tout est dévasté, |détruit par des envahisseurs1.7 En modifiant légèrement le texte hébreu traditionnel, on obtient : comme à la catastrophe de Sodome (voir Gn 19.23-25)..

8Et Sion est restée

comme une hutte |au milieu d’une vigne,

comme un abri |dans un champ de concombres,

comme une ville |entourée d’armées ennemies.

9Si l’Eternel, |le Seigneur des armées célestes,

ne nous avait laissé |un faible reste,

nous ressemblerions à Sodome

et nous serions comme Gomorrhe1.9 Cité en Rm 9.29..

Changez de comportement

10Vous, les chefs de Sodome,

écoutez bien |ce que dit l’Eternel,

vous, peuple de Gomorrhe1.10 Sodome, Gomorrhe : voir Gn 18.20 ; 19.,

écoutez bien |la Loi de notre Dieu.

11A quoi peuvent bien me servir |vos nombreux sacrifices ?

dit l’Eternel,

car je suis rassasié |des holocaustes de béliers,

et de la graisse |de bêtes à l’engrais.

Je ne prends pas plaisir

aux sacrifices de taureaux, |d’agneaux comme de boucs1.11 Pour les v. 11-14, voir Am 5.21-22..

12Quand vous venez |pour vous présenter devant moi,

qui vous a demandé |de fouler mes parvis ?

13Cessez de m’apporter |d’inutiles offrandes :

j’ai l’encens en horreur ;

quant aux nouvelles lunes, |aux sabbats et aux assemblées,

je ne veux plus |de ces rassemblements de culte |de gens qui font le mal.

14Oui, vos nouvelles lunes, |toutes vos fêtes, |je les déteste,

elles sont un fardeau pour moi ;

je suis las de les supporter.

15Lorsque vous étendez les mains |pour me prier,

je me cache les yeux,

vous avez beau multiplier |le nombre des prières,

je ne vous entends pas,

car vos mains sont pleines de sang.

16Lavez-vous donc, |purifiez-vous,

écartez de ma vue |vos mauvaises actions

et cessez de faire le mal.

17Apprenez à faire le bien,

efforcez-vous d’agir avec droiture,

assistez l’opprimé1.17 D’après les versions anciennes. Le texte hébreu traditionnel a : l’oppresseur.,

et défendez le droit |de l’orphelin,

plaidez la cause de la veuve !

18Venez et discutons ensemble,

dit l’Eternel :

si vos péchés sont rouges |comme de l’écarlate,

ils deviendront

aussi blancs que la neige.

Oui, s’ils sont rouges |comme la pourpre,

ils deviendront |aussi blancs que la laine.

19Si vous vous décidez à m’obéir,

vous mangerez |les meilleurs produits du pays.

20Mais, si vous refusez, |si vous êtes rebelles,

c’est l’épée qui vous mangera,

l’Eternel le déclare.

Autrefois, aujourd’hui et demain

21Jérusalem !

Comment se fait-il donc |que la cité fidèle

soit devenue |une prostituée1.21 L’infidélité d’Israël à l’alliance avec l’Eternel est souvent comparée par les prophètes à la prostitution (Jr 3.2 ; 13.27 ; Ez 16.15 ; 23.11 ; Os 2.4 ; Na 3.4). ?

Toi, jadis pleine de droiture,

où la justice demeurait,

maintenant, tu abrites |des assassins.

22Ton argent n’est plus que scories,

et ton vin le meilleur |est coupé d’eau.

23Tes chefs sont des rebelles,

complices de voleurs,

tous aiment les pots-de-vin

et sont avides de présents,

ils ne défendent pas |les droits de l’orphelin ;

la cause de la veuve |jamais ne leur parvient.

24C’est pourquoi l’Eternel,

le Seigneur des armées célestes,

le Puissant d’Israël, |vous déclare ceci :

Malheur à vous !

Je tirerai vengeance |de vous, mes adversaires,

je vous ferai payer, |ô vous, mes ennemis.

25Je tournerai ma main |contre toi, ô Jérusalem,

je fondrai tes scories,

comme avec de la soude1.25 Ou de la potasse.,

et je vais supprimer |tous tes déchets.

26Je te redonnerai des dirigeants |comme ceux d’autrefois,

des conseillers |comme au commencement.

Après cela, |tu seras appelée

la Ville-de-Justice

et la Cité fidèle.

27Le salut viendra pour Sion |selon le droit,

ses habitants |qui reviendront à Dieu1.27 Autre traduction : chez elle. |seront sauvés : |ils obtiendront justice.

28Mais les pécheurs |et ceux qui transgressent la Loi

seront brisés ensemble

et ceux qui se détournent |de l’Eternel, |disparaîtront.

29Et quant aux chênes, |ceux que vous aimez tant,

ils tourneront à votre honte,

vous rougirez |à cause des jardins sacrés1.29 Voir Es 17.10 ; Os 4.13.

que vous avez choisis.

30Car vous serez vous-mêmes |pareils aux chênes

au feuillage flétri,

ou tout comme un jardin |qui serait privé d’eau.

31L’homme le plus puissant |sera comme l’étoupe,

et ce qu’il a produit |servira d’étincelle

pour qu’il soit consumé |avec ce qu’il a fait

sans qu’il y ait personne |pour éteindre les flammes1.31 Autre traduction : le lin semi-traité deviendra de l’étoupe, et celui qui l’a fait sera une étincelle. Avec son œuvre, il brûlera sans qu’il y ait personne pour éteindre les flammes..