Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 6:1-22

Potopul

1Când oamenii au început să se înmulțească pe fața pământului și li s‑au născut fiice, 2fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase și și‑au luat soții dintre toate acelea pe care le‑au ales. 3Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne3 Sau: nu Se va lupta. pentru totdeauna în om, pentru că el însuși este carne3 În sensul că natura omului este mortală și pervertită.; zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.“ 4Uriașii4 Ebr.: Nefilim, termen care, după toate probabilitățile, se referă la oameni de înălțime și putere neobișnuită (vezi Num. 13:31-33). erau pe pământ în zilele acelea, și chiar și după aceea, când fiii lui Dumnezeu4 Expresia fiii lui Dumnezeu se referă, cel mai probabil, la descendenții credincioși de pe linia genealogică a lui Set, care s‑au căsătorit cu descendenții căzuți ai lui Cain. au intrat4 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale. la fiicele oamenilor și ele le‑au născut copii. Aceștia au fost vitejii din vechime, oameni cu renume.

5Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor inimii5 Termenul ebraic nu are doar sensul restrâns de organ biologic. În limbajul biblic, inima este centrul spiritului uman – de unde izvorăsc emoțiile, gândurile, motivațiile, curajul și acțiunile. lui era toată ziua numai înspre rău. 6Domnului I‑a părut rău că l‑a făcut pe om pe pământ și S‑a întristat în inima Lui. 7Domnul a zis: „Îl voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l‑am creat, de la om până la vite, până la târâtoare7, 20 Vezi nota de la 1:24. și până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i‑am făcut.“ 8Dar Noe a găsit bunăvoință înaintea8 Lit.: în ochii. Domnului.

Vestirea potopului

9Aceasta este istoria9 Vezi nota de la 2:4. lui Noe. Noe a fost un om drept, fără pată în generația sa9 Lit.: în generațiile sale. Viața lui Noe s‑a derulat de‑a lungul mai multor generații de oameni.. Noe a umblat cu Dumnezeu. 10Lui Noe i s‑au născut trei fii: Sem, Ham și Iafet.

11Pământul era pervertit înaintea lui Dumnezeu și plin de violență. 12Dumnezeu S‑a uitat spre pământ și iată că acesta era pervertit, căci orice făptură12 Lit.: toată carnea. își pervertise calea pe pământ. 13Dumnezeu i‑a zis lui Noe: „Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violență din cauza lor. Iată, le voi distruge împreună cu pământul. 14Fă‑ți o arcă din lemn de gofer14 Probabil o specie de chiparos.. Să faci în arcă niște încăperi14 Lit.: cuiburi. Sau: Să faci arca din trestie (probabil cu sensul de a o căptuși). și s‑o acoperi cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. 15Să o faci astfel: lungimea arcei să fie de trei sute de coți, lățimea – de cincizeci, iar înălțimea – de treizeci15 Un cot măsura între 45-55 cm. În traducerea de față a fost aproximat la 50 cm. Aproximativ 150 m, 25 m, 15 m.. 16Să faci pentru arcă un acoperiș16 Sau: o fereastră., pe care să‑l termini la un cot16 Un cot măsura între 45 cm (cotul standard evreiesc) și 55 cm (cotul regal și cel babilonian). deasupra16 Sau: pe care să‑l închei, lăsând o distanță de un cot de la vârf, distanța aceasta fiind folosită drept fereastră. Este vorba fie de un acoperiș care, de la streașină în sus, nu trebuia să depășească înălțimea de un cot, fie de o fereastră care trebuia să se încadreze în acel cot dintre vârful acoperișului și streașină.. Să pui ușa acestei arce pe o parte a sa și să faci trei punți: una jos, a doua la mijloc, iar a treia sus. 17Iată că Eu voi aduce un potop de apă pe pământ, ca să distrug orice făptură de sub ceruri, care are suflare de viață în ea. Și tot ce este pe pământ va pieri. 18Dar voi încheia legământul Meu cu tine, iar tu vei intra în arcă împreună cu fiii tăi, cu soția ta și cu soțiile fiilor tăi. 19Din tot ce este viu, din orice făptură, să aduci în arcă două din fiecare, ca să le ții în viață împreună cu tine. Ele să fie un mascul și o femelă. 20Să vină la tine înăuntru, ca să le ții în viață, câte două din fiecare fel de păsări, din fiecare fel de vite și din orice târâtoare a pământului, după felul ei. 21Iar tu, ia cu tine din fiecare fel de hrană care se poate mânca și depoziteaz‑o. Aceasta va fi hrana ta și a lor.“ 22Noe a făcut totul așa cum i‑a poruncit Dumnezeu; așa a făcut.

Hoffnung für Alle

1. Mose 6:1-22

Gott greift ein

1-2Die Menschen wurden immer zahlreicher und breiteten sich auf der Erde aus. Da bemerkten die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren. Sie wählten diejenigen aus, die ihnen am besten gefielen, und nahmen sie zu Frauen. 3Da sagte der Herr: »Die Menschen sollen nicht mehr so alt werden, ich werde ihnen meinen Lebensatem nicht mehr für so lange Zeit geben.6,3 Oder: Mein Geist soll nicht mehr lange bei den Menschen bleiben. Denn sie sind schwach und anfällig für das Böse. Ich werde ihre Lebenszeit auf 120 Jahre begrenzen.« 4Aus der Verbindung der Gottessöhne mit den Menschentöchtern gingen die Riesen hervor. Sie lebten damals – und auch später noch – auf der Erde und waren als die berühmten Helden der Vorzeit bekannt.

5Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. 6Der Herr war tieftraurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen.

7»Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten!«, sagte er. »Ja, nicht nur die Menschen – auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten, und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen.«

Noah soll verschont werden

8Nur Noah fand Gnade beim Herrn. 9Dies ist seine Geschichte: Noah war ein rechtschaffener Mensch – ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn.

10Noah hatte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet. 11Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben, die Erde erfüllt von Gewalt. 12Wohin Gott auch sah: Überall herrschte Unrecht, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen.

13Da sprach Gott zu Noah: »Ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten, denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen! 14-16Bau dir ein Schiff, die Arche6,14‒16 Traditionelle Bezeichnung für das kastenförmige Schiff, das Noah auf Gottes Anweisung hin bauen sollte.! Mach es aus festem Holz6,14‒16 Die hier genannte Holzart ist nicht eindeutig zu bestimmen; vermutlich handelt es sich um ein widerstandsfähiges Nadelholz ähnlich der Zypresse. und dichte es von innen und außen mit Pech ab! Drei Stockwerke soll es haben und jedes Stockwerk mehrere Räume. Es muss 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch sein. Setz ein Dach darauf, das einen halben Meter hoch ist, und bau an einer Schiffsseite eine Tür ein!6,14‒16 Die Baubeschreibung des Schiffes ist nicht in allen Einzelheiten sicher zu deuten. 17Denn mein Plan steht fest: Mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, so dass Mensch und Tier darin umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. 18Aber mit dir will ich einen Bund schließen: Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern in die Arche! 19Nimm von allen Tieren jeweils zwei mit hinein, ein Männchen und ein Weibchen, damit keine Tierart ausstirbt. 20Von jeder Art der Vögel, des Viehs und aller anderen Landtiere soll ein Paar mit ins Schiff kommen, damit sie alle erhalten bleiben. 21Leg genug Vorräte an, dass es für euch und die Tiere ausreicht!«

22Noah führte alles genau so aus, wie Gott es ihm aufgetragen hatte.