Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 9

Legământul lui Dumnezeu cu Noe

1Dumnezeu i-a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Fiţi roditori, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul. Frica şi groaza de voi să fie peste toate vieţuitoarele pământului, peste păsările cerului, peste toate creaturile care mişună pe pământ şi peste toţi peştii mării. Ele vă sunt date în stăpânire. Tot ce se mişcă şi are viaţă vă va fi hrană. Aşa cum v-am dat plantele verzi, acum vă dau totul. Dar să nu mâncaţi carne cu viaţa ei, adică cu sânge.[a] Pentru sângele vieţilor voastre voi cere socoteală; voi cere socoteală de la orice vietate. Iar din mâna omului, voi cere socoteală pentru viaţa semenului său.

Cine varsă sângele omului,
    de om sângele-i va fi vărsat,
căci după chipul lui Dumnezeu
    l-a făcut Dumnezeu pe om.

Iar voi, fiţi roditori şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ şi înmulţiţi-vă pe el.“[b]

Apoi Dumnezeu le-a spus lui Noe şi fiilor săi: „Fac un legământ cu voi, cu urmaşii[c] voştri 10 şi cu toate vieţuitoarele care au fost cu voi – păsările, vitele şi toate animalele sălbatice care au fost cu voi, toate cele care au ieşit din arcă – cu toate vieţuitoarele de pe pământ. 11 Închei un legământ cu voi: niciodată nu vor mai fi distruse toate creaturile de apele vreunui potop şi niciodată nu va mai fi vreun potop care să distrugă pământul.“ 12 Dumnezeu a mai zis: „Acesta este semnul legământului pe care îl fac cu voi şi cu toate vieţuitoarele care au fost cu voi, pentru toate generaţiile viitoare: 13 pun în nori curcubeul Meu; el va fi semnul legământului dintre Mine şi pământ. 14 Când voi aduce nori peste pământ, iar curcubeul se va vedea în nori, 15 Îmi voi aminti de legământul pe care l-am făcut cu voi şi cu toate vieţuitoarele de toate felurile. Apele nu vor mai deveni niciodată potop care să distrugă toate creaturile. 16 Când curcubeul va fi în nori, îl voi vedea şi Îmi voi aminti de legământul veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de toate felurile care sunt pe pământ.“ 17 Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut cu toate creaturile care sunt pe pământ.“

Fiii lui Noe

18 Fiii lui Noe, care au ieşit din arcă, au fost: Sem, Ham şi Iafet. Ham a fost tatăl lui Canaan. 19 Aceştia trei au fost fiii lui Noe şi din ei s-au răspândit oameni pe tot pământul.

20 Noe a început să lucreze pământul şi a plantat o vie[d]. 21 El a băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezbrăcat în cortul său. 22 Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi le-a spus despre acest lucru celor doi fraţi ai săi de afară. 23 Dar Sem şi Iafet au luat o haină, şi-au pus-o pe umeri, au intrat în cort mergând cu spatele şi au acoperit goliciunea tatălui lor; feţele lor erau întoarse, astfel încât ei n-au văzut goliciunea tatălui lor. 24 Când Noe s-a trezit din beţie şi a aflat ce i-a făcut fiul său cel tânăr, 25 a zis:

„Blestemat să fie Canaan;
    să fie cel mai de jos dintre sclavi
        pentru fraţii săi.“[e]

26 Noe a mai zis:

„Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem,
    iar Canaan să-i fie sclav.
27 Fie ca Dumnezeu să mărească teritoriul lui Iafet[f];
    el să locuiască în corturile lui Sem,
        iar Canaan să-i fie sclav.“

28 După potop Noe a mai trăit trei sute cincizeci de ani. 29 Astfel, Noe a trăit în total nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.

Notas al pie

  1. Geneza 9:4 Vezi Lev. 17:14
  2. Geneza 9:7 Vezi 1:28-30
  3. Geneza 9:9 Lit.: sămânţa; vezi nota de la 3:15
  4. Geneza 9:20 Sau: Noe, om al pământului, a fost primul care a plantat o vie.
  5. Geneza 9:25 Sau: să fie cel mai de jos dintre sclavii fraţilor săi.
  6. Geneza 9:27 Iafet sună asemănător cu termenul ebraic pentru a extinde

New International Reader's Version

Genesis 9

God Makes a Covenant With Noah

1Then God blessed Noah and his sons. He said to them, “Have children so that there are many of you. Fill the earth. All the land animals will be afraid of you. All the birds in the sky will be afraid of you. Every creature that moves along the ground will be afraid of you. So will every fish in the seas. Every living thing is put under your control. Everything that lives and moves about will be food for you. I have already given you the green plants for food. Now I am giving you everything.

“But you must not eat meat that still has blood in it. I will certainly hold someone accountable if you are murdered. I will even hold animals accountable if they kill you. I will also hold anyone accountable who murders another person.

“Anyone who murders a human being
    will be killed by a human being.
That is because I have made human beings
    so that they are like me.

“Have children so that there will be many of you. Multiply and become many on the earth.”

Then God spoke to Noah and to his sons who were with him. He said, “I am now making my covenant with you and with all your children who will be born after you. 10 I am making it also with every living creature that was with you in the ark. I am making my covenant with the birds, the livestock and all the wild animals. I am making it with all the creatures that came out of the ark with you. In fact, I am making it with every living thing on earth. 11 Here is my covenant I am making with you. The waters of a flood will never again destroy all life. A flood will never again destroy the earth.”

12 God continued, “My covenant is between me and you and every living creature with you. It is a covenant for all time to come. Here is the sign of the covenant I am making. 13 I have put my rainbow in the clouds. It will be the sign of the covenant between me and the earth. 14 Sometimes when I bring clouds over the earth, a rainbow will appear in them. 15 Then I will remember my covenant between me and you and every kind of living creature. The waters will never again become a flood to destroy all life. 16 When the rainbow appears in the clouds, I will see it. I will remember that my covenant will last forever. It is a covenant between me and every kind of living creature on earth.”

17 So God said to Noah, “The rainbow is the sign of my covenant. I have made my covenant between me and all life on earth.”

The Sons of Noah

18 The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham and Japheth. Ham was the father of Canaan. 19 The people who were scattered over the earth came from Noah’s three sons.

20 Noah was a man who farmed the land. He decided to plant a field that produced grapes for making wine. 21 When he drank some of the wine, it made him drunk. Then he lay down inside his tent without any clothes on. 22 Ham saw his father naked. Then Ham, the father of Canaan, went outside and told his two brothers. 23 But Shem and Japheth picked up a piece of clothing and laid it across their shoulders. Then they walked backward into the tent. They covered their father’s body. They turned their faces away because they didn’t want to see their father naked.

24 Then Noah woke up from his sleep that was caused by the wine. He found out what his youngest son had done to him. 25 He said,

“May a curse be put on Canaan!
    He will be the lowest of slaves to his brothers.”

26 Noah also said,

“May the Lord, the God of Shem, be praised.
    May Canaan be the slave of Shem.
27 May God add land to Japheth’s territory.
    May Japheth live in the tents of Shem.
    And may Canaan be the slave of Japheth.”

28 After the flood Noah lived 350 years. 29 Noah lived a total of 950 years. And then he died.