Nouă Traducere În Limba Română

Iov 18

Al doilea discurs al lui Bildad din Şuah

1Atunci Bildad din Şuah i-a zis:

„Când vei înceta să mai vorbeşti?
    Vino-ţi în fire! şi vom putea vorbi!
De ce suntem priviţi ca nişte vite?
    De ce suntem proşti în ochii tăi?
Pentru tine, care te sfâşii în mânia ta,
    să fie uitat pământul?
        Sau să fie mutate stâncile din locul lor?

Cu siguranţă, lumina celui rău se va stinge
    şi flacăra focului său nu va mai străluci.
În cortul lui lumina devine întuneric,
    se stinge candela deasupra lui.
Puterea paşilor săi e slăbită.
    Propriile-i planuri îl trântesc la pământ.
Picioarele îl împing în laţ
    şi el umblă deasupra unei capcane.
O cursă îl prinde de călcâi,
    o prinzătoare îl ţine tare.
10 Un laţ în care cade prins este ascuns în pământ,
    o cursă este pe cărarea lui.
11 Spaime se năpustesc asupra lui din toate părţile
    şi-l urmăresc la fiecare pas.
12 Puterea lui e slăbită de foame,
    nenorocirea e pregătită pentru momentul căderii lui.
13 Ele îi mănâncă părţi din piele;
    întâiul născut al morţii îi mănâncă mădularele.
14 E smuls din siguranţa cortului său
    şi e târât spre împăratul spaimelor.
15 În cortul său locuieşte focul[a]
    şi pucioasă este presărată peste locuinţa lui.
16 Jos i se usucă rădăcinile,
    iar sus i se ofilesc ramurile.
17 Amintirea lui e ştearsă de pe pământ;
    nu mai are nici un nume pe întinderea ţării.
18 E tras de la lumină în întuneric
    şi este alungat din lume.
19 El nu mai lasă nici moştenitori, nici urmaşi
    şi nici vreo altă rămăşiţă acolo unde a trăit.
20 Oamenii din apus sunt uimiţi de soarta lui;
    oamenii din răsărit sunt cuprinşi de groază.
21 Aşa este locuinţa celui nelegiuit,
    aşa este locul celui ce nu-L cunoaşte pe Dumnezeu.“

Notas al pie

  1. Iov 18:15 Sau: Nu-i mai rămâne nimic din cortul său

Het Boek

Job 18

Het antwoord van Bildad

1Opnieuw antwoordde Bildad:

‘Hoe lang wil je dit woordenspel nog volhouden? Spreek toch eens verstandig als je wilt dat wij antwoord geven!
Beschouw je ons soms als vee dat te stom is om te kunnen praten en denken?
Denk je dat de aarde beeft, omdat jij jezelf verscheurt in je toorn? Moet voor jou de wereld veranderd worden, moeten de bergen voor jou opzij gaan?
Toch blijft het waar dat de goddelozen snel aan hun einde komen en dat hun licht wordt gedoofd en hun vlam geblust.
In elk huis waar de goddeloosheid heerst, zal het donker worden.
De zelfbewuste stap van de goddeloze mens verslapt en hij zal het slachtoffer worden van zijn eigen plannen.
8,9 Hij trapt in de val en zit muurvast. Rovers overvallen hem.
10 Op elk pad dat hij kiest, ligt een valstrik voor hem klaar.
11 Hij heeft een goede reden om bang te zijn, talloze gevaren liggen overal op de loer.
12 Rampen overvallen hem wanneer hij zwak is.
13 Het onheil vreet aan zijn huid, de dood zal hem verslinden.
14 Hij zal uit zijn veilige huis worden weggesleurd en weggevoerd naar de koning der verschrikkingen.
15 Zijn huis zal verdwijnen onder een vurige laag zwavel.
16 Zijn wortels drogen op in de grond en zijn takken sterven af.
17 Elke herinnering aan zijn aardse bestaan zal verdwijnen, niemand van zijn landgenoten zal zich hem herinneren.
18 Hij zal vanuit het licht de duisternis worden ingedreven en uit de wereld worden weggejaagd.
19 Hij heeft geen kinderen, geen afstammelingen onder zijn volk, geen enkele overlevende op de plaats waar hij eens woonde.
20 Uit alle streken zullen zij beven van angst als zij zien welk lot hem treft.
21 Ja, dat gebeurt met zondaars, met mensen die God de rug toekeren!’