Nouă Traducere În Limba Română

Habacuc 1

1Profeţia pe care a primit-o profetul Habacuc.

Prima plângere a profetului

– Până când, Doamne, voi striga după ajutor
    şi Tu nu vei asculta?
Până când voi striga către Tine: „Violenţă!“
    şi Tu nu vei izbăvi?
De ce mă faci să privesc nedreptatea?
    De ce trebuie să mă uit[a] la necaz?
Distrugerea şi violenţa sunt înaintea mea;
    peste tot sunt dezbinări şi se stârnesc certuri.
De aceea Legea este fără putere
    şi dreptatea nu se vede niciodată.
Căci cel rău îl împresoară[b] pe cel drept
    şi astfel dreptatea este pervertită.

Răspunsul Domnului

– Uitaţi-vă printre neamuri şi priviţi!
    Miraţi-vă! Uimiţi-vă!
Căci în zilele voastre am să fac o lucrare
    pe care n-aţi crede-o
        dacă v-ar povesti-o cineva!
Iată, îi voi ridica pe caldeeni[c],
    acel popor crud şi năvalnic,
care străbate întinderile pământului
    pentru a lua în stăpânire locuinţe care nu sunt ale lui!
Este un popor teribil şi înfricoşător;
    îşi are propria lege
        şi nu recunoaşte nici o altă autoritate![d]
Caii lui sunt mai rapizi decât leoparzii
    şi mai sprinteni decât lupii în amurg.
Călăreţii lui se avântă,
    călăreţii lui vin de departe.
Zboară ca un vultur care se aruncă asupra prăzii;
    toţi vin pentru violenţă.
Privirile lor sunt aţintite[e] tot înainte
    şi adună captivi ca nisipul de mulţi.
10 Îşi bate joc de regi
    şi-i ia în derâdere pe conducători.
Râde de orice fortificaţie,
    căci îngrămădeşte pământ[f] lângă ea şi o cucereşte.
11 Apoi trece ca vântul şi merge mai departe[g];
    el se face astfel vinovat, puterea lui fiindu-i dumnezeul.

A doua plângere a profetului

12 – Oare nu eşti Tu din veşnicie, Doamne?
    Dumnezeul meu, Sfântul meu, nu vom muri[h]!
Doamne, Tu l-ai rânduit pentru a face judecată!
    Stânca mea, Tu l-ai ridicat ca să pedepsească!
13 Ochii Tăi sunt prea curaţi ca să se uite la rău;
    Tu nu poţi să priveşti asuprirea!
De ce te uiţi la cei mişei
    şi taci când cel rău
        îl înghite pe cel mai drept decât el?
14 L-ai făcut pe om asemenea peştilor mării,
    asemenea târâtoarei care nu are stăpân.
15 Duşmanul scoate fiecare peşte cu undiţa,
    îl adună cu mreaja lui,
îl strânge în năvodul lui
    şi de aceea se bucură şi se veseleşte.
16 De aceea aduce el jertfe mrejei sale
    şi arde tămâie năvodului său!
Datorită lor, partea lui este bogată
    şi mâncarea lui este din abundenţă!
17 Va continua el oare să-şi golească mreaja
    şi să omoare neamuri fără să cruţe nimic?

Notas al pie

 1. Habacuc 1:3 Siriacă, Tg.; TM: nedreptatea? / Cum poţi privi (sau: tolera); sau: nedreptatea / şi să mă uit
 2. Habacuc 1:4 Sau: îl biruie
 3. Habacuc 1:6 babilonieni
 4. Habacuc 1:7 Lit.: înfricoşător; / judecata şi demnitatea lui provin numai de la el însuşi
 5. Habacuc 1:9 Sensul termenului ebraic este nesigur
 6. Habacuc 1:10 Sau: face o rampă din pământ, tehnică militară, folosită de către asediatori
 7. Habacuc 1:11 Posibil: şi depăşeşte limita
 8. Habacuc 1:12 O tradiţie scribală antică: nu vei muri (sau: eşti nemuritor); unele traduceri moderne preferă această variantă

Amplified Bible

Habakkuk 1

Chaldeans Used to Punish Judah

1The [a]oracle (a burdensome message—a pronouncement from God) which Habakkuk the prophet saw.


O Lord, how long will I call for help
And You will not hear?
I cry out to You, “Violence!”
Yet You do not save.

Why do You make me see iniquity,
And cause me to look on wickedness?
For destruction and violence are before me;
Strife continues and contention arises.

Therefore, the law is ineffective and ignored
And justice is never upheld,
For the wicked surround the righteous;
Therefore, justice becomes perverted.


[The Lord replied,] “Look among the nations! See!
Be astonished! Wonder!
For I am doing something in your days—
You would not believe it if you were told.

“For behold, I am raising up the [b]Chaldeans [who rule in [c]Babylon],
That fierce and impetuous nation
Who march throughout the earth
To take possession of dwelling places that do not belong to them.

“The Chaldeans are dreaded and feared;
Their justice and authority originate with themselves and are defined only by their decree.

“Their horses are swifter than leopards
And keener than [hungry] wolves in the evening,
Their horsemen come galloping,
Their horsemen come from far away;
They fly like an eagle swooping down to devour.

“They all come for violence;
Their horde of faces moves [eagerly] forward,
They gather prisoners like sand.
10 
“They make fun of kings
And rulers are a laughing matter to them.
They ridicule every stronghold
And heap up rubble [for earth mounds] and capture it.
11 
“Then they will sweep by like the wind and pass on.
But they will be held guilty,
They [and all men] whose own power and strength is their god.”

12 
Are You not from everlasting,
O Lord, my God, My Holy One?
We will not die.
O Lord, You have appointed the Chaldeans [who rule in Babylon] to execute [Your] judgment,
And You, O Rock, have established them to correct and chastise.
13 
Your eyes are too pure to approve evil,
And You cannot look favorably on wickedness.
Why then do You look favorably
On those who act treacherously?
Why are you silent when the wicked (Chaldean oppressors) destroy
Those more righteous than they?
14 
Why do You make men like the fish of the sea,
Like reptiles and creeping things that have no ruler [and are helpless against their enemies]?
15 
The Chaldeans bring all of them up with a hook,
And drag them away with a net,
And gather them together in their fishing net;
So they rejoice and are glad.
16 
Therefore, they offer sacrifices to their net
And burn incense to their fishing net;
Because through these things their catch is large and they live luxuriously,
And their food is plentiful.
17 
Will they continue to empty their net
And [mercilessly] go on destroying nations without sparing?

Notas al pie

 1. Habakkuk 1:1 I.e. an urgent message the prophet is under compulsion to proclaim.
 2. Habakkuk 1:6 The Chaldeans were the dominant people in Babylonia. Originally from a small part of southern Babylonia near the head of the Persian Gulf, they were an aggressive tribe and completely controlled the country after 625 b.c. Babylon was their capital city and became the scholarly and scientific center of western Asia. The words “Chaldean” and “Babylonian” are used interchangeably.
 3. Habakkuk 1:6 “Babylon” was the name of the magnificent capital city of Babylonia, and the name of the city was commonly used to refer to the entire area which was located at the eastern end of the Fertile Crescent. Both the plain of Shinar and Chaldea (land of the Chaldeans) were part of ancient Babylonia.