Nouă Traducere În Limba Română

Iacov 1

1Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Cristos, către cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate[a] printre neamuri: salutări!

Încercări şi ispite

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie atunci când vă confruntaţi cu felurite încercări, căci ştiţi că încercarea credinţei voastre produce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi ducă la desăvârşire lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi, fără să vă lipsească nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, Care dă tuturor cu generozitate şi fără să mustre, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască, căci cel ce se îndoieşte este ca valul mării, purtat de vânt şi dus încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile lui.

Fratele care are o situaţie umilă să se laude cu înălţarea lui. 10 Cel bogat însă să se laude cu smerirea lui, pentru că va trece ca floarea ierbii. 11 Soarele răsare cu căldura lui arzătoare şi usucă iarba; floarea ei cade şi frumuseţea ei piere. Aşa se va veşteji şi cel bogat în umbletele lui.

12 Ferice de omul care rabdă încercarea! Căci, după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieţii, pe care a promis-o Dumnezeu[b] celor ce-L iubesc. 13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu!“ Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău şi El nu ispiteşte pe nimeni. 14 Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă şi momit. 15 Atunci pofta concepe dând naştere la păcat, iar păcatul, o dată înfăptuit, dă naştere la moarte.

16 Nu vă lăsaţi duşi în rătăcire, fraţii mei preaiubiţi! 17 Orice dăruire generoasă şi orice dar desăvârşit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor, la Care nu există schimbare sau umbră din pricina mutării[c]. 18 El ne-a născut prin Cuvântul adevărului, după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui.

Împlinitori ai Cuvântului

19 Fraţii mei preaiubiţi, să ştiţi următorul lucru: fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire şi încet la mânie; 20 căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. 21 De aceea, daţi la o parte orice murdărie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele!

22 Fiţi împlinitori ai Cuvântului şi nu doar ascultători, înşelându-vă singuri! 23 Căci dacă cineva este un ascultător al Cuvântului, dar nu este şi un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care-şi priveşte propria faţă într-o oglindă, 24 iar, după ce s-a privit, el pleacă şi uită imediat cum era. 25 Însă, cel ce se opreşte să privească în Legea desăvârşită – Legea libertăţii – şi perseverează în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit[d] în lucrarea lui.

26 Dacă cineva crede că este religios, dar nu-şi ţine în frâu limba, îşi înşală inima, iar religia lui este fără valoare. 27 Religia curată şi nepângărită înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să ai grijă de orfani şi de văduve în necazurile lor şi să te păstrezi neîntinat de lume.

Notas al pie

  1. Iacov 1:1 Gr.: diaspora, termen folosit pentru a-i descrie pe evreii sau pe creştinii răspândiţi în lumea greco-romană
  2. Iacov 1:12 Unele mss conţin: Domnul, iar altele nu conţin un subiect specific
  3. Iacov 1:17 Probabil cu referire la anumite schimbări ale astrelor (de ex., eclipse), care aduceau cu sine variaţii în ce priveşte lumina şi întunericul
  4. Iacov 1:25 Sau: binecuvântat

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Якуб 1

Приветствие

1Двенадцати родам иудеев, рассеянным среди народов.

Вас приветствует Якуб, раб Всевышнего и Повелителя Исо Масеха[a].

Мудрость и вера

Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями[b], принимайте их с великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. Если кому-то из вас недостаёт мудрости, пусть просит у Всевышнего, Который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, – и ему будет дано. Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Вечного[c]. Это двоедушный человек, не уверенный ни в чём, что бы он ни делал.

Богатство не вечно

Брат из низшего сословия на самом деле может хвалиться своим высоким положением в глазах Всевышнего. 10 А богатый может хвалиться только тем, что Всевышний смирит его, потому что он исчезнет, как полевой цветок. 11 Восходит солнце и своим жаром сушит растение, его цветок опадает, и вся красота исчезает.[d] Так же и богатый человек увянет за своими делами.

Испытания и искушения

12 Счастлив тот, кто, перенеся испытание, выдержит его до конца – он получит венец жизни[e], который Всевышний обещал всем, кто любит Его. 13 Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это Всевышний меня искушает». Всевышний Сам не может быть искушён злом и не искушает никого. 14 Каждого человека искушают его же собственные греховные желания, они увлекают и соблазняют его. 15 Затем желание зачинает и порождает грех, а совершённый грех порождает смерть.

16 Смотрите, любимые мои братья, не заблуждайтесь. 17 Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца, Творца небесных светил, у Которого нет ни изменения, ни тени перемены. 18 Он Сам по Своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами[f] среди Его созданий.

Слова и поступки

19 Любимые мои братья, поймите: пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев. 20 В гневе человек не делает угодного Всевышнему. 21 Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души.

22 При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. 23 Кто слушает слово, но не исполняет его, тот похож на человека, который смотрит в зеркало: 24 он посмотрел на себя, отошёл и сразу же забыл, как выглядит. 25 Но человек, который постоянно вникает в совершенный Закон Всевышнего, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет благословен в своих делах.

26 Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека бесполезно. 27 Чистое и непорочное благочестие перед Всевышним, нашим Небесным Отцом, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира.

Notas al pie

  1. Якуб 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. Якуб 1:2 Или: «искушениями».
  3. Якуб 1:7 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  4. Якуб 1:11 См. Ис. 40:6-7; 1 Пет. 1:24.
  5. Якуб 1:12 Венец жизни – дар вечной жизни после смерти, но, вероятно, это может быть и полная, совершенная жизнь здесь на земле.
  6. Якуб 1:18 Первые плоды – Всевышний через пророка Мусо повелел исроильтянам приносить Ему в жертву первые снопы (см. Лев. 23:9-14) и лепёшку, испечённую из муки от первого урожая (см. Чис. 15:17-21). Всё первое было своего рода залогом последующего, и поэтому жертва от первого урожая освящала всё остальное. Подобным образом и верующие: 1) отделены от всего остального мира и полностью посвящены Всевышнему (см. 1 Пет. 1:15-16; 2:9); 2) будучи новым творением (см. 2 Кор. 5:17), являются залогом предстоящего обновления всего мира (ср. Рим. 8:19-21); 3) также возможно, что только ранние верующие были названы «первыми плодами», потому что одними из первых поверили, что Исо есть Масех (ср. Рим. 16:5; 1 Кор. 16:15, где использовано то же самое греческое слово для «первых плодов»).