Nouă Traducere În Limba Română

Iov 24

1De ce nu hotărăşte Cel Atotputernic vremuri pentru judecată?
    De ce aşteaptă în zadar astfel de zile cei ce Îl cunosc?
Oamenii mută pietrele de hotar,
    pasc turme pe care le-au furat.
Iau măgarul orfanului,
    iau ca zălog boul văduvei.
Îmbrâncesc de pe cale pe cei în nevoie
    şi silesc pe toţi săracii din ţară să se ascundă.
Asemenea măgarilor sălbatici din deşert,
    aşa ies cei săraci la lucru
ca să caute hrană,
    iar pustia le oferă hrană pentru copiii lor.
Ei îşi adună nutreţul de pe câmp[a]
    şi culeg struguri în via celui rău.
Îşi petrec noaptea goi, lipsiţi de îmbrăcăminte
    şi fără învelitoare împotriva frigului.
Sunt pătrunşi de ploaia munţilor
    şi se ghemuiesc lângă stânci pentru adăpost.
Orfanul este smuls de la sân,
    iar copilul săracului este luat drept zălog.
10 Neavând haine, umblă goi;
    strâng snopi, dar sunt flămânzi.
11 Zdrobesc măsline între pietre[b],
    calcă struguri, dar suferă de sete.
12 Din cetate se aud gemete de moarte
    şi sufletele celor răniţi strigă după ajutor …
        Totuşi Dumnezeu nu condamnă pe nimeni[c].
13 Sunt alţii care se răscoală împotriva luminii,
    care nu cunosc căile ei
        şi nu rămân pe cărările ei.
14 Ucigaşul se scoală în amurgul zilei
    şi omoară pe cel sărac şi nevoiaş,
        iar noaptea fură.
15 Ochii celui adulter pândeşte amurgul;
    el îşi zice: «Nimeni nu mă va vedea!»
        şi îşi acoperă faţa.
16 Noaptea sparg case,
    iar în timpul zilei stau închişi.
        Ei nu cunosc lumina.
17 Pentru toţi aceştia dimineaţa este o beznă adâncă[d],
    sunt prieteni cu spaimele întunecimilor[e].
18 Ei sunt iuţi ca spuma apelor,
    partea lor de pământ este blestemată.
        Nimeni nu trece pe drumul spre viile lor.
19 Aşa cum seceta şi căldura
    sorb apele zăpezii,
        tot aşa înghite Locuinţa Morţilor pe cei ce-au păcătuit.
20 Pântecele mamei îi uită
    şi viermele îi găseşte gustoşi.
Nimeni nu-şi mai aduce aminte de ei.
    Astfel răutatea e zdrobită ca un copac.
21 Ei pradă femeia fără copii
    şi nu fac nici un bine văduvei.
22 Totuşi, prin puterea Sa, El îi dă la o parte pe cei măreţi;
    când Dumnezeu Se ridică împotriva lor, ei nu mai au speranţă de viaţă.[f]
23 El le dă siguranţă şi sunt sprijiniţi;
    ochii Lui sunt asupra căilor lor.
24 Sunt înălţaţi pentru puţină vreme, dar apoi trec.
    Cad şi sunt adunaţi ca toţi ceilalţi,
        sunt tăiaţi ca spicele de grâu.
25 Dacă nu este aşa, cine poate dovedi că mint
    şi cine-mi poate nimici vorbele?“

Notas al pie

  1. Iov 24:6 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; posibil: Ei trebuie să culeagă ceea ce pot dintr-un ogor care nu este al lor
  2. Iov 24:11 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: pe dealurile cu livezi (terasate); sau: între ziduri
  3. Iov 24:12 Sensul termenului în ebraică este nesigur; posibil: nu ia seama la rugăciunile lor
  4. Iov 24:17 Sau: ca umbra morţii
  5. Iov 24:17 Sau: umbrei morţii
  6. Iov 24:22 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аюб 24

1Почему Всемогущий не назначит время для суда?
    Почему те, кто знает Его, этих дней ожидают тщетно?
Злые люди передвигают межи,
    пасут украденные стада;
у сироты угоняют осла
    и вола у вдовы отнимают в залог;
с дороги сталкивают бедняка,
    и должны скрываться все страдальцы земли.
Словно дикие ослы в пустыне,
    выходят на свой труд бедные,
разыскивая в степи
    пищу себе и детям своим.
Жнут они не на своих полях
    и виноград собирают для нечестивых.
Не имея одежды, ночуют нагими –
    нечем им от стужи прикрыться.
Секут их в горах дожди;
    льнут они к скалам, ища приюта.
От груди отнимается сирота,
    и младенцев у бедных берут в залог.
10 Не имея одежды, ходят они нагими;
    нося снопы, остаются голодными.
11 Меж двух камней давят они масло из оливок;
    топчут в давильне виноград, но страдают от жажды.
12 Стонут в городе умирающие,
    и зовут на помощь уста израненных,
    но Аллах не замечает несправедливости.

13 Есть те, кто восстают против света;
    они не знают путей его
    и не ходят по ним.
14 Меркнет день, и встаёт убийца,
    чтобы убить бедняка и нищего;
    он крадётся в ночи, как вор.
15 Ждёт сумерек око распутника;
    он думает: «Ничьи глаза меня не увидят» –
    и закутывает лицо.
16 В темноте они вламываются в дома,
    а днём запираются у себя;
    свет им неведом.
17 Непроглядная тьма – их утро;
    и отрадны им ужасы кромешной тьмы.

18 Но они лишь пена на глади вод;
    их земельный надел проклят,
    и никто не пойдёт работать к ним в виноградник.
19 Сушь и зной поглощают снег,
    а грешников – мир мёртвых.
20 Позабудет их материнское чрево,
    полакомится ими червь;
о них больше никто не вспомнит,
    они будут сломаны, словно дерево.
21 Они притесняют бесплодную и бездетную
    и вдове не делают добра.
22 Но Аллах и сильных одолеет Своей силой;
    они утвердились, но нет им за жизнь ручательства.
23 Он даёт им покоиться безмятежно,
    но глаза Его видят их пути.
24 На миг вознесутся, и вот – их нет;
    они падают и умирают, как все;
    их жнут, как колосья.

25 Разве это не так? Кто во лжи меня обличит
    и в ничто обратит мою речь?