Nouă Traducere În Limba Română

Ioan 21:1-25

Isus li Se arată câtorva ucenici la Marea Tiberiadei

1După aceea, Isus li S‑a arătat din nou ucenicilor, la Marea Tiberiadei1 Vezi nota de la 6:1.. El S‑a arătat astfel: 2Simon Petru, Toma – cel numit „Didymos“2 Vezi nota de la 11:16. –, Natanael din Cana Galileei, fiii2 Iacov și Ioan. lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Isus, erau împreună.

3Simon Petru le‑a zis:

– Mă duc să pescuiesc.

Ei i‑au zis:

– Venim și noi cu tine.

Au ieșit și s‑au urcat într‑o barcă, dar în noaptea aceea n‑au prins nimic.

4Când se făcuse deja dimineață, Isus stătea pe țărm. Ucenicii însă nu știau că este Isus.

5El le‑a zis:

– Copilași, nu aveți ceva pește de mâncare?

Ei I‑au răspuns:

– Nu.

6El le‑a zis:

– Aruncați năvodul în partea dreaptă a bărcii și veți găsi!

L‑au aruncat și nu l‑au mai putut trage din cauza mulțimii peștilor.

7Atunci ucenicul pe care‑l iubea Isus7 Vezi 21:24. i‑a zis lui Petru: „Este Domnul!“ Auzind că este Domnul, Simon Petru și‑a pus haina pe el, pentru că era dezbrăcat, și s‑a aruncat în mare. 8Ceilalți ucenici au venit cu barca, trăgând năvodul cu pești, căci nu era departe de țărm, cam la două sute de coți8 Aproximativ 100 m. doar. 9Când au coborât pe uscat, au văzut un foc de cărbuni, pește pus deasupra și pâine.

10Isus le‑a zis:

– Aduceți din peștii pe care i‑ați prins acum!

11Simon Petru s‑a urcat în barcă și a tras năvodul la țărm, plin cu o sută cincizeci și trei de pești mari. Deși erau atât de mulți, năvodul nu s‑a rupt.

12Isus le‑a zis:

– Veniți și luați micul dejun!

Niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să‑L întrebe: „Cine ești?“, pentru că știau că este Domnul. 13Isus S‑a apropiat, a luat pâinea și le‑a dat‑o. La fel a făcut și cu peștele. 14Aceasta era deja a treia oară când Isus li Se arăta ucenicilor Săi după ce fusese înviat dintre cei morți.

Isus și Petru

15După ce au luat micul dejun, Isus l‑a întrebat pe Simon Petru:

– Simone, fiul lui Ioan, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?

El I‑a răspuns:

– Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc!

Isus i‑a zis:

– Paște mieii Mei!

16L‑a întrebat din nou, a doua oară:

– Simone, fiul lui Ioan, Mă iubești?

El I‑a răspuns:

– Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc!

Isus i‑a zis:

– Păstorește oile Mele!

17L‑a întrebat a treia oară:

– Simone, fiul lui Ioan, Mă iubești?

Petru s‑a întristat pentru că‑i zisese a treia oară: „Mă iubești?“ și I‑a răspuns:

– Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi că Te iubesc!

Isus i‑a zis:

– Paște oile Mele! 18Adevărat, adevărat îți spun că, atunci când erai mai tânăr, tu însuți te încingeai și mergeai unde voiai. Însă, când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altcineva te va încinge și te va duce unde nu vei voi.

19A spus acestea ca să arate cu ce fel de moarte Îl va proslăvi Petru pe Dumnezeu.

Apoi i‑a zis:

– Urmează‑Mă!

Isus și ucenicul iubit

20Petru s‑a întors și l‑a văzut venind după ei pe ucenicul pe care‑l iubea Isus20 Vezi 21:24., acela care, la cină, se rezemase pe pieptul20 Vezi nota de la 13:23. lui Isus și‑L întrebase: „Doamne, cine este cel ce Te va trăda?“

21Văzându‑l, Petru L‑a întrebat pe Isus:

– Doamne, dar cu acesta ce va fi?

22Isus i‑a răspuns:

– Dacă vreau ca el să rămână până vin Eu, ce te privește pe tine?! Tu urmează‑Mă!

23Din cauza aceasta s‑a răspândit zvonul printre frați că acel ucenic nu va muri. Dar Isus nu‑i spusese că nu va muri, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până vin Eu, ce te privește pe tine?!“

24Acesta este ucenicul care mărturisește cu privire la aceste lucruri și care a scris aceste lucruri. Și știm că mărturia lui este adevărată.

25Mai sunt multe alte lucruri pe care le‑a făcut Isus, care, dacă ar fi fost scrise fiecare, cred că nici chiar lumea însăși n‑ar fi avut loc pentru cărțile care s‑ar fi scris.

Священное Писание

Иохан 21:1-25

Чудесный улов рыбы

1Позже Иса опять явился Своим ученикам. Это было у Тивериадского озера. Произошло всё так: 2Шимон Петир, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завдая и два других ученика собрались вместе.

3– Я пойду ловить рыбу, – сказал Шимон Петир.

– Мы тоже пойдём с тобой, – решили остальные.

Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали.

4Рано утром Иса стоял на берегу, но ученики не узнали Его.

5Он позвал их:

– Друзья, ну как, есть у вас рыба?

– Нет, – ответили они.

6Он сказал:

– Забросьте сеть с правого борта и поймаете.

Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. 7Ученик, которого любил Иса, сказал тогда Петиру:

– Это Повелитель!

Как только Петир услышал, что это Повелитель, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. 8Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы. Они были на расстоянии около девяноста метров21:8 Букв.: «около двухсот локтей». от берега. 9Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых пеклась рыба, и рядом лежали лепёшки. 10Иса сказал им:

– Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали.

11Шимон Петир зашёл в лодку и вытащил сеть на берег. В ней было сто пятьдесят три большие рыбы, однако сеть не порвалась! 12Иса сказал им:

– Идите сюда и позавтракайте.

Никто из учеников не осмеливался спросить Его: «Кто Ты?» Они знали, что это Повелитель. 13Иса подошёл, взял лепёшки и дал им, а также и рыбу. 14Это уже в третий раз Иса пришёл к Своим ученикам после того, как Он воскрес из мёртвых.

Разговор Исы Масиха с Петиром

15Когда они закончили есть, Иса сказал Шимону Петиру:

– Шимон, сын Ионы21:15 Или: «Иохана». Иохан – второе имя Ионы. Также в ст. 16 и 17., ты действительно любишь Меня больше, чем они?

– Да, Повелитель, – ответил тот, – Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Иса сказал:

– Тогда паси Моих ягнят21:15-17 Ягнята, овцы – так здесь аллегорически названы последователи Исы..

16И во второй раз Иса спросил его:

– Шимон, сын Ионы, любишь ли ты Меня?

Петир ответил:

– Да, Повелитель, Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Иса сказал:

– Заботься о Моих овцах.

17Потом Иса в третий раз спросил Петира:

– Шимон, сын Ионы, ты любишь Меня?

Петир опечалился, что Иса спросил его в третий раз: «Любишь ли ты Меня?» – и ответил:

– Повелитель, Ты знаешь всё, Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Иса сказал ему:

– Паси Моих овец. 18Говорю тебе истину: когда ты был молод, ты сам подпоясывался и шёл, куда хотел; но когда ты состаришься, то протянешь руки, и другой подпояшет тебя и поведёт туда, куда ты не захочешь.

19Иса сказал это, имея в виду, какой смертью Петир прославит Всевышнего. Потом Он сказал ему:

– Следуй за Мной!

20Петир обернулся и увидел ученика, которого Иса любил, тот тоже шёл за ними. Это был тот самый ученик, который на ужине откинулся назад к Исе и спросил: «Повелитель, кто предаст Тебя?» 21Когда Петир его увидел, он спросил Ису:

– Повелитель, а с ним как будет?

22Иса ответил:

– Если даже Я захочу, чтобы он был жив, пока Я не приду21:22 Имеется в виду второе пришествие Исы Масиха., то что тебе до этого? Ты следуй за Мной.

23После этих слов среди братьев распространился слух, что этот ученик не умрёт, но Иса не сказал, что он не умрёт; Он сказал лишь: «Если даже Я захочу, чтобы он был жив, пока Я не приду, то что тебе до этого?»

24Он и есть тот ученик, который свидетельствует об этом и который это записал. И мы знаем, что это свидетельство истинно.

25Иса сделал ещё и многое другое, и если бы всё это описать, то, я думаю, и всему миру не вместить написанных книг.