Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 40

Visele celor doi demnitari ai lui Faraon

1După toate acestea, paharnicul şi brutarul monarhului Egiptului au păcătuit împotriva stăpânului lor, monarhul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi demnitari ai săi, pe căpetenia paharnicilor şi pe căpetenia brutarilor, şi i-a pus sub pază în palatul conducătorului gărzii[a], în aceeaşi temniţă în care era închis şi Iosif. Conducătorul gărzii i-a dat în grija lui Iosif şi el i-a slujit, iar aceştia au rămas sub pază pentru o vreme. Într-o noapte, amândoi, atât paharnicul, cât şi brutarul monarhului Egiptului, care erau întemniţaţi, au avut câte un vis, fiecare vis cu semnificaţia lui. Dimineaţa, când a venit la ei, Iosif a observat că erau tulburaţi. El i-a întrebat pe demnitarii lui Faraon, care erau sub pază împreună cu el în palatul stăpânului său:

– De ce sunteţi atât de abătuţi astăzi?

– Am avut nişte vise, dar nu este nimeni care să ni le poată interpreta, au răspuns ei.

Atunci Iosif le-a zis:

– Oare nu lui Dumnezeu Îi aparţin interpretările viselor? Istorisiţi-mi mie visele.

Căpetenia paharnicilor i-a istorisit visul său lui Iosif:

– În visul meu am văzut o viţă 10 care avea trei ramuri. Imediat după ce a înmugurit, i s-a deschis floarea, iar ciorchinii s-au făcut struguri copţi. 11 Eu aveam cupa lui Faraon în mână, am luat strugurii, apoi i-am stors în cupă şi am pus cupa în mâna lui Faraon.

12 Iosif i-a zis:

– Aceasta este interpretarea visului: cele trei ramuri reprezintă trei zile; 13 peste trei zile, Faraon îţi va înălţa capul şi te va repune în slujbă, iar tu vei pune cupa în mâna sa, aşa cum făceai înainte, când erai paharnicul lui. 14 Dar când îţi va merge bine, adu-ţi aminte de mine, arată-ţi îndurarea faţă de mine, vorbindu-i lui Faraon despre mine şi scoate-mă din această temniţă, 15 pentru că am fost luat cu forţa din ţara evreilor şi nici chiar aici n-am făcut nimic pentru care să merit să fiu aruncat în temniţă[b].

16 Când căpetenia brutarilor a văzut că Iosif a dat o interpretare îmbucurătoare, i-a zis:

– Şi eu am avut un vis! Se făcea că pe capul meu se aflau trei coşuri de pâine[c]; 17 în coşul de deasupra erau tot felul de aluaturi coapte pentru Faraon, dar păsările le mâncau din coşul de pe capul meu.

18 Iosif i-a răspuns:

– Aceasta este interpretarea visului: cele trei coşuri reprezintă trei zile; 19 peste trei zile, Faraon îţi va tăia capul[d] şi te va spânzura de un copac[e], iar carnea ţi-o vor mânca păsările.

20 A treia zi, Faraon şi-a sărbătorit ziua de naştere şi le-a dat un ospăţ tuturor slujitorilor săi. Dintre demnitarii săi, Faraon a înălţat capul căpeteniei paharnicilor şi pe al căpeteniei brutarilor. 21 El a repus în slujbă pe căpetenia paharnicilor, care a pus din nou cupa în mâna lui Faraon, 22 însă pe căpetenia brutarilor a spânzurat-o, întocmai cum le interpretase Iosif. 23 Dar căpetenia paharnicilor nu şi-a mai adus aminte de Iosif, ci l-a uitat.

Notas al pie

  1. Geneza 40:3 Vezi nota de la 37:36; şi în v. 4
  2. Geneza 40:15 Acelaşi termen ebraic, tradus în 37:24 cu fântână; şi în 41:14
  3. Geneza 40:16 Sau: coşuri din nuiele
  4. Geneza 40:19 În ebraică este un joc de cuvinte cu v. 13: îţi va înălţa capul (v. 13); îţi va înălţa capul, de la tine (v. 19); vezi şi v. 20
  5. Geneza 40:19 Sau: te va trage în ţeapă, un mod de expunere a trupurilor celor executaţi (şi în 40:22; 41:13)

New International Reader's Version

Genesis 40

The Wine Taster and the Baker

1Some time later, the Egyptian king’s baker and wine taster did something their master didn’t like. So Pharaoh became angry with his two officials, the chief wine taster and the chief baker. He put them in prison in the house of the captain of the palace guard. It was the same prison where Joseph was kept. The captain put Joseph in charge of those men. So Joseph took care of them.

Some time passed while they were in prison. Then each of the two men had a dream. The men were the Egyptian king’s baker and wine taster. They were being held in prison. Both of them had dreams the same night. Each of their dreams had its own meaning.

Joseph came to them the next morning. He saw that they were sad. They were Pharaoh’s officials, and they were in prison with Joseph in his master’s house. So he asked them, “Why do you look so sad today?”

“We both had dreams,” they answered. “But no one can tell us what they mean.”

Then Joseph said to them, “Only God knows what dreams mean. Tell me your dreams.”

So the chief wine taster told Joseph his dream. He said to him, “In my dream I saw a vine in front of me. 10 There were three branches on the vine. As soon as it budded, it flowered. And bunches of ripe grapes grew on it. 11 Pharaoh’s cup was in my hand. I took the grapes. I squeezed them into Pharaoh’s cup. Then I put the cup in his hand.”

12 “Here’s what your dream means,” Joseph said to him. “The three branches are three days. 13 In three days Pharaoh will let you out of prison. He’ll give your job back to you. And you will put Pharaoh’s cup in his hand. That’s what you used to do when you were his wine taster. 14 But when everything is going well with you, remember me. Do me a favor. Speak to Pharaoh about me. Get me out of this prison. 15 I was taken away from the land of the Hebrews by force. Even here I haven’t done anything to be put in prison for.”

16 The chief baker saw that Joseph had given a positive meaning to the wine taster’s dream. So he said to Joseph, “I had a dream too. There were three baskets of bread on my head. 17 All kinds of baked goods for Pharaoh were in the top basket. But the birds were eating them out of the basket on my head.”

18 “Here’s what your dream means,” Joseph said. “The three baskets are three days. 19 In three days Pharaoh will cut your head off. Then he will stick a pole through your body and set the pole up. The birds will eat your flesh.”

20 The third day was Pharaoh’s birthday. He had a feast prepared for all his officials. He brought the chief wine taster and the chief baker out of prison. He did it in front of his officials. 21 He gave the chief wine taster’s job back to him. Once again the wine taster put the cup into Pharaoh’s hand. 22 But Pharaoh had a pole stuck through the chief baker’s body. Then he had the pole set up. Everything happened just as Joseph had told them when he explained their dreams.

23 But the chief wine taster didn’t remember Joseph. In fact, he forgot all about him.