Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 1

Iosua – noul conducător al lui Israel

1După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul i-a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, astfel:

„Moise, robul Meu, a murit. Acum dar traversează de îndată Iordanul, împreună cu tot poporul acesta, spre ţara pe care o dau israeliţilor. Vă voi da orice teritoriu peste care va trece talpa piciorului vostru, întocmai cum i-am promis lui Moise. Teritoriul vostru se va întinde de la pustie până la Liban şi de la Râul cel Mare, râul Eufrat, cuprinzând toată ţara hitiţilor, până la Marea cea Mare[a], în apus. Nici un om nu-ţi va putea sta împotrivă cât vei trăi. Cum am fost cu Moise, tot aşa voi fi şi cu tine! Nu te voi lăsa şi nu te voi părăsi!

Fii tare şi curajos, pentru că tu vei da în stăpânire acestui popor ţara pe care am jurat că le-o voi da părinţilor lor. Fii deci tare şi foarte curajos, veghind să împlineşti toată Legea pe care ţi-a poruncit-o robul Meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge. Cartea aceasta a Legii să nu să se depărteze de gura ta! Meditează asupra ei zi şi noapte, veghind, astfel încât să poţi împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi oriunde vei merge şi vei prospera! Oare nu Eu te-am împuternicit? Fii tare şi curajos! Nu te teme şi nu te înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine oriunde vei merge!“

10 Iosua le-a poruncit conducătorilor poporului următoarele:

11 – Treceţi prin tabără şi porunciţi poporului să-şi pregătească provizii, căci peste trei zile veţi traversa Iordanul ca să intraţi şi să cuceriţi ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-o dă în stăpânire.

12 Rubeniţilor, gadiţilor şi jumătăţii seminţiei lui Manase, Iosua le-a zis:

13 – Aduceţi-vă aminte de însărcinarea pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, când a zis că Domnul, Dumnezeul vostru, vă dă odihnă şi vă dă ţara aceasta. 14 Prin urmare, soţiile voastre, copiii voştri şi vitele voastre vor trebui să rămână în ţara pe care v-a dat-o Moise în partea aceasta a Iordanului. Însă toţi războinicii voştri vor trebui să traverseze înarmaţi înaintea fraţilor voştri ca să-i ajute, 15 până când Domnul, Dumnezeul vostru, le va da şi lor odihnă asemenea vouă şi până când şi ei vor lua în stăpânire ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, le-o dă. După aceea vă veţi întoarce să stăpâniţi ţara care v-a fost dată ca moştenire de către Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.“

16 – Vom face tot ceea ce ne-ai poruncit şi vom merge oriunde ne vei trimite! i-au răspuns ei lui Iosua. 17 Te vom asculta tot aşa cum l-am ascultat şi pe Moise! Numai să fie acum Domnul, Dumnezeul tău, şi cu tine la fel cum a fost cu Moise. 18 Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale şi care nu va asculta de toate cuvintele pe care ni le porunceşti, va fi omorât. Tu însă fii tare şi curajos!

Notas al pie

  1. Iosua 1:4 Marea Mediterană

La Bible du Semeur

Josué 1

La conquête du pays de Canaan

Josué, successeur de Moïse

1Après la mort de Moïse, serviteur de l’Eternel, l’Eternel dit à Josué, fils de Noun, l’assistant de Moïse: Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain[a] avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l’ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s’étendra du désert[b] jusqu’aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l’Euphrate, à travers tout le pays des Hittites[c] jusqu’à la mer Méditerranée, à l’ouest[d]. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas[e]. Prends courage et tiens bon, car c’est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j’ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la Loi que mon serviteur Moïse t’a prescrite, sans t’en écarter ni d’un côté ni de l’autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la Loi, médite-les jour et nuit afin d’y obéir et d’appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t’ai donné cet ordre: Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l’Eternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras.

Josué donne ses ordres aux chefs du peuple

10 Josué donna aux chefs du peuple les ordres suivants: 11 Parcourez le camp et ordonnez au peuple: Préparez-vous des provisions, car dans trois jours vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l’Eternel votre Dieu vous donne.

12 Aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé, Josué s’adressa ainsi: 13 Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l’Eternel. Il vous a dit: «L’Eternel votre Dieu vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible[f] 14 Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain, mais vous tous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main-forte, 15 jusqu’à ce que l’Eternel votre Dieu leur ait accordé une existence paisible, comme à vous, et qu’eux aussi soient entrés en possession du pays qu’il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l’Eternel, vous a accordée à l’est du Jourdain.

16 Ils répondirent à Josué: Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. 17 Nous voulons t’obéir en toute chose, comme nous avons obéi à Moïse. Que l’Eternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. 18 Celui qui s’opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon!

Notas al pie

  1. 1.2 Le peuple était alors à Shittim (2.1) dans les plaines de Moab (Dt 34.1, 8) près du Jourdain.
  2. 1.4 Le désert qui couvre la majeure partie de la péninsule Arabique.
  3. 1.4 Ce nom s’applique aux descendants de Heth (voir Gn 23.3ss) qui habitaient le sud de ce qui deviendra le pays d’Israël, de Beer-Sheva à Hébron. Selon certains, ces Hittites n’avaient aucun lien avec les Hittites qui, de 1800–1200 av. J.-C., régnèrent en Asie Mineure sur un grand empire qui s’est étendu jusqu’en Syrie et au Liban. Pour d’autres, ces deux groupes hittites ont une lointaine origine commune.
  4. 1.4 Limites extrêmes du pays, conquises et maintenues seulement sous David et Salomon.
  5. 1.5 Les v. 5-6 reprennent Dt 31.6-8, 23. Repris en 1 Ch 28.20.
  6. 1.13 Pour les v. 13-15, voir Nb 32.28-32; Dt 3.18-20.