Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 22

Lăsarea la vatră a seminţiilor transiordaniene

1Atunci Iosua i-a chemat pe rubeniţi, pe gadiţi şi pe jumătate din seminţia lui Manase şi le-a spus: „Voi aţi păzit tot ceea ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, şi aţi ascultat de mine în tot ceea ce v-am poruncit. Nu i-aţi părăsit pe cei din poporul vostru în toată această perioadă îndelungată, până în ziua de azi, ci aţi păzit cu grijă porunca DOMNULui, Dumnezeul vostru. Şi acum, fiindcă Domnul, Dumnezeul vostru, le-a dat odihnă fraţilor voştri, aşa cum le-a promis, întoarceţi-vă şi porniţi spre corturile voastre, în teritoriul pe care-l stăpâniţi şi pe care vi l-a dat Moise, robul Domnului, dincolo de Iordan. Aveţi însă foarte mare grijă să împliniţi poruncile şi Legea pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului: să-L iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ascultaţi de poruncile Lui, să vă alipiţi de El şi să-L slujiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.“

Apoi Iosua i-a binecuvântat şi i-a trimis înapoi, iar ei au pornit către corturile lor. Unei jumătăţi din seminţia lui Manase, Moise îi dăduse moştenirea în Başan, iar celeilalte jumătăţi Iosua îi dăduse moştenirea lângă fraţii lor, în partea de apus a Iordanului. Când Iosua i-a trimis la corturile lor, el i-a binecuvântat şi le-a spus: „Întoarceţi-vă la corturile voastre cu mulţimea bogăţiilor voastre – cu nenumăratele cirezi de vite, cu argintul, cu aurul, cu bronzul, cu fierul şi cu îmbrăcămintea voastră numeroasă – şi împărţiţi apoi şi cu ceilalţi fraţi ai voştri prada luată de la duşmani!“

Altarul mărturiei de la Ghelilot

Atunci rubeniţii, gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase s-au despărţit de israeliţi la Şilo, în Canaan, şi au pornit către Ghilad, spre teritoriul pe care l-au primit ca moştenire potrivit celor spuse de Domnul prin Moise.

10 Când au ajuns la Ghelilot, lângă Iordan, pe malul canaanit, rubeniţii, gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase au zidit un altar pe malul Iordanului, un altar de o mărime impresionantă. 11 Israeliţii au auzit că rubeniţii, gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase au zidit un altar la marginea Canaanului, la Ghelilot, lângă Iordan, pe teritoriul israelit.

12 Când au auzit israeliţii lucrul acesta, întreaga adunare s-a adunat la Şilo ca să pornească la luptă împotriva lor.

13 Atunci israeliţii l-au trimis la rubeniţi, la gadiţi şi la jumătatea seminţiei lui Manase, în Ghilad, pe Fineas, fiul preotului Elazar, 14 împreună cu zece conducători, câte un conducător de clan din fiecare seminţie a lui Israel, toţi fiind conducători în familiile lor, între miile lui Israel.

15 Ei au venit la rubeniţi, la gadiţi şi la jumătatea seminţiei lui Manase, în Ghilad şi le-au spus astfel: 16 „Aşa vorbeşte adunarea Domnului: «Ce înseamnă această nelegiuire pe care aţi săvârşit-o faţă de Dumnezeul lui Israel şi de ce v-aţi abătut în această zi de la Domnul, zidindu-vă un altar pentru a vă răzvrăti astăzi împotriva Domnului? 17 A fost oare prea neînsemnată nelegiuirea lui Peor[a], de care nu am reuşit să ne curăţim nici până astăzi, chiar dacă adunarea Domnului a fost lovită cu urgie? 18 Iar voi vă abateţi astăzi de la Domnul!? Dacă voi vă răzvrătiţi astăzi împotriva Domnului, mâine El se va mânia pe întreaga adunare a lui Israel. 19 Dacă ţara pe care aţi primit-o ca moştenire este necurată, atunci traversaţi în ţara care este posesiunea Domnului, acolo unde este aşezat Tabernaculul Domnului şi luaţi-vă moştenirea printre noi, dar nu vă răzvrătiţi împotriva Domnului sau împotriva noastră, zidindu-vă un altar, altul decât altarul Domnului, Dumnezeul nostru. 20 Când Acan, fiul lui Zerah a săvârşit o nelegiuire cu privire la ceea ce trebuia nimicit[b], oare mânia nu s-a revărsat asupra întregii adunări a lui Israel? Iar el nu a fost singurul care a murit în urma nelegiuirii lui.»“

21 Rubeniţii, gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase au răspuns astfel conducătorilor peste miile lui Israel. 22 „Dumnezeu, da Dumnezeu, Domnul! Dumnezeu, chiar Dumnezeu, Domnul,[c] El ştie şi Israel însuşi să ştie lucrul acesta: dacă este răzvrătire sau nelegiuire în noi faţă de Domnul, să nu ne cruţi astăzi! 23 Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul şi ca să aducem pe el arderi de tot şi daruri de mâncare sau ca să aducem jertfe de pace[d], atunci Domnul să ne ceară socoteală! 24 Dimpotrivă, am făcut lucrul acesta fiindcă ne-am temut că într-o zi urmaşii voştri s-ar putea să le zică urmaşilor noştri: «Ce legătură este între voi şi Domnul, Dumnezeul lui Israel? 25 Domnul a pus Iordanul ca hotar între noi şi voi, urmaşi ai lui Ruben şi ai lui Gad. Voi nu aveţi nici o legătură cu moştenirea Domnului!» Aşa că urmaşii voştri i-ar putea face pe urmaşii noştri să nu se mai teamă de Domnul. 26 De aceea ne-am hotărât să ne zidim un altar, nu pentru arderi de tot sau jertfe, 27 ci ca să fie o mărturie între noi şi voi, pe de o parte, şi între urmaşii noştri şi urmaşii voştri, pe de altă parte, căci dorim să slujim[e] înaintea feţei Domnului prin arderile de tot, prin darurile de mâncare şi prin jertfele de pace. Aşadar, urmaşii voştri nu le vor putea spune urmaşilor noştri: «Voi nu aveţi parte de Domnul

28 Dacă vreodată ne vor vorbi astfel nouă sau urmaşilor noştri, ne-am gândit să le răspundem astfel: «Priviţi acest altar al Domnului pe care l-au zidit strămoşii noştri, nu pentru a aduce arderi de tot şi jertfe, ci pentru a fi o mărturie între noi şi voi.» 29 Departe de noi gândul să ne răzvrătim împotriva Domnului şi să ne abatem astăzi de la Domnul, zidindu-ne un altar pentru arderi de tot, daruri de mâncare sau jertfe, altul decât altarul Domnului, Dumnezeul nostru, care este înaintea Cortului Său!“

30 Când preotul Fineas, conducătorii adunării şi căpeteniile miilor lui Israel, au auzit cuvintele pe care le-au rostit urmaşii lui Ruben, urmaşii lui Gad şi urmaşii lui Manase, au fost mulţumiţi. 31 Preotul Fineas, fiul lui Elazar, le-a răspuns astfel urmaşilor lui Ruben, urmaşilor lui Gad şi urmaşilor lui Manase: „Ştim astăzi că Domnul este în mijlocul nostru, fiindcă nu aţi săvârşit nelegiuirea aceasta împotriva Domnului şi i-aţi salvat astfel pe israeliţi din mâna Domnului!“

32 Apoi preotul Fineas, fiul lui Elazar, şi conducătorii i-au părăsit pe rubeniţi şi pe gadiţi în Ghilad şi s-au întors la israeliţi, în ţara Canaanului, istorisindu-le cele întâmplate. 33 Israeliţii au fost mulţumiţi de ceea ce au auzit, aşa că au binecuvântat pe Dumnezeu şi n-au mai pornit la război ca să pustiască teritoriul locuit de rubeniţi şi de gadiţi. 34 Rubeniţii şi gadiţii au numit altarul Ed[f], zicând: „Altarul este o mărturie între noi că Domnul este Dumnezeu[g].“

Notas al pie

  1. Iosua 22:17 Sau: nelegiuirea de la Peor, Peor putând face referire fie la zeitatea Baal-Peor (vezi Num. 25:3 şi nota), fie la locul unde s-a petrecut nelegiuirea, muntele Peor (Num. 23:28)
  2. Iosua 22:20 Vezi nota de la 2:10.
  3. Iosua 22:22 Lit.: El-Elohim YHWH, El-Elohim YHWH, adică Dumnezeul dumnezeilor, Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, Domnul; sau: Dumnezeul dumnezeilor este Domnul! Dumnezeul dumnezeilor este Domnul! El ştie
  4. Iosua 22:23 Vezi nota de la 8:31; şi în v. 27
  5. Iosua 22:27 Aluzie la închinarea înaintea Domnului la Cortul Întâlnirii
  6. Iosua 22:34 Câteva mss TM; Siriacă; cele mai multe mss TM omit numele altarului. Ed înseamnă mărturie
  7. Iosua 22:34 Sau: au numit altarul:O mărturie între noi că Domnul este Dumnezeu.

New Living Translation

Joshua 22

The Eastern Tribes Return Home

1Then Joshua called together the tribes of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh. He told them, “You have done as Moses, the servant of the Lord, commanded you, and you have obeyed every order I have given you. During all this time you have not deserted the other tribes. You have been careful to obey the commands of the Lord your God right up to the present day. And now the Lord your God has given the other tribes rest, as he promised them. So go back home to the land that Moses, the servant of the Lord, gave you as your possession on the east side of the Jordan River. But be very careful to obey all the commands and the instructions that Moses gave to you. Love the Lord your God, walk in all his ways, obey his commands, hold firmly to him, and serve him with all your heart and all your soul.” So Joshua blessed them and sent them away, and they went home.

Moses had given the land of Bashan, east of the Jordan River, to the half-tribe of Manasseh. (The other half of the tribe was given land west of the Jordan.) As Joshua sent them away and blessed them, he said to them, “Go back to your homes with the great wealth you have taken from your enemies—the vast herds of livestock, the silver, gold, bronze, and iron, and the large supply of clothing. Share the plunder with your relatives.”

So the men of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh left the rest of Israel at Shiloh in the land of Canaan. They started the journey back to their own land of Gilead, the territory that belonged to them according to the Lord’s command through Moses.

The Eastern Tribes Build an Altar

10 But while they were still in Canaan, and when they came to a place called Geliloth[a] near the Jordan River, the men of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh stopped to build a large and imposing altar.

11 The rest of Israel heard that the people of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh had built an altar at Geliloth at the edge of the land of Canaan, on the west side of the Jordan River. 12 So the whole community of Israel gathered at Shiloh and prepared to go to war against them. 13 First, however, they sent a delegation led by Phinehas son of Eleazar, the priest, to talk with the tribes of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh. 14 In this delegation were ten leaders of Israel, one from each of the ten tribes, and each the head of his family within the clans of Israel.

15 When they arrived in the land of Gilead, they said to the tribes of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh, 16 “The whole community of the Lord demands to know why you are betraying the God of Israel. How could you turn away from the Lord and build an altar for yourselves in rebellion against him? 17 Was our sin at Peor not enough? To this day we are not fully cleansed of it, even after the plague that struck the entire community of the Lord. 18 And yet today you are turning away from following the Lord. If you rebel against the Lord today, he will be angry with all of us tomorrow.

19 “If you need the altar because the land you possess is defiled, then join us in the Lord’s land, where the Tabernacle of the Lord is situated, and share our land with us. But do not rebel against the Lord or against us by building an altar other than the one true altar of the Lord our God. 20 Didn’t divine anger fall on the entire community of Israel when Achan, a member of the clan of Zerah, sinned by stealing the things set apart for the Lord[b]? He was not the only one who died because of his sin.”

21 Then the people of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh answered the heads of the clans of Israel: 22 “The Lord, the Mighty One, is God! The Lord, the Mighty One, is God! He knows the truth, and may Israel know it, too! We have not built the altar in treacherous rebellion against the Lord. If we have done so, do not spare our lives this day. 23 If we have built an altar for ourselves to turn away from the Lord or to offer burnt offerings or grain offerings or peace offerings, may the Lord himself punish us.

24 “The truth is, we have built this altar because we fear that in the future your descendants will say to ours, ‘What right do you have to worship the Lord, the God of Israel? 25 The Lord has placed the Jordan River as a barrier between our people and you people of Reuben and Gad. You have no claim to the Lord.’ So your descendants may prevent our descendants from worshiping the Lord.

26 “So we decided to build the altar, not for burnt offerings or sacrifices, 27 but as a memorial. It will remind our descendants and your descendants that we, too, have the right to worship the Lord at his sanctuary with our burnt offerings, sacrifices, and peace offerings. Then your descendants will not be able to say to ours, ‘You have no claim to the Lord.’

28 “If they say this, our descendants can reply, ‘Look at this copy of the Lord’s altar that our ancestors made. It is not for burnt offerings or sacrifices; it is a reminder of the relationship both of us have with the Lord.’ 29 Far be it from us to rebel against the Lord or turn away from him by building our own altar for burnt offerings, grain offerings, or sacrifices. Only the altar of the Lord our God that stands in front of the Tabernacle may be used for that purpose.”

30 When Phinehas the priest and the leaders of the community—the heads of the clans of Israel—heard this from the tribes of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh, they were satisfied. 31 Phinehas son of Eleazar, the priest, replied to them, “Today we know the Lord is among us because you have not committed this treachery against the Lord as we thought. Instead, you have rescued Israel from being destroyed by the hand of the Lord.”

32 Then Phinehas son of Eleazar, the priest, and the other leaders left the tribes of Reuben and Gad in Gilead and returned to the land of Canaan to tell the Israelites what had happened. 33 And all the Israelites were satisfied and praised God and spoke no more of war against Reuben and Gad.

34 The people of Reuben and Gad named the altar “Witness,”[c] for they said, “It is a witness between us and them that the Lord is our God, too.”

Notas al pie

  1. 22:10 Or to the circle of stones; similarly in 22:11.
  2. 22:20 The Hebrew term used here refers to the complete consecration of things or people to the Lord, either by destroying them or by giving them as an offering.
  3. 22:34 Some manuscripts lack this word.