Nouă Traducere În Limba Română

Habacuc 2

1Voi sta la locul meu de strajă
    şi mă voi aşeza în turnul cetăţuii.
Voi veghea ca să văd ce-mi va spune Domnul
    şi ce-mi va răspunde cu privire la plângerea mea[a].

Răspunsul Domnului

Domnul mi-a răspuns, zicându-mi:

– Scrie viziunea,
    graveaz-o clar pe tăbliţe,
        pentru ca un herald să poată alerga cu ea[b]!
Căci este o viziune care încă aşteaptă vremea împlinirii!
    Ea mărturiseşte despre sfârşit şi nu va minţi!
Dacă ţi se pare că întârzie, aşteapt-o,
    căci[c] va veni cu siguranţă şi nu va întârzia!

Iată, s-a îngâmfat![d]
    Nu-i este neprihănit sufletul în el;
        însă cel drept va trăi prin credinţa[e] lui.
Într-adevăr, vinul[f] îl înşală;
    este un om mândru şi niciodată mulţumit[g];
el îşi măreşte pofta ca Locuinţa Morţilor[h]
    şi este nesăţios ca moartea,
atunci când strânge la sine toate neamurile
    şi adună la sine toate popoarele.

Oare nu vor face toate acestea, pe seama lui, zicale, satire şi ghicitori, zicându-se:

„Vai de cel ce adună ce nu este al lui – dar oare până când? –
    şi de cel ce se îmbogăţeşte cu lucruri luate drept garanţii[i]!
Oare nu se vor ridica dintr-odată cei ce te-au împrumutat[j]?
    Oare nu se vor trezi cei ce te fac să tremuri?
        Vei ajunge astfel o pradă pentru ei.
Fiindcă ai jefuit multe neamuri,
    toate popoarele care vor rămâne te vor jefui!
Căci ai vărsat sângele oamenilor
    şi ai săvârşit violenţă pe pământ,
        împotriva cetăţilor şi împotriva tuturor celor ce locuiesc în ele!

Vai de cel ce strânge câştiguri necinstite pentru casa lui,
    ca să-şi aşeze apoi cuibul într-un loc înalt
        şi să scape din mâna nenorocirii!
10 Ţi-ai plănuit, de fapt, ruşinea casei tale;
    retezând o mulţime de popoare,
        sufletul tău a păcătuit.[k]
11 Căci piatra din zid va striga,
    iar grinda dintre căpriorii casei îi va răspunde!

12 Vai de cel ce zideşte o cetate cu sânge
    şi întemeiază un oraş prin nedreptate!
13 Să nu fie oare de la Domnul Oştirilor[l]
    faptul că popoarele se trudesc doar pentru a hrăni focul
        şi neamurile se ostenesc pentru nimic?
14 Căci pământul va fi umplut de cunoştinţa slavei Domnului,
    aşa cum apele acoperă fundul mării.

15 Vai de cel ce dă semenului său să bea,
    de cel care-şi deşartă burduful până-l îmbată[m],
        ca să-i vadă goliciunea!
16 Te vei sătura de ruşine, în loc de slavă!
    Acum bea şi tu şi clatină-te[n]!
Îţi va veni şi ţie rândul să iei cupa din dreapta Domnului
    şi va veni ruşinea şi peste slava ta!
17 Căci violenţa faţă de Liban se va întoarce[o] împotriva ta,
    şi nimicirea fiarelor te va îngrozi[p]
din pricină că ai vărsat sângele oamenilor
    şi ai săvârşit violenţă pe pământ,
        împotriva cetăţilor şi împotriva tuturor celor ce locuiesc în ele!

18 La ce foloseşte un idol, pe care l-a cioplit făuritorul?
    La ce ajută un chip turnat, care învaţă minciuni?
Făuritorul se încrede în propria lui lucrare,
    deşi ceea ce a făcut sunt doar nişte idoli muţi.
19 Vai de cel ce zice lemnului: «Trezeşte-te!»
    sau pietrei mute: «Scoală-te!»
        Poate ea să dea învăţătură?
Iată că este acoperită cu aur şi argint,
    dar nu este nici o suflare în ea!
20 Domnul însă este în Templul Său cel sfânt!
    Tot pământul să tacă înaintea Lui!“

Notas al pie

 1. Habacuc 2:1 Sau: şi ce voi răspunde când voi fi mustrat.
 2. Habacuc 2:2 Lit.: pentru ca cel care o citeşte să fugă; sau: tăbliţe, / ca să se poată citi uşor!
 3. Habacuc 2:3 Sau: aşteaptă-L, / căci El
 4. Habacuc 2:4 Sau: Priveşte la cel îngâmfat!
 5. Habacuc 2:4 Sau: credincioşia
 6. Habacuc 2:5 TM; Q: bogăţia
 7. Habacuc 2:5 Sau: înşală; / cel mândru nu va supravieţui
 8. Habacuc 2:5 Ebr.: Şeol
 9. Habacuc 2:6 Sau: şi de cel ce se împovărează cu datorii!
 10. Habacuc 2:7 În ideea că Babilonul este acum el însuşi dator celor pe care i-a jefuit; sau: cei pe care i-ai împrumutat
 11. Habacuc 2:10 Sau: tale, / nimicind o mulţime de popoare / şi păcătuind în (sau: împotriva) sufletul tău.
 12. Habacuc 2:13 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
 13. Habacuc 2:15 Sau: Vai de tine, care-i dai semenului tău să bea! / Îi torni mânia ta (sau: otrava ta) până-l îmbeţi; sau: Vai de tine, care-i dai semenului tău să bea / din vasul mâniei tale, până-l îmbeţi
 14. Habacuc 2:16 Q, Aquila, VUL, Siriacă (vezi şi LXX); TM: şi arată-ţi prepuţul
 15. Habacuc 2:17 Lit.: te va acoperi; cf. Is. 14:8, babilonienii au distrus pădurile Libanului, folosind foarte mult lemn de cedru în construirea palatelor şi a templelor. În urma distrugerii Babilonului, aceste lemne îi vor acoperi
 16. Habacuc 2:17 Probabil cu referire la expediţiile de vânătoare; ideea care se desprinde este că babilonienii au distrus orice formă de viaţă

Het Boek

Habakuk 2

Gods antwoord aan Habakuk

1Ik zal mijn wachttoren beklimmen of op de wallen gaan staan. Want ik wil uitzien naar Gods antwoord op mijn klacht. Toen antwoordde de Here mij: ‘Schrijf het visioen op, schrijf mijn antwoord duidelijk op een stenen plaat, zodat iedereen het in het voorbijlopen kan lezen. Het duurt nog enige tijd voordat het visioen werkelijkheid wordt, maar eens zal zeker de dag aanbreken waarop het wordt verwezenlijkt. Misschien lijkt het langzaam te gaan, maar blijf er toch op wachten want het komt beslist en zal geen moment te laat komen! Denk eraan: koppige mensen vertrouwen alleen zichzelf en gaan te gronde. Maar de mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. Trouwens, die Chaldeeën worden bedrogen, de wijn bedwelmt hen, want die is heel verraderlijk. In hun hebzucht hebben zij talrijke volken rondom zich verzameld, maar net als de dood en het dodenrijk hebben zij nooit genoeg. Zij zijn onverzadigbaar.

De tijd nadert waarop al hun gevangenen hen zullen uitlachen en bespotten. “Wee hun die zich verrijken ten koste van anderen!” zullen zij zeggen. “Hoelang zal dit nog duren? Ja, wee hun die ons uitbuiten!” Plotseling zullen uw schuldeisers ontwaken en u zult zich geen raad weten van angst, zij zullen u helemaal leegplunderen. Vele volken hebt u geplunderd, nu zullen de rollen worden omgekeerd en bent u zelf het slachtoffer. Want u hebt gemoord en gewelddaden begaan tegen mensen in alle landen en steden. Wee hun die rijk worden ten koste van anderen en denken veilig te zijn. 10 Doordat u vele volken hebt uitgemoord, hebt u uw eigen naam te schande gemaakt en uw leven verknoeid. 11 Zelfs de stenen uit de muren van uw huizen roepen dit en de balken in het plafond beamen hun woorden.

12 Wee hun die steden bouwen met geld dat is verkregen uit moord en roof! 13 Heeft de Here van de hemelse legers niet bepaald dat de winst van de goddeloze volken in rook zal opgaan? Zij sloven zich uit, maar tevergeefs! 14 Maar er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de Here, net zoals de zee boordevol water is.

15 Wee hun die hun naasten te drinken geven en er gif bij mengen, die hen dronken voeren om hen naakt te kunnen zien! 16 Binnenkort zal uw eer moeten plaatsmaken voor schande. Drink uit de beker met het oordeel van de Here. Drink en laat uw onbesnedenheid zien. Uw eer zal moeten wijken voor de grote schande die u zal treffen. 17 Eens kapte u de bossen van de Libanon, maar nu wordt u zelf geveld. De wilde dieren die in uw vallen waren gevangen, joegen u angst aan, maar nu zal u zelf het angstzweet uitbreken omdat u overal hebt gemoord en geweld hebt gepleegd. 18 Welk nut heeft het uw zelfgemaakte afgodsbeelden te aanbidden? Het is een leugen dat zij zouden kunnen helpen. Het is dwaas om te vertrouwen op wat u zelf hebt gemaakt. 19 Wee hun die tegen een stuk hout zeggen: “Word wakker!” of tegen een stomme steen: “Opstaan!” Kunnen zulke afgodsbeelden spreken namens God? Zij zijn wel overtrokken met zilver en goud, maar er is volstrekt geen leven in!

20 De Here woont echter in zijn heilige tempel. Laat de hele aarde voor Hem zwijgen.’