Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 1

1Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul dintre preoţii din Anatot, din teritoriul lui Beniamin. Cuvântul Domnului a venit la el în al treisprezecelea an al domniei lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, şi în zilele lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, până în luna a cincea a anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, când locuitorii Ierusalimului au fost duşi în captivitate.

Chemarea lui Ieremia

Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

– Mai înainte să te fi creat în pântecele mamei tale, te cunoşteam[a],
    şi mai înainte să fi ieşit din pântecele ei, te pusesem deoparte
        şi te făcusem profet al neamurilor.

Eu am răspuns:

– Ah, Stăpâne Doamne, eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt doar un copil!

Însă Domnul mi-a zis:

– Nu spune că eşti un copil, căci vei merge la toţi aceia la care te voi trimite şi le vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul.

Apoi Domnul Şi-a întins mâna, mi-a atins gura şi mi-a zis:

– Iată, pun cuvintele Mele în gura ta. 10 Astăzi te pun peste neamuri şi peste regate ca să smulgi şi să dărâmi, să distrugi şi să nimiceşti, să zideşti şi să plantezi.

11 Cuvântul Domnului a venit la mine şi m-a întrebat:

– Ce vezi, Ieremia?

– Văd un toiag din lemn de migdal, i-am răspuns eu.

12 – Ai văzut bine, mi-a zis Domnul, căci Eu veghez[b] ca să împlinesc Cuvântul Meu.

13 Cuvântul Domnului a venit la mine a doua oară şi mi-a zis:

– Ce vezi?

– Văd un cazan clocotind, care se revarsă dinspre nord, i-am răspuns eu.

14 – Dinspre nord va izbucni dezastrul peste toţi cei ce locuiesc în ţară, mi-a zis Domnul. 15 Căci iată, voi chema toate clanurile regatelor din nord, zice Domnul.

Ele vor veni şi îşi vor aşeza fiecare tronul
    la intrările porţilor Ierusalimului.
Vor veni şi vor lupta împotriva tuturor zidurilor ce-l împrejmuiesc
    şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda.
16 Voi rosti asupra lor judecăţile Mele
    pentru tot răul pe care l-au săvârşit,
căci M-au părăsit,
    au ars tămâie altor dumnezei
        şi s-au închinat lucrărilor făcute de mâinile lor.

17 Tu dar încinge-ţi coapsele! Ridică-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac Eu să tremuri înaintea lor. 18 De astăzi vei fi o cetate întărită, un stâlp de fier şi un zid de bronz, ca să stai împotriva întregii ţări, împotriva regilor lui Iuda, a conducătorilor lui, a preoţilor şi a poporului ţării. 19 Ei se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor învinge, căci Eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul.

Notas al pie

  1. Ieremia 1:5 Sau: te-am ales
  2. Ieremia 1:12 Termenul ebraic pentru veghez este asemănător cu cel pentru migdal

Nova Versão Internacional

Jeremias 1

1As palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no décimo terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amom, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do décimo primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio.

O Chamado de Jeremias

A palavra do Senhor veio a mim, dizendo:

“Antes de formá-lo no ventre
    eu o escolhi[a];
antes de você nascer, eu o separei
    e o designei profeta às nações”.

Mas eu disse: Ah, Soberano Senhor! Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem.

O Senhor, porém, me disse: “Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo”, diz o Senhor.

O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: “Agora ponho em sua boca as minhas palavras. 10 Veja! Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir; para edificar e plantar”.

11 E a palavra do Senhor veio a mim: “O que você vê, Jeremias?” Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi.

12 O Senhor me disse: “Você viu bem, pois estou vigiando[b] para que a minha palavra se cumpra”.

13 A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: “O que você vê?”

E eu respondi: Vejo uma panela fervendo; ela está inclinada do norte para cá.

14 O Senhor me disse: “Do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. 15 Estou convocando todos os povos dos reinos do norte”, diz o Senhor.

“Cada um virá e colocará o seu trono
    diante das portas de Jerusalém,
virão contra todas as muralhas
    que a cercam
e contra todas as cidades de Judá.
16 Pronunciarei a minha sentença
    contra o meu povo
    por todas as suas maldades;
porque me abandonaram,
queimaram incenso a outros deuses,
e adoraram deuses
    que as suas mãos fizeram.

17 “E você, prepare-se! Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. 18 E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra: contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. 19 Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei”, diz o Senhor.

Notas al pie

  1. 1.5 Ou conheci
  2. 1.12 A palavra vigiando assemelha-se à palavra amendoeira no hebraico.