Nouă Traducere În Limba Română

Hagai 1:1-15

Porunca de a reconstrui Templul

1În al doilea an al împăratului Darius, în prima zi a lunii a șasea1 29 august 520 î.Cr., Cuvântul Domnului le‑a vorbit prin profetul Hagai lui Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, guvernatorul lui Iuda, și lui Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, zicând:

2„Așa vorbește Domnul Oștirilor2 Ebr.: YHWH Țebaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9); (2) la corpurile cerești (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2). Acest titlu face referire, probabil, la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers [peste tot în carte].: «Poporul acesta zice: ‘N‑a venit încă vremea pentru rezidirea Casei Domnului.’»“

3Apoi Cuvântul Domnului le‑a vorbit prin profetul Hagai, zicând: 4„Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu lemn, în timp ce Casa aceasta este în ruine?“

5Acum, așa vorbește Domnul Oștirilor: „Uitați‑vă cu atenție la căile voastre! 6Ați semănat mult, dar ați adunat puțin! Mâncați, dar tot nu vă săturați! Beți, dar tot nu vă potoliți setea! Vă îmbrăcați, dar tot nu vă este cald, iar plata pe care o câștigați o puneți într‑o pungă spartă!“

7Așa vorbește Domnul Oștirilor: „Uitați‑vă cu atenție la căile voastre! 8Urcați‑vă pe munte, aduceți lemne și rezidiți Casa, ca astfel Eu să‑Mi găsesc plăcerea în ea și să fiu onorat, zice Domnul. 9V‑ați așteptat la mult, dar iată că ați adunat puțin, iar când ați adus recolta acasă, am spulberat‑o. De ce? zice Domnul Oștirilor. Deoarece Casa Mea zace în ruine, în timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui! 10De aceea cerurile nu v‑au mai dat roua, iar pământul nu și‑a mai dat recolta! 11Am chemat seceta peste țară, peste munți și peste grâne, peste must, peste ulei și peste ceea ce rodește pământul, peste oameni, peste animale și peste toată truda mâinilor voastre!“

Răspunsul poporului

12Atunci Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, și întreaga rămășiță a poporului au ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul lor, și de cuvintele profetului Hagai, pentru că Domnul, Dumnezeul lor, îl trimisese. Și poporul s‑a temut de Domnul.

13Apoi Hagai, mesagerul Domnului, a spus poporului mesajul Domnului: „Eu sunt cu voi“, zice Domnul. 14Astfel Domnul a trezit duhul lui Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, guvernatorul lui Iuda, duhul lui Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Ei au venit și au lucrat la Casa Domnului Oștirilor, Dumnezeul lor, 15în a douăzeci și patra zi a lunii a șasea, în al doilea an15 21 septembrie 520 î.Cr. al împăratului Darius.

Ang Pulong Sang Dios

Haggai 1:1-15

Ang Panawagan sang Dios sa Pagpatindog sang Templo

1Sang nahauna nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius sa Persia, may ginhambal ang Ginoo kay Zerubabel kag kay Josue paagi kay Propeta Haggai. Si Zerubabel nga anak ni Shealtiel amo ang gobernador sang Juda, kag si Josue nga anak ni Jehozadak amo ang pangulo nga pari.

2-3Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom paagi kay Propeta Haggai: “Nagasiling kamo nga indi pa ini ang tion nga patindugon liwat ang akon templo. 4Mabatas bala ninyo nga mag-estar sa matahom nga mga balay samtang guba ang templo? 5Hunahunaa bala ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. 6Madamo ang inyo ginatanom, pero diutay lang ang inyo ginaani. May pagkaon kamo, pero indi bastante. May ilimnon kamo, pero kulang-kulang ini. May bayo kamo, pero indi tuman nga makakuha sang tugnaw. May ginabaton kamo nga suweldo, pero madali lang ini maubos. 7Gani hunahunaa ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. 8Karon, magtaklad kamo sa bukid kag magkuha sang mga kahoy kag patinduga liwat ninyo ang templo, agod sa sini nga paagi malipay ako kag mapadunggan. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

9Nagsiling pa gid ang Ginoo nga Makagagahom, “Dako ang inyo ginapaabot nga patubas pero diutay lang ang inyo naani. Kag sang gindala ninyo ini pauli ginpierdi ko ini. Ginhimo ko ini tungod kay guba ang akon templo samtang ang kada isa sa inyo masako sa pag-obra sang iya balay. 10Gani tungod sa inyo indi na maghatag sing tun-og ang langit kag indi na magpatubas ang duta. 11Ginapamala ko ang mga duta kag ang mga bukid. Gani nagakaapektuhan ang mga uyas, duga sang ubas, lana, ang iban pa nga mga patubas, pati ang mga tawo, kag ang ila mga kasapatan kag mga gintanom.”

12Nagtuman sa Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel halin sa pagkabihag sa Babilonia. Kay ginpamatian nila ang ginsiling sang Ginoo nga ila Dios paagi kay Propeta Haggai nga ginpadala sang Ginoo sa ila. Sa sini nga paagi gintahod nila ang Ginoo.

13Karon, nagsiling sa mga Israelinhon si Haggai nga manughambal sang Ginoo, “Nagasiling ang Ginoo nga kaupod ninyo siya.” 14Gani gintandog sang Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel, sa pagpatindog sang templo sang ila Dios, ang Ginoo nga Makagagahom. 15Ginsuguran nila ang pagpatindog sang ika-24 nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius.