Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 7:1-24

1Apoi Domnul i‑a zis lui Noe: „Intră în arcă, tu și toată familia ta, căci te‑am văzut drept1 Sau: nevinovat; fără prihană. înaintea Mea în această generație. 2De asemenea, ia cu tine șapte perechi din toate animalele curate, mascul și femelă, și câte o pereche din animalele necurate, mascul și femelă. 3Ia câte șapte perechi din păsările cerului, mascul și femelă, ca să le păstrezi vie sămânța pe fața întregului pământ, 4pentru că, peste șapte zile, voi trimite ploaie pe pământ timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți și voi șterge de pe fața pământului toate viețuitoarele pe care le‑am făcut.“ 5Noe a făcut totul așa cum i‑a poruncit Domnul.

6Noe avea șase sute de ani când au venit apele potopului pe pământ. 7Noe a intrat în arcă împreună cu fiii săi, cu soția sa și cu soțiile fiilor săi, din cauza apelor potopului. 8Dintre animalele curate și dintre animalele care nu sunt curate, dintre păsări și orice se târăște pe pământ8, 14, 23 Vezi nota de la 1:24. 9au intrat în arca lui Noe două câte două, mascul și femelă, așa cum i‑a poruncit Dumnezeu lui Noe. 10După șapte zile, au venit pe pământ apele potopului. 11În al șase sutelea an al vieții lui Noe, în luna a doua, în a șaptesprezecea zi a lunii, în ziua aceea, au țâșnit toate izvoarele marelui adânc și s‑au deschis stăvilarele cerului. 12Ploaia a căzut pe pământ timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți.

13Noe, fiii săi, Sem, Ham și Iafet, soția sa, precum și cele trei soții ale fiilor săi au intrat în arcă în aceeași zi, 14ei și orice vietate, după felul ei, orice vită, după felul ei, orice animal care se târăște pe pământ, după felul lui, și orice pasăre, după felul ei – orice zburătoare, orice înaripată. 15Au venit la Noe în arcă, două câte două, din orice făptură care are suflare de viață în ea. 16Cele ce au venit erau mascul și femelă din orice făptură. Ele au intrat în arcă, așa cum i‑a poruncit Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis arca în urma acestuia.

17Potopul a ținut patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut și au înălțat arca, iar ea s‑a ridicat cu mult deasupra pământului. 18Apele s‑au ridicat și au crescut mult pe pământ, iar arca plutea deasupra apelor. 19Apele s‑au ridicat așa de mult pe pământ, încât toți munții înalți de sub cerul întreg au fost acoperiți. 20Apele s‑au ridicat deasupra munților cu cincisprezece coți20 Aproximativ 7,5 m. și astfel munții au fost acoperiți. 21Orice făptură care se mișca pe pământ a pierit: păsări, vite, vietăți, orice animal care mișună pe pământ și orice om. 22Tot ceea ce avea în nări suflare de duh de viață, din tot ce era pe uscat, a murit. 23El a șters toate viețuitoarele care erau pe fața pământului, de la om până la vite, târâtoare și păsări ale cerului. Ele au fost șterse de pe pământ. Numai Noe a fost lăsat, precum și cei care erau cu el în arcă. 24Apele au fost mari pe pământ o sută cincizeci de zile.

New International Version - UK

Genesis 7:1-24

1The Lord then said to Noah, ‘Go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. 2Take with you seven pairs of every kind of clean animal, a male and its mate, and one pair of every kind of unclean animal, a male and its mate, 3and also seven pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kinds alive throughout the earth. 4Seven days from now I will send rain on the earth for forty days and forty nights, and I will wipe from the face of the earth every living creature I have made.’

5And Noah did all that the Lord commanded him.

6Noah was six hundred years old when the floodwaters came on the earth. 7And Noah and his sons and his wife and his sons’ wives entered the ark to escape the waters of the flood. 8Pairs of clean and unclean animals, of birds and of all creatures that move along the ground, 9male and female, came to Noah and entered the ark, as God had commanded Noah. 10And after the seven days the floodwaters came on the earth.

11In the six hundredth year of Noah’s life, on the seventeenth day of the second month – on that day all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened. 12And rain fell on the earth for forty days and forty nights.

13On that very day Noah and his sons, Shem, Ham and Japheth, together with his wife and the wives of his three sons, entered the ark. 14They had with them every wild animal according to its kind, all livestock according to their kinds, every creature that moves along the ground according to its kind and every bird according to its kind, everything with wings. 15Pairs of all creatures that have the breath of life in them came to Noah and entered the ark. 16The animals going in were male and female of every living thing, as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in.

17For forty days the flood kept coming on the earth, and as the waters increased they lifted the ark high above the earth. 18The waters rose and increased greatly on the earth, and the ark floated on the surface of the water. 19They rose greatly on the earth, and all the high mountains under the entire heavens were covered. 20The waters rose and covered the mountains to a depth of more than fifteen cubits.7:20 That is, about 6.8 metres7:20 Or rose more than fifteen cubits, and the mountains were covered 21Every living thing that moved on land perished – birds, livestock, wild animals, all the creatures that swarm over the earth, and all mankind. 22Everything on dry land that had the breath of life in its nostrils died. 23Every living thing on the face of the earth was wiped out; people and animals and the creatures that move along the ground and the birds were wiped from the earth. Only Noah was left, and those with him in the ark.

24The waters flooded the earth for a hundred and fifty days.