Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 4

Cain şi Abel

1Adam a cunoscut-o[a] pe soţia sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată şi l-a născut pe Cain[b]. Ea a zis: „Am căpătat[c] un om cu ajutorul Domnului. Apoi l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel era păstor, iar Cain – plugar. După o vreme, Cain I-a adus Domnului o jertfă din rodul pământului, iar Abel I-a adus o jertfă din întâii născuţi ai turmei sale şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi jertfa lui, însă spre Cain şi jertfa lui nu a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa. Domnul i-a zis lui Cain: „De ce te-ai mâniat şi de ce ţi s-a posomorât faţa? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândeşte la uşă, dorinţa lui este să te domine, dar tu trebuie să-l stăpâneşti.“

Cain i-a zis fratelui său, Abel: „Haidem să ieşim la câmp![d]“ Pe când se aflau acolo, Cain l-a lovit pe fratele său, Abel, şi l-a omorât. Atunci Domnul l-a întrebat pe Cain:

– Unde este fratele tău, Abel?

– Nu ştiu, a răspuns el. Sunt eu păzitorul fratelui meu?

10 Domnul i-a zis:

– Ce ai făcut? Ascultă: glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către Mine! 11 Acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. 12 Când vei ara pământul, el nu-ţi va mai da recolta[e]; pe pământ vei fi un pribeag, un rătăcitor. 13 Cain I-a spus Domnului:

– Pedeapsa mea este prea mare ca s-o pot purta. 14 Din moment ce m-ai izgonit astăzi de pe faţa pământului şi trebuie să mă ascund de faţa Ta şi să devin un pribeag, un rătăcitor pe pământ, atunci oricine mă va întâlni mă va ucide.

15 Domnul i-a răspuns:

– Nu va fi aşa; dacă cineva îl va ucide pe Cain, Cain va fi răzbunat de şapte ori.

Domnul a hotărât un semn pentru Cain, pentru ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. 16 Cain a plecat din prezenţa Domnului şi s-a aşezat în ţara Nod[f], la răsărit de Eden.

Începuturile civilizaţiei

17 Cain a cunoscut-o pe soţia sa, iar ea a rămas însărcinată şi l-a născut pe Enoh. Cain a construit o cetate şi a numit-o Enoh, după numele fiului său. 18 Lui Enoh i s-a născut Irad, iar Irad a fost tatăl[g] lui Mehuiael. Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael, iar Metuşael a fost tatăl lui Lameh. 19 Lameh şi-a luat două soţii: pe una o chema Ada, iar pe cealaltă – Ţila. 20 Ada l-a născut pe Iabal; el a fost tatăl celor care locuiesc în corturi şi au turme. 21 Numele fratelui său era Iubal; el a fost tatăl tuturor celor care cântă cu lira şi cu fluierul. 22 Ţila l-a născut pe Tubal-Cain, care a făcut tot felul de unelte[h] din bronz şi fier. Sora lui Tubal-Cain a fost Naama.

23 Lameh le-a spus soţiilor sale:

„Ada şi Ţila, ascultaţi-mă!
    Soţii ale lui Lameh, luaţi aminte la ce vă spun!
Am omorât[i] un om pentru că m-a rănit,
    un tânăr pentru că m-a lovit.
24 Dacă de şapte ori va fi răzbunat Cain,
    Lameh va fi răzbunat de şaptezeci şi şapte de ori.“

25 Adam a cunoscut-o din nou pe soţia sa. Aceasta a născut un fiu pe care l-a numit Set[j], zicând: „Dumnezeu mi-a dăruit un alt urmaş[k] în locul lui Abel, întrucât el a fost omorât de Cain.“ 26 Lui Set i s-a născut un fiu căruia i-a pus numele Enoş[l]. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.

Notas al pie

 1. Geneza 4:1 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale; în multe alte locuri din carte
 2. Geneza 4:1 Cain sună asemănător cu termenul ebraic pentru a naşte sau a căpăta
 3. Geneza 4:1 Sau: am născut
 4. Geneza 4:8 PentSam, LXX, VUL şi Siriacă; TM nu conţine: Haidem să ieşim la câmp!
 5. Geneza 4:12 Lit.: puterea lui; sau: el nu va mai rodi
 6. Geneza 4:16 Nod înseamnă Rătăcire (vezi vs. 12, 14)
 7. Geneza 4:18 Tată poate însemna strămoş; peste tot în acest capitol
 8. Geneza 4:22 TM.; Tg: tatăl tuturor acelora care au făcut uneltele
 9. Geneza 4:23 Sau: Aş omorî
 10. Geneza 4:25 Set înseamnă, probabil, dăruit
 11. Geneza 4:25 Lit.: o altă sămânţă; vezi nota de la 3:15
 12. Geneza 4:26 Enos sau Enoş înseamnă om, termen ce sugerează aspectul de fragilitate şi mortalitate

New International Reader's Version

Genesis 4

Cain and Abel

1Adam loved his wife Eve and slept with her. She became pregnant and gave birth to Cain. She said, “With the Lord’s help I have had a baby boy.” Later she gave birth to his brother Abel.

Abel took care of sheep. Cain farmed the land. After some time, Cain gathered some things he had grown. He brought them as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering. He brought the fattest parts of some animals from his flock. They were the first animals born to their mothers. The Lord was pleased with Abel and his offering. But he wasn’t pleased with Cain and his offering. So Cain became very angry, and his face was sad.

Then the Lord said to Cain, “Why are you angry? Why are you looking so sad? Do what is right and then you will be accepted. If you don’t do what is right, sin is waiting at your door to grab you. It desires to control you. But you must rule over it.”

Cain said to his brother Abel, “Let’s go out to the field.” So they went out. There Cain attacked his brother Abel and killed him.

Then the Lord said to Cain, “Where is your brother Abel?”

“I don’t know,” Cain replied. “Am I supposed to take care of my brother?”

10 The Lord said, “What have you done? Listen! Your brother’s blood is crying out to me from the ground. 11 So I am putting a curse on you. I am driving you away from this ground. It has opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand. 12 When you farm the land, it will not produce its crops for you anymore. You will be a restless person who wanders around on the earth.”

13 Cain said to the Lord, “You are punishing me more than I can take. 14 Today you are driving me away from the land. I will be hidden from you. I’ll be a restless person who wanders around on the earth. Anyone who finds me will kill me.”

15 But the Lord said to him, “No. Anyone who kills you will be paid back seven times.” The Lord put a mark on Cain. Then anyone who found him wouldn’t kill him. 16 So Cain went away from the Lord. He lived in the land of Nod. It was east of Eden.

17 Cain loved his wife and slept with her. She became pregnant and gave birth to Enoch. At that time Cain was building a city. He named it after his son Enoch. 18 Enoch had a son named Irad. Irad was the father of Mehujael. Mehujael was the father of Methushael. And Methushael was the father of Lamech.

19 Lamech married two women. One was named Adah, and the other was named Zillah. 20 Adah gave birth to Jabal. He was the father of people who live in tents and raise livestock. 21 His brother’s name was Jubal. He was the father of everyone who plays stringed instruments and wind instruments. 22 Zillah also had a son. His name was Tubal-Cain. He made all kinds of tools out of bronze and iron. Tubal-Cain’s sister was Naamah.

23 Lamech said to his wives,

“Adah and Zillah, listen to me!
    You wives of Lamech, hear my words!
I have killed a man because he wounded me.
    I have killed a young man because he hurt me.
24 Anyone who would have killed Cain would have been paid back seven times.
    But anyone who hurts me will be paid back 77 times.”

25 Adam slept with his wife again. She gave birth to a son and named him Seth. She said, “God has given me another child. He will take the place of Abel, because Cain killed him.” 26 Seth also had a son and named him Enosh.

Then people began to call on the name of the Lord.