Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 40:1-23

Visele celor doi demnitari ai lui Faraon

1După toate acestea, paharnicul și brutarul regelui Egiptului au păcătuit împotriva stăpânului lor, regele Egiptului. 2Faraon s‑a mâniat pe cei doi demnitari ai săi, pe căpetenia paharnicilor și pe căpetenia brutarilor, 3și i‑a pus sub pază în casa comandantul gărzii3-4 Vezi nota de la 37:36., în temniță, în locul în care era închis și Iosif. 4Comandantul gărzii i‑a dat în grija lui Iosif și el i‑a slujit, iar aceștia au rămas sub pază pentru o vreme.

5Într‑o noapte, amândoi, atât paharnicul, cât și brutarul regelui Egiptului, care erau închiși în temniță, au avut câte un vis, fiecare vis cu semnificația lui. 6Dimineața, când a venit la ei, Iosif s‑a uitat la aceștia și iată că erau tulburați.

7El i‑a întrebat pe demnitarii lui Faraon, care erau sub pază împreună cu el în casa stăpânului său, zicând:

– De ce vă sunt fețele atât de triste astăzi?

8Ei i‑au răspuns:

– Am avut niște vise, dar nu este nimeni care să ni le poată interpreta.

Atunci Iosif le‑a zis:

– Oare nu‑I aparțin lui Dumnezeu interpretările viselor? Istorisiți‑mi‑le mie.

9Căpetenia paharnicilor i‑a istorisit visul său lui Iosif și i‑a zis:

– În visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. 10În viță erau trei ramuri. Imediat după ce a înmugurit, i s‑a deschis floarea, iar ciorchinii s‑au făcut struguri copți. 11Cupa lui Faraon era în mâna mea. Am luat strugurii, i‑am stors în cupă și am pus cupa în mâna lui Faraon.

12Iosif i‑a zis:

– Aceasta este interpretarea visului: cele trei ramuri înseamnă trei zile. 13Peste trei zile, Faraon îți va înălța capul și te va repune în slujbă, iar tu vei pune cupa în mâna sa, așa cum făceai înainte, când erai paharnicul lui. 14Dar când îți va merge bine, te rog, adu‑ți aminte de mine și arată‑ți îndurarea față de mine. Amintește‑i lui Faraon de mine și scoate‑mă din această temniță, 15pentru că am fost luat cu forța din țara evreilor. Și nici chiar aici n‑am făcut nimic pentru care să merit să fiu aruncat în temniță15 Același termen ebraic tradus în 37:24 cu puț..

16Când căpetenia brutarilor a văzut că Iosif a dat o interpretare îmbucurătoare, i‑a zis:

– Și eu eram în visul meu și se făcea că pe capul meu se aflau trei coșuri de pâine.16 Sau: coșuri din nuiele. 17În coșul de deasupra erau tot felul de aluaturi coapte pentru Faraon, dar păsările le devorau din coșul de pe capul meu.

18Iosif i‑a răspuns și i‑a zis:

– Aceasta este interpretarea visului: cele trei coșuri înseamnă trei zile. 19Peste trei zile, Faraon îți va „înălța“ capul19 Lit.: îți va înălța capul de pe tine, cu sensul de îți va tăia capul. În ebraică este folosit un joc de cuvinte cu v. 13: îți va înălța capul. Vezi și v. 20. și te va atârna de un copac19 Sau: te va trage în țeapă, un mod de expunere a trupurilor celor executați (și în 40:22; 41:13)., iar păsările îți vor devora carnea.

20A treia zi, Faraon și‑a sărbătorit ziua de naștere și le‑a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi. Dintre slujitorii săi, Faraon a înălțat capul căpeteniei paharnicilor și pe al căpeteniei brutarilor. 21El a reașezat în slujba de paharnic pe căpetenia paharnicilor, care a pus din nou cupa în mâna lui Faraon, 22însă pe căpetenia brutarilor a atârnat‑o de un copac, întocmai cum le interpretase Iosif. 23Dar căpetenia paharnicilor nu și‑a mai adus aminte de Iosif, ci l‑a uitat.

New International Version - UK

Genesis 40:1-23

The cupbearer and the baker

1Some time later, the cupbearer and the baker of the king of Egypt offended their master, the king of Egypt. 2Pharaoh was angry with his two officials, the chief cupbearer and the chief baker, 3and put them in custody in the house of the captain of the guard, in the same prison where Joseph was confined. 4The captain of the guard assigned them to Joseph, and he attended them.

After they had been in custody for some time, 5each of the two men – the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were being held in prison – had a dream the same night, and each dream had a meaning of its own.

6When Joseph came to them the next morning, he saw that they were dejected. 7So he asked Pharaoh’s officials who were in custody with him in his master’s house, ‘Why do you look so sad today?’

8‘We both had dreams,’ they answered, ‘but there is no-one to interpret them.’

Then Joseph said to them, ‘Do not interpretations belong to God? Tell me your dreams.’

9So the chief cupbearer told Joseph his dream. He said to him, ‘In my dream I saw a vine in front of me, 10and on the vine were three branches. As soon as it budded, it blossomed, and its clusters ripened into grapes. 11Pharaoh’s cup was in my hand, and I took the grapes, squeezed them into Pharaoh’s cup and put the cup in his hand.’

12‘This is what it means,’ Joseph said to him. ‘The three branches are three days. 13Within three days Pharaoh will lift up your head and restore you to your position, and you will put Pharaoh’s cup in his hand, just as you used to do when you were his cupbearer. 14But when all goes well with you, remember me and show me kindness; mention me to Pharaoh and get me out of this prison. 15I was forcibly carried off from the land of the Hebrews, and even here I have done nothing to deserve being put in a dungeon.’

16When the chief baker saw that Joseph had given a favourable interpretation, he said to Joseph, ‘I too had a dream: on my head were three baskets of bread.40:16 Or three wicker baskets 17In the top basket were all kinds of baked goods for Pharaoh, but the birds were eating them out of the basket on my head.’

18‘This is what it means,’ Joseph said. ‘The three baskets are three days. 19Within three days Pharaoh will lift off your head and impale your body on a pole. And the birds will eat away your flesh.’

20Now the third day was Pharaoh’s birthday, and he gave a feast for all his officials. He lifted up the heads of the chief cupbearer and the chief baker in the presence of his officials: 21he restored the chief cupbearer to his position, so that he once again put the cup into Pharaoh’s hand – 22but he impaled the chief baker, just as Joseph had said to them in his interpretation.

23The chief cupbearer, however, did not remember Joseph; he forgot him.