Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 5:1-32

Urmașii lui Adam până la Noe

1Aceasta este cartea istoriei1 Vezi nota de la 2:4. lui Adam. În ziua în care l‑a creat Dumnezeu pe om1 Sau: pe Adam., l‑a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2I‑a creat bărbat și femeie. În ziua în care i‑a creat, i‑a binecuvântat și le‑a pus numele de „om2 Ebr.: Adam.“.

3La vârsta de o sută treizeci de ani, lui Adam i s‑a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i‑a pus numele Set. 4După nașterea lui Set, Adam a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 5Astfel, toate zilele pe care le‑a trăit Adam au fost nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6La vârsta de o sută cinci ani, lui Set i s‑a născut Enoș. 7După nașterea lui Enoș, Set a mai trăit opt sute șapte ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 8Astfel, toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9La vârsta de nouăzeci de ani, lui Enoș i s‑a născut Chenan. 10După nașterea lui Chenan, Enoș a mai trăit opt sute cincisprezece ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 11Astfel, toate zilele lui Enoș au fost nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12La vârsta de șaptezeci de ani, lui Chenan i s‑a născut Mahalalel. 13După nașterea lui Mahalalel, Chenan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 14Astfel, toate zilele lui Chenan au fost nouă sute zece ani; apoi a murit.

15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Mahalalel i s‑a născut Iared. 16După nașterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit opt sute treizeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 17Astfel, toate zilele lui Mahalalel au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani; apoi a murit.

18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, lui Iared i s‑a născut Enoh. 19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 20Astfel, toate zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani; apoi a murit.

21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Enoh i s‑a născut Metușelah. 22După nașterea lui Metușelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 23Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Enoh a umblat cu Dumnezeu. Apoi n‑a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l‑a luat.

25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, lui Metușelah i s‑a născut Lameh. 26După nașterea lui Lameh, Metușelah a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 27Astfel, toate zilele lui Metușelah au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani; apoi a murit.

28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, lui Lameh i s‑a născut un fiu 29căruia i‑a pus numele Noe29 Ebr.: Noah, care sună asemănător cu termenul ebraic pentru mângâiere, alinare, tihnă., zicând: „Acesta ne va mângâia în lucrul și durerea mâinilor noastre, care vin din pământul pe care l‑a blestemat Domnul.“ 30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 31Astfel, toate zilele lui Lameh au fost șapte sute șaptezeci și șapte de ani; apoi a murit.

32La vârsta de cinci sute de ani, lui Noe i s‑au născut Sem, Ham și Iafet.

Hoffnung für Alle

1. Mose 5:1-32

Von Adam bis Noah

1Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen von Adam:

Als Gott die Menschen schuf, machte er sie nach seinem Ebenbild. 2Er schuf sie als Mann und Frau, segnete sie und nannte sie »Mensch«.

3Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, sein Ebenbild, das ihm sehr ähnlich war. Er nannte ihn Set. 4Danach lebte er noch 800 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 5bis er im Alter von 930 Jahren starb.

6Set war 105 Jahre alt, als er Enosch zeugte. 7Danach lebte er noch 807 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 8bis er im Alter von 912 Jahren starb.

9Enosch war 90 Jahre alt, als er Kenan zeugte. 10Danach lebte er noch 815 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 11bis er im Alter von 905 Jahren starb.

12Kenan war 70 Jahre alt, als er Mahalalel zeugte. 13Danach lebte er noch 840 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 14bis er im Alter von 910 Jahren starb.

15Mahalalel war 65 Jahre alt, als er Jered zeugte. 16Danach lebte er noch 830 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 17bis er im Alter von 895 Jahren starb.

18Jered war 162 Jahre alt, als er Henoch zeugte. 19Danach lebte er noch 800 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 20bis er im Alter von 962 Jahren starb.

21Henoch war 65 Jahre alt, als er Metuschelach zeugte. 22Danach lebte er noch 300 Jahre, in denen er seinen Weg mit Gott ging; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren. 23-24Sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt. Dann war er plötzlich nicht mehr da – Gott hatte ihn zu sich genommen!

25Metuschelach war 187 Jahre alt, als er Lamech zeugte. 26Danach lebte er noch 782 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 27bis er im Alter von 969 Jahren starb.

28Lamech war 182 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte. 29»Der wird uns Erleichterung verschaffen bei all der harten Arbeit und mühseligen Plackerei auf dem Acker, den Gott verflucht hat!«, sagte er. Darum nannte er ihn Noah (»Ruhe«). 30Danach lebte er noch 595 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 31bis er im Alter von 777 Jahren starb.

32Noah war 500 Jahre alt, als er Sem, Ham und Jafet zeugte.