Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 4

Cain şi Abel

1Adam a cunoscut-o[a] pe soţia sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată şi l-a născut pe Cain[b]. Ea a zis: „Am căpătat[c] un om cu ajutorul Domnului. Apoi l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel era păstor, iar Cain – plugar. După o vreme, Cain I-a adus Domnului o jertfă din rodul pământului, iar Abel I-a adus o jertfă din întâii născuţi ai turmei sale şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi jertfa lui, însă spre Cain şi jertfa lui nu a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa. Domnul i-a zis lui Cain: „De ce te-ai mâniat şi de ce ţi s-a posomorât faţa? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândeşte la uşă, dorinţa lui este să te domine, dar tu trebuie să-l stăpâneşti.“

Cain i-a zis fratelui său, Abel: „Haidem să ieşim la câmp![d]“ Pe când se aflau acolo, Cain l-a lovit pe fratele său, Abel, şi l-a omorât. Atunci Domnul l-a întrebat pe Cain:

– Unde este fratele tău, Abel?

– Nu ştiu, a răspuns el. Sunt eu păzitorul fratelui meu?

10 Domnul i-a zis:

– Ce ai făcut? Ascultă: glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către Mine! 11 Acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. 12 Când vei ara pământul, el nu-ţi va mai da recolta[e]; pe pământ vei fi un pribeag, un rătăcitor. 13 Cain I-a spus Domnului:

– Pedeapsa mea este prea mare ca s-o pot purta. 14 Din moment ce m-ai izgonit astăzi de pe faţa pământului şi trebuie să mă ascund de faţa Ta şi să devin un pribeag, un rătăcitor pe pământ, atunci oricine mă va întâlni mă va ucide.

15 Domnul i-a răspuns:

– Nu va fi aşa; dacă cineva îl va ucide pe Cain, Cain va fi răzbunat de şapte ori.

Domnul a hotărât un semn pentru Cain, pentru ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. 16 Cain a plecat din prezenţa Domnului şi s-a aşezat în ţara Nod[f], la răsărit de Eden.

Începuturile civilizaţiei

17 Cain a cunoscut-o pe soţia sa, iar ea a rămas însărcinată şi l-a născut pe Enoh. Cain a construit o cetate şi a numit-o Enoh, după numele fiului său. 18 Lui Enoh i s-a născut Irad, iar Irad a fost tatăl[g] lui Mehuiael. Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael, iar Metuşael a fost tatăl lui Lameh. 19 Lameh şi-a luat două soţii: pe una o chema Ada, iar pe cealaltă – Ţila. 20 Ada l-a născut pe Iabal; el a fost tatăl celor care locuiesc în corturi şi au turme. 21 Numele fratelui său era Iubal; el a fost tatăl tuturor celor care cântă cu lira şi cu fluierul. 22 Ţila l-a născut pe Tubal-Cain, care a făcut tot felul de unelte[h] din bronz şi fier. Sora lui Tubal-Cain a fost Naama.

23 Lameh le-a spus soţiilor sale:

„Ada şi Ţila, ascultaţi-mă!
    Soţii ale lui Lameh, luaţi aminte la ce vă spun!
Am omorât[i] un om pentru că m-a rănit,
    un tânăr pentru că m-a lovit.
24 Dacă de şapte ori va fi răzbunat Cain,
    Lameh va fi răzbunat de şaptezeci şi şapte de ori.“

25 Adam a cunoscut-o din nou pe soţia sa. Aceasta a născut un fiu pe care l-a numit Set[j], zicând: „Dumnezeu mi-a dăruit un alt urmaş[k] în locul lui Abel, întrucât el a fost omorât de Cain.“ 26 Lui Set i s-a născut un fiu căruia i-a pus numele Enoş[l]. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.

Notas al pie

 1. Geneza 4:1 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale; în multe alte locuri din carte
 2. Geneza 4:1 Cain sună asemănător cu termenul ebraic pentru a naşte sau a căpăta
 3. Geneza 4:1 Sau: am născut
 4. Geneza 4:8 PentSam, LXX, VUL şi Siriacă; TM nu conţine: Haidem să ieşim la câmp!
 5. Geneza 4:12 Lit.: puterea lui; sau: el nu va mai rodi
 6. Geneza 4:16 Nod înseamnă Rătăcire (vezi vs. 12, 14)
 7. Geneza 4:18 Tată poate însemna strămoş; peste tot în acest capitol
 8. Geneza 4:22 TM.; Tg: tatăl tuturor acelora care au făcut uneltele
 9. Geneza 4:23 Sau: Aş omorî
 10. Geneza 4:25 Set înseamnă, probabil, dăruit
 11. Geneza 4:25 Lit.: o altă sămânţă; vezi nota de la 3:15
 12. Geneza 4:26 Enos sau Enoş înseamnă om, termen ce sugerează aspectul de fragilitate şi mortalitate

New International Version

Genesis 4

Cain and Abel

1Adam[a] made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain.[b] She said, “With the help of the Lord I have brought forth[c] a man.” Later she gave birth to his brother Abel.

Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering—fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast.

Then the Lord said to Cain, “Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door; it desires to have you, but you must rule over it.”

Now Cain said to his brother Abel, “Let’s go out to the field.”[d] While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him.

Then the Lord said to Cain, “Where is your brother Abel?”

“I don’t know,” he replied. “Am I my brother’s keeper?”

10 The Lord said, “What have you done? Listen! Your brother’s blood cries out to me from the ground. 11 Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand. 12 When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth.”

13 Cain said to the Lord, “My punishment is more than I can bear. 14 Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence; I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me.”

15 But the Lord said to him, “Not so[e]; anyone who kills Cain will suffer vengeance seven times over.” Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. 16 So Cain went out from the Lord’s presence and lived in the land of Nod,[f] east of Eden.

17 Cain made love to his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Cain was then building a city, and he named it after his son Enoch. 18 To Enoch was born Irad, and Irad was the father of Mehujael, and Mehujael was the father of Methushael, and Methushael was the father of Lamech.

19 Lamech married two women, one named Adah and the other Zillah. 20 Adah gave birth to Jabal; he was the father of those who live in tents and raise livestock. 21 His brother’s name was Jubal; he was the father of all who play stringed instruments and pipes. 22 Zillah also had a son, Tubal-Cain, who forged all kinds of tools out of[g] bronze and iron. Tubal-Cain’s sister was Naamah.

23 Lamech said to his wives,

“Adah and Zillah, listen to me;
    wives of Lamech, hear my words.
I have killed a man for wounding me,
    a young man for injuring me.
24 If Cain is avenged seven times,
    then Lamech seventy-seven times.”

25 Adam made love to his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth,[h] saying, “God has granted me another child in place of Abel, since Cain killed him.” 26 Seth also had a son, and he named him Enosh.

At that time people began to call on[i] the name of the Lord.

Notas al pie

 1. Genesis 4:1 Or The man
 2. Genesis 4:1 Cain sounds like the Hebrew for brought forth or acquired.
 3. Genesis 4:1 Or have acquired
 4. Genesis 4:8 Samaritan Pentateuch, Septuagint, Vulgate and Syriac; Masoretic Text does not have “Let’s go out to the field.”
 5. Genesis 4:15 Septuagint, Vulgate and Syriac; Hebrew Very well
 6. Genesis 4:16 Nod means wandering (see verses 12 and 14).
 7. Genesis 4:22 Or who instructed all who work in
 8. Genesis 4:25 Seth probably means granted.
 9. Genesis 4:26 Or to proclaim