Nouă Traducere În Limba Română

Habacuc 3:1-19

Rugăciunea profetului

1Rugăciunea profetului Habacuc. De cântat precum un șighionot.1 Termen cu sens nesigur, însemnând probabil o cântare cu un ritm foarte dinamic (mai apare doar în titlul Ps. 7).

2– Doamne, am auzit de faima Ta!

Lucrarea Ta, Doamne, îmi inspiră teamă!

Însuflețește‑o de‑a lungul anilor2 Lit.: în mijlocul anilor. Vezi și versul următor.!

Fă‑o cunoscută în cursul anilor!

Dar, la mânie, adu‑Ți aminte să arăți îndurare!

3Dumnezeu vine3 Acțiunile verbelor din v. 3-15 pot fi traduse și la timpul trecut. Profetul vorbește despre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu din trecutul lui Israel, lucrări care vor fi repetate în viitor. Profetul vede însă aceste lucrări din viitor ca realizate deja (vezi, de exemplu, v. 7; așa‑numitul perfect profetic întâlnit și la ceilalți profeți). din Teman

și Cel Sfânt – din muntele Paran. Selah3, 9, 13 Termen muzical desemnând probabil un interludiu instrumental.

Splendoarea Lui acoperă cerurile,

iar lauda Lui umple pământul.

4Strălucirea Lui este ca lumina

și din mâna Lui ies raze;

acolo Îi este ascunsă puterea.

5Înaintea Lui merge molima,

iar flacăra calcă pe urmele Sale.

6El Se oprește și cutremură pământul;

Se uită și face neamurile să tremure.

Munții cei trainici se sfărâmă,

iar dealurile cele vechi se pleacă.

Cărările Lui sunt veșnice.

7Am văzut corturile lui Cușan în necaz

și colibele țării lui Midian7 Cușan și Midian erau triburi arabe care trăiau în vecinătatea Edomului. tremurând.

8S‑a înfuriat oare Domnul pe râuri?

Împotriva râurilor se arată mânia Ta?

Împotriva mării s‑a aprins furia Ta,

de ai încălecat pe caii Tăi

și Te‑ai suit în carele izbăvirii Tale?

9Arcul Îți este dezvelit în întregime;

jurămintele sunt săgeți care se țin de cuvânt.9 Sensul versului este nesigur. Selah

Tu despici pământul prin râuri.

10Când munții Te‑au văzut, s‑au cutremurat.

Potopul de ape s‑a revărsat;

adâncul și‑a făcut auzit glasul;

el își ridică mâna sus.

11Soarele și luna s‑au oprit în înălțimi

la sclipirea săgeților Tale care pornesc,

la strălucirea lăncii Tale scânteietoare.

12Tu străbați pământul cu indignare

și treieri neamurile cu mânie.

13Ai ieșit ca să‑Ți eliberezi poporul,

ca să‑l izbăvești pe unsul Tău.

Tu ai zdrobit căpetenia din casa răutății,

l‑ai dezbrăcat din cap până‑n picioare! Selah

14Ai străpuns capul războinicilor lui cu propriile‑i săgeți,

când s‑au dezlănțuit să ne14 Lit.: mă. împrăștie!

Bucuria lor a fost ca și cum l‑ar fi devorat pe sărac

în ascunzătoare.

15Tu pășești pe mare cu caii Tăi,

agitând apele cele mari.

16Când am auzit, mi s‑a cutremurat pântecul!

La vestea aceasta, mi‑au fremătat buzele!

Mi‑a intrat putrezirea în oase

și mi‑au tremurat genunchii!

Totuși, voi aștepta liniștit ziua necazului

ce se va abate peste poporul care ne va ataca.

17Chiar dacă smochinul nu înflorește

și în vii nu mai este rod,

chiar dacă lipsește rodul din măslin

și ogoarele nu mai dau hrană,

chiar dacă turma din staul este nimicită

și nu mai sunt vite în grajduri,

18eu tot mă voi bucura în Domnul

și mă voi veseli în Dumnezeul mântuirii mele!

19Stăpânul Domn este tăria mea!

El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor

și mă face să pășesc pe înălțimile mele.

Pentru dirijor. De cântat cu instrumentele mele cu coarde.

Japanese Contemporary Bible

ハバクク書 3:1-19

3

ハバククの祈り

1これは、ハバククが主の前で歌った勝利の祈りです。

2主よ。

今、私は、あなたのうわさを聞きました。

あなたがしようとしておられるみわざを知り、

恐れをもって礼拝しています。

この非常時に直面している私たちを、

再び、昔のあなたのようにお助けください。

あなたの力を示してください。

御怒りの中にも、あわれみを忘れないでください。

3神がシナイ山から砂漠を越えて来られるのが

見えます。

その輝きが天地に満ちています。

その栄光は天に満ち、地は神への賛美でいっぱいです。

神は、なんとすばらしい方でしょう。

4両手からは、まばゆいばかりの光が放たれます。

神は恐るべき力を秘め、

5疫病を従えて進みます。

6神はしばらくの間じっと立ち止まり、

地上を見渡します。

それから国々を揺り動かし、

今までびくともしなかった山々を打ち砕き、

丘を平らにするのです。

あなたの力は変わることがありません。

7クシャンとミデヤンの人々が

恐れおののいているのが見えます。

8-9主よ、川を打ち、海の水を左右に分けたのは、

怒ってそうしたのですか。

川や海に不満を抱いたからですか。

いいえ、

あなたの救いの戦車を遣わそうとされたのです。

すべての人がその力を見ました。

それから、あなたが命じると、

泉が地の上にわき出ました。

10山々はそれを見て、震えました。

激流が走り、

深い淵が叫んで、主への降伏を告げました。

11見上げる太陽と月は光を失い始め、

あなたの矢から発する輝きと槍のひらめきとで、

ぼやけています。

12あなたは憤りに燃えて地を行き巡り、

御怒りで国々を踏みつけました。

13ご自分が選んだ民を救うために出て行き、

悪者たちの頭を砕き、

頭のてっぺんから足のつま先まで、

その骨をさらしものにしました。

14イスラエルなど物の数ではないと、

つむじ風のようにやって来た者たちを、

彼らの武器で滅ぼしました。

15あなたの騎手たちは海を渡って前進し、

大水は高くもり上がりました。

16このすべてを聞いて、私は震え、

歯ががくがくしています。

足もとがふらつき、ぶるぶる震えています。

私は、侵略した民に苦しみが襲いかかる日を、

静かに待ち望みましょう。

17いちじくの木が全滅して花も実もつけず、

オリーブの木も実りがなく、

畑が荒れたままであっても、

羊の群れが野で死に、牛小屋がからっぽでも、

18私は主を喜びます。

私を救ってくださる神のおかげで幸せです。

19神、主は私の力です。

私を鹿のように速く走れるようにし、

山の向こうに安全に連れて行ってくださるのです。

(聖歌隊の指揮者のために。

この頌歌を歌うときは弦楽器の伴奏で歌うこと。)