Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 7:1-24

1Apoi Domnul i‑a zis lui Noe: „Intră în arcă, tu și toată familia ta, căci te‑am văzut drept1 Sau: nevinovat; fără prihană. înaintea Mea în această generație. 2De asemenea, ia cu tine șapte perechi din toate animalele curate, mascul și femelă, și câte o pereche din animalele necurate, mascul și femelă. 3Ia câte șapte perechi din păsările cerului, mascul și femelă, ca să le păstrezi vie sămânța pe fața întregului pământ, 4pentru că, peste șapte zile, voi trimite ploaie pe pământ timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți și voi șterge de pe fața pământului toate viețuitoarele pe care le‑am făcut.“ 5Noe a făcut totul așa cum i‑a poruncit Domnul.

6Noe avea șase sute de ani când au venit apele potopului pe pământ. 7Noe a intrat în arcă împreună cu fiii săi, cu soția sa și cu soțiile fiilor săi, din cauza apelor potopului. 8Dintre animalele curate și dintre animalele care nu sunt curate, dintre păsări și orice se târăște pe pământ8, 14, 23 Vezi nota de la 1:24. 9au intrat în arca lui Noe două câte două, mascul și femelă, așa cum i‑a poruncit Dumnezeu lui Noe. 10După șapte zile, au venit pe pământ apele potopului. 11În al șase sutelea an al vieții lui Noe, în luna a doua, în a șaptesprezecea zi a lunii, în ziua aceea, au țâșnit toate izvoarele marelui adânc și s‑au deschis stăvilarele cerului. 12Ploaia a căzut pe pământ timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți.

13Noe, fiii săi, Sem, Ham și Iafet, soția sa, precum și cele trei soții ale fiilor săi au intrat în arcă în aceeași zi, 14ei și orice vietate, după felul ei, orice vită, după felul ei, orice animal care se târăște pe pământ, după felul lui, și orice pasăre, după felul ei – orice zburătoare, orice înaripată. 15Au venit la Noe în arcă, două câte două, din orice făptură care are suflare de viață în ea. 16Cele ce au venit erau mascul și femelă din orice făptură. Ele au intrat în arcă, așa cum i‑a poruncit Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis arca în urma acestuia.

17Potopul a ținut patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut și au înălțat arca, iar ea s‑a ridicat cu mult deasupra pământului. 18Apele s‑au ridicat și au crescut mult pe pământ, iar arca plutea deasupra apelor. 19Apele s‑au ridicat așa de mult pe pământ, încât toți munții înalți de sub cerul întreg au fost acoperiți. 20Apele s‑au ridicat deasupra munților cu cincisprezece coți20 Aproximativ 7,5 m. și astfel munții au fost acoperiți. 21Orice făptură care se mișca pe pământ a pierit: păsări, vite, vietăți, orice animal care mișună pe pământ și orice om. 22Tot ceea ce avea în nări suflare de duh de viață, din tot ce era pe uscat, a murit. 23El a șters toate viețuitoarele care erau pe fața pământului, de la om până la vite, târâtoare și păsări ale cerului. Ele au fost șterse de pe pământ. Numai Noe a fost lăsat, precum și cei care erau cu el în arcă. 24Apele au fost mari pe pământ o sută cincizeci de zile.

New International Reader's Version

Genesis 7:1-24

1Then the Lord said to Noah, “Go into the ark with your whole family. I know that you are a godly man among the people of today. 2Take seven pairs of every kind of ‘clean’ animal with you. Take a male and a female of each kind. Take one pair of every kind of animal that is not ‘clean.’ Take a male and a female of each kind. 3Also take seven pairs of every kind of bird. Take a male and a female of each kind. Then every kind will be kept alive. They can spread out again over the whole earth. 4Seven days from now I will send rain on the earth. It will rain for 40 days and 40 nights. I will destroy from the face of the earth every living creature I have made.”

5Noah did everything the Lord commanded him to do.

6Noah was 600 years old when the flood came on the earth. 7He and his sons entered the ark. His wife and his sons’ wives went with them. They entered the ark to escape the waters of the flood. 8Male and female pairs of “clean” animals and pairs of animals that were not “clean” came to Noah. So did male and female pairs of birds and of all the creatures that move along the ground. 9All of them came to Noah and entered the ark. Everything happened just as God had commanded Noah. 10After seven days the flood came on the earth.

11Noah was 600 years old. It was the 17th day of the second month of the year. On that day all of the springs at the bottom of the oceans burst open. God opened the windows of the sky. 12Rain fell on the earth for 40 days and 40 nights.

13On that same day Noah entered the ark together with his sons Shem, Ham and Japheth. Noah’s wife and the wives of his three sons also entered it. 14They had every kind of wild animal with them. They had every kind of livestock, creature that moves along the ground, and bird that flies. 15Pairs of all living creatures that breathe came to Noah and entered the ark. 16The animals going in were male and female of every living thing. Everything happened just as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in.

17For 40 days the flood kept coming on the earth. As the waters rose higher, they lifted the ark high above the earth. 18The waters rose higher and higher on the earth. And the ark floated on the water. 19The waters rose on the earth until all the high mountains under the entire sky were covered. 20The waters continued to rise until they covered the mountains by more than 20 feet. 21Every living thing that moved on land died. The birds, the livestock and the wild animals died. All of the creatures that fill the earth also died. And so did every human being. 22Every breathing thing on dry land died. 23Every living thing on earth was wiped out. People and animals were destroyed. The creatures that move along the ground and the birds in the sky were wiped out. Everything on earth was destroyed. Only Noah and those with him in the ark were left.

24The waters flooded the earth for 150 days.