I Ioan 2 – NTLR & ASCB

Nouă Traducere În Limba Română

I Ioan 2:1-29

1Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți1 Cu referire la păcatul obișnuit, care poate surveni din cauza fragilității naturii umane (compară cu textul din 3:4-9 unde se are în vedere persistența voită în păcat și neascultare, păcatul ca mod de viață, fără dorință de schimbare).. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un Apărător1 Gr.: parakletos, care poate avea mai multe sensuri: avocat; mijlocitor; sfătuitor; mângâietor; ajutor. Aria semantică a termenului grecesc este foarte largă și nu poate fi acoperită complet de un singur termen din limbajul contemporan. Vezi și In. 14:16, unde termenul este folosit cu referire la Duhul Sfânt., pe Isus Cristos cel drept. 2El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 3Prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. 4Cel ce zice: „Îl cunosc!“, dar nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, iar adevărul nu este în el. 5Însă, în cel ce păzește Cuvântul Lui, dragostea lui5 Sau: pentru. Dumnezeu a ajuns într-adevăr desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. 6Cel ce zice că rămâne în El este dator să umble6 Cu sensul de a trăi. și el așa cum a umblat Isus.

O poruncă nouă

7Preaiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care o aveți de la început. Această poruncă veche este Cuvântul pe care l‑ați auzit. 8Totuși, vă scriu o poruncă nouă, care este adevărată în El și în voi, pentru că întunecimea trece, iar lumina adevărată luminează deja. 9Cel ce zice că este în lumină, dar îl urăște pe fratele său, este încă în întunecime. 10Cel care‑l iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el10 Sau: în ea (cu referire la lumină). nu este niciun prilej de poticnire10 Termenul grecesc skandalon se referă strict la bățul care declanșează o capcană, însă el cuprinde în aria sa semantică mai multe sensuri: ceea ce împinge o persoană să păcătuiască; prilej de cădere; cauză de poticnire.. 11Dar cel care‑l urăște pe fratele său este în întunecime, umblă în întunecime și nu știe unde se duce, pentru că întunecimea i‑a orbit ochii.

12Vă scriu, copilașilor,

pentru că păcatele vă sunt iertate datorită Numelui Său.

13Vă scriu, părinților,

pentru că L‑ați cunoscut pe Cel Ce este de la început.

Vă scriu, tinerilor,

pentru că l‑ați învins pe cel rău.

14V‑am scris, copilașilor,

pentru că L‑ați cunoscut pe Tatăl.

V‑am scris, părinților,

pentru că L‑ați cunoscut pe Cel Ce este de la început.

V‑am scris, tinerilor,

pentru că sunteți tari,

iar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi

și l‑ați învins pe cel rău.

Nu iubiți lumea

15Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume! Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16Fiindcă tot ce este în lume – pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții – nu este de la Tatăl, ci este din lume. 17Iar lumea și pofta ei trec, însă cel care face voia lui Dumnezeu rămâne pe vecie.

Ceasul de pe urmă și venirea anticristului

18Copilașilor, este ceasul de pe urmă! Și, după cum ați auzit că vine anticrist, să știți că acum s‑au arătat mulți anticriști. Prin aceasta știm că este ceasul de pe urmă. 19Ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Căci, dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar, ieșind, au arătat că nu toți sunt dintre noi. 20Însă voi aveți ungerea20 Cu referire la Duhul Sfânt; vezi v. 27. de la Cel Sfânt și voi cunoașteți toate lucrurile20 Unele mss conțin: și voi toți cunoașteți.. 21Nu v‑am scris fiindcă nu cunoașteți adevărul, ci pentru că‑l cunoașteți și pentru că din adevăr nu iese nicio minciună. 22Cine este mincinosul, dacă nu cel care neagă că Isus este Cristosul22 Atât Christos (greacă), cât și Mașiah (ebraică și aramaică) înseamnă Cel care este uns.? Acela este anticristul: cel care‑I neagă pe Tatăl și pe Fiul. 23Oricine Îl neagă pe Fiul nu‑L are nici pe Tatăl. Cel care‑L mărturisește pe Fiul Îl are și pe Tatăl. 24Ceea ce ați auzit de la început, să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ceea ce ați auzit de la început, atunci și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. 25Și promisiunea pe care El ne‑a făcut‑o este aceasta: viața veșnică.

26V‑am scris aceste lucruri cu privire la cei ce vă duc în rătăcire. 27Cât despre voi, ungerea pe care ați primit‑o de la El rămâne în voi și nu aveți nevoie să vă învețe cineva. Dar, așa cum ungerea Lui vă învață cu privire la toate lucrurile, – iar ea este adevărată și nu este o minciună, așa cum v‑a învățat ea –, rămâneți în El.27 Sau: Dar, așa cum ungerea Lui vă învață cu privire la toate lucrurile, – iar ea este adevărată și nu este o minciună –, rămâneți în El, așa cum v‑a învățat ea.

Copii ai lui Dumnezeu

28Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când El Se va arăta, să avem îndrăzneală28 În acest verset Ioan apelează la un joc de cuvinte, procedură stilistică pe care o folosește și în evanghelia sa: să avem îndrăzneală (parresia) la arătarea Lui (parousia). și să nu fim dați de rușine înaintea Lui, la venirea Lui. 29Dacă știți că El este drept, atunci știți și că oricine face dreptatea este născut din El.

Asante Twi Contemporary Bible

1 Yohane 2:1-29

Kristo, Yɛn Boafoɔ

1Me mma, meretwerɛ yei abrɛ mo na moanyɛ bɔne; na sɛ obi yɛ bɔne a, yɛwɔ Yesu Kristo ɔteneneeni no a ɔsrɛ wɔ Agya no hɔ ma yɛn. 2Na Kristo no ankasa ne yɛn bɔne ho mpata na ɛnyɛ yɛn bɔne nko, na nnipa nyinaa bɔne.

3Sɛ yɛdi Onyankopɔn mmara so a, na ɛkyerɛ sɛ yɛnim no. 4Sɛ obi ka sɛ, “Menim no”, nanso ɔnni ne mmara so a, saa onipa no yɛ ɔtorofoɔ a nokorɛ nni ne mu. 5Na obiara a ɔtie nʼAsɛm no yɛ obi a nokorɛm, ne dɔ a ɔde dɔ Onyankopɔn no wie pɛ yɛ. Yei na ɛma yɛgye to mu sɛ yɛte ne mu. 6Na sɛ yɛte ne mu deɛ a, na ɛsɛ sɛ yɛdi Yesu Kristo anammɔn akyi.

Mmara Foforɔ

7Anuanom, saa mmara a meretwerɛ abrɛ mo yi nyɛ asɛm foforɔ. Ɛyɛ mmara dada a moate firi ahyɛaseɛ pɛɛ no. Mmara dada no yɛ adeɛ a moate ho asɛm dada. 8Nanso, mmara a meretwerɛ abrɛ mo yi yɛ foforɔ na emu nokorɛ no da adi wɔ Kristo ne mo mu. Esum no retwam na hann papa no gu so rehyerɛn.

9Obiara a ɔka sɛ ɔwɔ hann no mu, nanso ɔtane ne nua no wɔ sum mu bɛsi saa dɔnhwereɛ yi mu. 10Obiara a ɔdɔ ne nua no te hann mu, enti biribiara nni ne mu a ɛbɛma obi foforɔ ayɛ bɔne. 11Nanso, obiara a ɔtane ne nua no te sum mu. Ɔnam mu a ɔnnim faako a ɔrekɔ, ɛfiri sɛ, esum no afira nʼani.

12Me mma, meretwerɛ mo,

ɛfiri sɛ, ɛsiane Kristo din enti, wɔde mo bɔne akyɛ mo.

13Agyanom, meretwerɛ mo,

ɛfiri sɛ, monim deɛ ɔte ase firi ahyɛaseɛ no.

Mmabunu, meretwerɛ mo,

ɛfiri sɛ, moadi ɔbonsam so.

14Mma, meretwerɛ mo,

ɛfiri sɛ, monim Agya no.

Agyanom, meretwerɛ mo,

ɛfiri sɛ, monim deɛ ɔte ase firi ahyɛaseɛ no.

Mmabunu, meretwerɛ mo,

ɛfiri sɛ, mowɔ ahoɔden,

na Onyankopɔn asɛm no te mo mu,

na moadi ɔbonsam so.

15Monnnɔ ewiase anaasɛ biribiara a ɛyɛ ewiase dea. Sɛ modɔ ewiase a, na ɛkyerɛ sɛ monnnɔ Agya a ɔwɔ mo mu no. 16Biribiara a ɛyɛ ewiase dea, honam akɔnnɔ, deɛ nnipa hunu na wɔn kɔn dɔ, biribiara a ɛwɔ ewiase a nnipa hoahoa wɔn ho wɔ ho no, emu biara mfiri Agya no. Ne nyinaa firi ewiase. 17Ewiase ne mu akɔnnɔdeɛ retwam, nanso deɛ ɔyɛ Onyankopɔn apɛdeɛ no tena hɔ daa.

Kristo Atamfoɔ

18Me mma, awieeɛ no abɛn. Wɔka kyerɛɛ mo sɛ Kristo Tamfoɔ no bɛba, nanso seesei, Kristo atamfoɔ bebree ada wɔn ho adi, enti yɛahunu sɛ ampa awieeɛ no abɛn. 19Nokorɛm, na saa nnipa yi nka yɛn ho na ɛno enti na wɔgyaa yɛn hɔ no. Na sɛ wɔka yɛn ho a, anka wɔne yɛn tenaeɛ. Nanso, wɔgyaa yɛn hɔ, sɛdeɛ wobɛhunu no pefee sɛ wɔnka yɛn ho.

20Mo deɛ, Kristo ahwie Honhom Kronkron no agu mo so, enti mo nyinaa nim nokorɛ no. 21Ɛnyɛ sɛ monnim nokorɛ no enti na matwerɛ saa krataa yi, na mmom, monim na monim nso sɛ, atorɔ biara mfiri nokorɛ mu mma. 22Afei, hwan ne ɔtorofoɔ? Ɛyɛ obi a ɔka sɛ Yesu nyɛ Kristo no. Yei ne Kristo ɔtamfoɔ. Ɔpo Agya no ne Ɔba no nyinaa. 23Na deɛ ɔpo Ɔba no po Agya no; deɛ ɔgye Ɔba no gye Agya no nso.

24Mommɔ mmɔden mfa asɛm a motee ahyɛaseɛ no nsie mo akoma mu. Sɛ mode asɛm a motee ahyɛaseɛ no sie a, mo ne Ɔba no ne Agya no bɛnya ayɔnkofa. 25Na yei na Kristo no ankasa ahyɛ yɛn ho bɔ no, nkwa a ɛnni awieeɛ no.

26Metwerɛ mo fa wɔn a wɔpɛ sɛ wɔdaadaa mo ho. 27Na mo deɛ, Kristo ahwie ne Honhom Kronkron no agu mo so. Mmerɛ dodoɔ a ne Honhom no te mo mu no, ɛho nhia sɛ obi foforɔ bɛkyerɛkyerɛ mo. Ɛfiri sɛ, ne Honhom no kyerɛkyerɛ mo biribiara. Na deɛ ɔkyerɛ no nso yɛ nokorɛ; ɛnyɛ atorɔ. Montie Kristo nkyerɛkyerɛ no na montena ne mu.

28Me mma, montena ne mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, sɛ ɔba a, yɛbɛnya akokoɔduru na yɛmfa aniwuo nkɔ hinta da a ɔbɛba no.

29Monim sɛ Kristo yɛ ɔteneneeni. Na ɛsɛ sɛ mohunu sɛ obiara a ɔyɛ ade tenenee no yɛ Onyankopɔn ba.