Nouă Traducere În Limba Română

Ioan 21

Isus li Se arată câtorva ucenici la Marea Tiberiadei

1După aceea, Isus li S-a arătat din nou ucenicilor, la Marea Tiberiadei[a]. Li S-a arătat astfel: Simon Petru, Toma – cel numit „Didimus“[b] –, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi dintre ucenicii lui Isus, erau împreună. Simon Petru le-a zis:

– Mă duc să pescuiesc!

Ei i-au răspuns:

– Venim şi noi cu tine!

Au ieşit şi s-au suit într-o barcă, dar în noaptea aceea n-au prins nimic.

Când se făcuse deja dimineaţă, Isus stătea pe ţărm. Ucenicii însă nu ştiau că este Isus. El le-a zis:

– Copilaşi, nu aveţi ceva peşte de mâncare?

– Nu! I-au răspuns ei.

El le-a zis:

– Aruncaţi năvodul în partea dreaptă a bărcii şi veţi găsi!

L-au aruncat şi nu l-au mai putut trage din cauza mulţimii peştilor.

Atunci ucenicul pe care-l iubea Isus[c] i-a zis lui Petru: „Este Domnul!“ Auzind că este Domnul, Simon Petru şi-a pus haina pe el, pentru că era dezbrăcat, şi s-a aruncat în mare. Ceilalţi ucenici au venit cu barca, trăgând năvodul cu peşti, căci nu era departe de ţărm, doar cam la două sute de coţi[d]. Când au coborât pe uscat, au văzut un foc de cărbuni, peşte pus deasupra şi pâine. 10 Isus le-a zis: „Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum!“ 11 Simon Petru s-a suit în barcă şi a tras năvodul la ţărm, plin cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari; însă, cu toate că erau atâţia, năvodul nu s-a rupt.

12 Isus le-a zis: „Veniţi şi luaţi micul dejun!“ Nici unul dintre ucenici nu îndrăznea să-L întrebe: „Tu Cine eşti?“, pentru că ştiau că este Domnul. 13 Isus S-a apropiat, a luat pâinea şi le-a dat-o; la fel a făcut şi cu peştele. 14 Aceasta era deja a treia oară când Isus li Se arăta ucenicilor Săi după ce fusese înviat dintre cei morţi.

Isus şi Petru

15 După ce au luat micul dejun, Isus l-a întrebat pe Simon Petru:

– Simon, fiul lui Ioan, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?

El I-a răspuns:

– Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc!

Isus i-a zis:

– Paşte mieii Mei!

16 L-a întrebat din nou, a doua oară:

– Simon, fiul lui Ioan, Mă iubeşti?

El I-a răspuns:

– Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc!

Isus i-a zis:

– Păstoreşte oile Mele!

17 L-a întrebat a treia oară:

– Simon, fiul lui Ioan, Mă iubeşti?

Petru s-a întristat pentru că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?“ şi I-a răspuns:

– Doamne, Tu le ştii pe toate, Tu ştii că Te iubesc!

Isus i-a zis:

– Paşte oile Mele! 18 Adevărat, adevărat îţi spun că, atunci când erai mai tânăr, tu însuţi te încingeai şi te duceai unde voiai; însă când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile şi altcineva te va încinge şi te va duce unde nu vei voi!

19 A spus acestea ca să arate cu ce fel de moarte Îl va proslăvi Petru pe Dumnezeu.

Apoi i-a zis:

– Urmează-Mă!

Isus şi ucenicul iubit

20 Petru s-a întors şi l-a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus[e], acela care la cină stătuse la masă la pieptul[f] lui Isus şi-L întrebase: „Doamne, cine este cel ce Te va trăda?“ 21 Văzându-l, Petru L-a întrebat pe Isus:

– Doamne, dar cu acesta ce va fi?

22 Isus i-a răspuns:

– Dacă vreau ca el să rămână până vin Eu, ce te priveşte pe tine?! Tu urmează-Mă!

23 Din pricina aceasta a ieşit zvonul între fraţi că acel ucenic nu va muri. Dar Isus nu-i spusese că nu va muri, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până vin Eu, ce te priveşte pe tine?!“

24 Acesta este ucenicul care depune mărturie cu privire la aceste lucruri şi care a scris aceste lucruri. Şi ştim că mărturia lui este adevărată.

25 Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă ar fi fost scrise fiecare, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi încăput cărţile scrise.

Notas al pie

  1. Ioan 21:1 Vezi nota de la 6:1
  2. Ioan 21:2 Vezi nota de la 11:16
  3. Ioan 21:7 Vezi 21:24
  4. Ioan 21:8 Aproximativ 100 m
  5. Ioan 21:20 Vezi 21:24
  6. Ioan 21:20 Vezi nota de la 13:23

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Ин 21

Чудесный улов рыбы

1Позже Иса опять явился Своим ученикам. Это было у Тивериадского озера. Произошло всё так: Шимон Петир, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завдая и два других ученика собрались вместе.

– Я пойду ловить рыбу, – сказал Шимон Петир.

– Мы тоже пойдём с тобой, – решили они.

Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали.

Рано утром Иса стоял на берегу, но ученики не узнали Его.

Он позвал их:

– Молодые люди, ну как, есть у вас рыба?

– Нет, – ответили они.

Он сказал:

– Забросьте сеть с правого борта, и поймаете.

Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. Ученик, которого любил Иса, сказал тогда Петиру:

– Это Повелитель!

Как только Петир услышал, что это Повелитель, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы. Они были на расстоянии девяноста метров[a] от берега. Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых пеклась рыба, и рядом лежали лепёшки. 10 Иса сказал им:

– Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали.

11 Шимон Петир зашёл в лодку и вытащил сеть на берег. В ней было сто пятьдесят три большие рыбы, однако сеть не порвалась! 12 Иса сказал им:

– Идите сюда и позавтракайте.

Никто из учеников не осмеливался спросить Его: «Кто Ты?» Они знали, что это Повелитель. 13 Иса подошёл, взял лепёшки и дал им, а также и рыбу. 14 Это уже в третий раз Иса пришёл к Своим ученикам после того, как Он воскрес из мёртвых.

Разговор Исы Масиха с Петиром

15 Когда они закончили есть, Иса сказал Шимону Петиру:

– Шимон, сын Ионы[b], ты действительно любишь Меня больше, чем они?

– Да, Повелитель, – ответил тот, – Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Иса сказал:

– Тогда паси Моих ягнят[c].

16 И во второй раз Иса спросил его:

– Шимон, сын Ионы, любишь ли ты Меня?

Петир ответил:

– Да, Повелитель, Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Иса сказал:

– Заботься о Моих овцах.

17 Потом Иса в третий раз спросил Петира:

– Шимон, сын Ионы, ты любишь Меня?

Петир опечалился, что Иса спросил его в третий раз: «Любишь ли ты Меня?» – и ответил:

– Повелитель, Ты знаешь всё, Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Иса сказал ему:

– Паси Моих овец. 18 Говорю тебе истину: когда ты был молод, ты сам подпоясывался и шёл, куда хотел; но когда ты состаришься, то протянешь руки, и другой подпояшет тебя и поведёт туда, куда ты не захочешь.

19 Иса сказал это, имея в виду, какой смертью Петир прославит Аллаха. Потом Он сказал ему:

– Следуй за Мной!

20 Петир обернулся и увидел ученика, которого Иса любил, тот тоже шёл за ними. Это был тот самый ученик, который на ужине откинулся назад к Исе и спросил: «Повелитель, кто предаст Тебя?» 21 Когда Петир его увидел, он спросил Ису:

– Повелитель, а с ним как будет?

22 Иса ответил:

– Если даже Я захочу, чтобы он был жив, пока Я не приду,[d] то что тебе до этого? Ты следуй за Мной.

23 После этих слов среди братьев распространился слух, что этот ученик не умрёт, но Иса не сказал, что он не умрёт; Он сказал лишь: «Если даже Я захочу, чтобы он был жив, пока Я не приду, то что тебе до этого?»

24 Он и есть тот ученик, который свидетельствует об этом и который это записал. И мы знаем, что это свидетельство истинно.

25 Иса сделал ещё и многое другое, и если бы всё это описать, то, я думаю, и всему миру не вместить написанных книг.

Notas al pie

  1. 21:8 Букв.: «двести локтей».
  2. 21:15 Или: «Иохана». Иохан – второе имя Ионы. Также в ст. 16 и 17.
  3. 21:15-17 Ягнята, овцы – так здесь аллегорически названы последователи Исы.
  4. 21:22 Имеется в виду второе пришествие Исы Масиха.