Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 35

Întoarcerea lui Iacov la Betel

1Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov astfel: „Scoală-te, du-te la Betel, locuieşte acolo şi zideşte un altar pentru Dumnezeul Care ţi S-a arătat pe când fugeai de fratele tău, Esau.“ Iacov le-a spus celor din familia sa şi tuturor celor care erau cu el: „Îndepărtaţi zeii care sunt în mijlocul vostru, curăţaţi-vă şi schimbaţi-vă hainele, pentru ca să ne sculăm şi să mergem la Betel unde voi zidi un altar pentru Dumnezeul Care mi-a răspuns în ziua necazului meu şi Care a fost cu mine pe oriunde am umblat.“ Ei i-au dat lui Iacov toţi zeii pe care-i aveau şi cerceii[a] pe care-i purtau în urechi. După ce i-a îngropat sub terebintul care se afla lângă Şehem, au pornit la drum. Groaza lui Dumnezeu a cuprins cetăţile din împrejurimi, astfel încât nimeni nu i-a urmărit. Iacov a ajuns la Luz, adică Betel, care se află în Canaan, împreună cu toţi cei care erau cu el. Acolo a zidit un altar şi a pus acelui loc numele El-Betel[b], pentru că Dumnezeu Însuşi i Se arătase acolo, pe când fugea de fratele său, Esau. Debora, doica Rebecăi, a murit şi a fost îngropată sub un stejar, mai jos de Betel; de aceea stejarul a fost numit Alon-Bakut[c].

După ce Iacov s-a întors din Padan-Aram, Dumnezeu i S-a arătat din nou, l-a binecuvântat 10 şi i-a zis: „Numele tău este Iacov; dar nu te vei mai numi Iacov[d], ci numele tău va fi Israel[e].“ Şi l-a numit Israel. 11 Dumnezeu i-a mai zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atoputernic[f]: fii roditor şi înmulţeşte-te; un neam şi o mulţime de neamuri vor ieşi din tine, chiar regi vor ieşi din coapsele tale. 12 Ţara pe care le-am dat-o lui Avraam şi Isaac ţi-o voi da ţie şi seminţei[g] tale după tine.“ 13 Apoi Dumnezeu S-a înălţat de la el, din locul în care îi vorbise. 14 Iacov a aşezat un stâlp de piatră în locul în care Dumnezeu îi vorbise şi a turnat o jertfă de băutură şi untdelemn pe el. 15 Iacov a numit locul în care Dumnezeu îi vorbise, Betel[h].

Moartea Rahelei şi a lui Isaac

16 După aceea au plecat din Betel şi, înainte de a ajunge la Efrata, pe Rahela au apucat-o durerile naşterii. A avut o naştere grea. 17 Pe când era în durerile naşterii, moaşa i-a zis: „Nu te teme, pentru că mai ai un fiu.“ 18 În timp ce îşi dădea sufletul, pentru că era pe moarte, Rahela i-a pus băiatului numele Ben-Oni[i]; însă tatăl său i-a pus numele Beniamin[j]. 19 Rahela a murit şi a fost îngropată pe drumul spre Efrata, adică Betleem. 20 Iacov a aşezat un stâlp pe mormântul ei, stâlp care se află pe mormântul Rahelei şi astăzi. 21 Israel şi-a continuat călătoria şi şi-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder.

22 În timp ce Israel locuia în acel ţinut, Ruben s-a dus şi s-a culcat cu Bilha, ţiitoarea tatălui său, dar Israel a aflat despre acest lucru. Iacov avea doisprezece fii.

23 Fiii Leei au fost: Ruben, întâiul născut al lui Iacov;

Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon.

24 Fiii Rahelei au fost: Iosif şi Beniamin.

25 Fiii Bilhei, sclava Rahelei, au fost: Dan şi Neftali.

26 Fiii Zilpei, sclava Leei, au fost: Gad şi Aşer.

Aceştia au fost fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac

27 Iacov a ajuns la tatăl său, Isaac, în Mamre, lângă Chiriat-Arba, adică Hebron, unde au locuit ca străini Avraam şi Isaac. 28 Isaac a trăit o sută optzeci de ani. 29 El şi-a dat ultima suflare şi astfel a murit bătrân şi sătul de zile, fiind adăugat la poporul său; iar Esau şi Iacov, fiii săi, l-au îngropat.

Notas al pie

  1. Geneza 35:4 Purtaţi ca amulete; obicei religios păgân (vezi Osea 2:13)
  2. Geneza 35:7 El-Betel înseamnă Dumnezeul Betelului
  3. Geneza 35:8 Alon-Bakut înseamnă Stejarul Bocetului
  4. Geneza 35:10 Iacov înseamnă Cel care ţine de călcâi (la figurat: Înşelător)
  5. Geneza 35:10 Israel înseamnă El se luptă cu Dumnezeu
  6. Geneza 35:11 Ebr.: El-Şadai
  7. Geneza 35:12 Vezi noza de la 12:7
  8. Geneza 35:15 Betel înseamnă Casa lui Dumnezeu
  9. Geneza 35:18 Ben-Oni înseamnă Fiul necazului meu
  10. Geneza 35:18 Beniamin înseamnă Fiul dreptei mele sau Fiul născut în sud, deosebindu-l de ceilalţi fii care s-au născut în nord; cu faţa spre răsărit, sudul se află la dreapta

Chinese Union Version (Simplified)

創 世 記 35

1神 对 雅 各 说 : 起 来 ! 上 伯 特 利 去 , 住 在 那 里 ; 要 在 那 里 筑 一 座 坛 给 神 , 就 是 你 逃 避 你 哥 哥 以 扫 的 时 候 向 你 显 现 的 那 位 。

雅 各 就 对 他 家 中 的 人 并 一 切 与 他 同 在 的 人 说 : 你 们 要 除 掉 你 们 中 间 的 外 邦 神 , 也 要 自 洁 , 更 换 衣 裳 。

我 们 要 起 来 , 上 伯 特 利 去 , 在 那 里 我 要 筑 一 座 坛 给 神 , 就 是 在 我 遭 难 的 日 子 应 允 我 的 祷 告 、 在 我 行 的 路 上 保 佑 我 的 那 位 。

他 们 就 把 外 邦 人 的 神 像 和 他 们 耳 朵 上 的 环 子 交 给 雅 各 ; 雅 各 都 藏 在 示 剑 那 里 的 橡 树 底 下 。

他 们 便 起 行 前 往 。 神 使 那 周 围 城 邑 的 人 都 甚 惊 惧 , 就 不 追 赶 雅 各 的 众 子 了 。

於 是 雅 各 和 一 切 与 他 同 在 的 人 到 了 迦 南 地 的 路 斯 , 就 是 伯 特 利 。

他 在 那 里 筑 了 一 座 坛 , 就 给 那 地 方 起 名 叫 伊 勒 伯 特 利 ( 就 是 伯 特 利 之 神 的 意 思 ) ; 因 为 他 逃 避 他 哥 哥 的 时 候 , 神 在 那 里 向 他 显 现 。

利 百 加 的 奶 母 底 波 拉 死 了 , 就 葬 在 伯 特 利 下 边 橡 树 底 下 ; 那 棵 树 名 叫 亚 伦 巴 古 。

雅 各 从 巴 旦 亚 兰 回 来 , 神 又 向 他 显 现 , 赐 福 与 他 ,

10 且 对 他 说 : 你 的 名 原 是 雅 各 , 从 今 以 後 不 要 再 叫 雅 各 , 要 叫 以 色 列 。 这 样 , 他 就 改 名 叫 以 色 列 。

11 神 又 对 他 说 : 我 是 全 能 的 神 ; 你 要 生 养 众 多 , 将 来 有 一 族 和 多 国 的 民 从 你 而 生 , 又 有 君 王 从 你 而 出 。

12 我 所 赐 给 亚 伯 拉 罕 和 以 撒 的 地 , 我 要 赐 给 你 与 你 的 後 裔 。

13 神 就 从 那 与 雅 各 说 话 的 地 方 升 上 去 了 。

14 雅 各 便 在 那 里 立 了 一 根 石 柱 , 在 柱 子 上 奠 酒 , 浇 油 。

15 雅 各 就 给 那 地 方 起 名 叫 伯 特 利 。

16 他 们 从 伯 特 利 起 行 , 离 以 法 他 还 有 一 段 路 程 , 拉 结 临 产 甚 是 艰 难 。

17 正 在 艰 难 的 时 候 , 收 生 婆 对 他 说 : 不 要 怕 , 你 又 要 得 一 个 儿 子 了 。

18 他 将 近 於 死 , 灵 魂 要 走 的 时 候 , 就 给 他 儿 子 起 名 叫 便 俄 尼 ; 他 父 亲 却 给 他 起 名 叫 便 雅 悯 。

19 拉 结 死 了 , 葬 在 以 法 他 的 路 旁 ; 以 法 他 就 是 伯 利 恒 。

20 雅 各 在 他 的 坟 上 立 了 一 统 碑 , 就 是 拉 结 的 墓 碑 , 到 今 日 还 在 。

21 以 色 列 起 行 前 往 , 在 以 得 ? 那 边 支 搭 帐 棚 。

22 以 色 列 住 在 那 地 的 时 候 , 流 便 去 与 他 父 亲 的 妾 辟 拉 同 寝 , 以 色 列 也 听 见 了 。 雅 各 共 有 十 二 个 儿 子 。

23 利 亚 所 生 的 是 雅 各 的 长 子 流 便 , 还 有 西 缅 、 利 未 、 犹 大 、 以 萨 迦 、 西 布 伦 。

24 拉 结 所 生 的 是 约 瑟 、 便 雅 悯 。

25 拉 结 的 使 女 辟 拉 所 生 的 是 但 、 拿 弗 他 利 。

26 利 亚 的 使 女 悉 帕 所 生 的 是 迦 得 、 亚 设 。 这 是 雅 各 在 巴 旦 亚 兰 所 生 的 儿 子 。

27 雅 各 来 到 他 父 亲 以 撒 那 里 , 到 了 基 列 亚 巴 的 幔 利 , 乃 是 亚 伯 拉 罕 和 以 撒 寄 居 的 地 方 ; 基 列 亚 巴 就 是 希 伯 仑 。

28 以 撒 共 活 了 一 百 八 十 岁 。

29 以 撒 年 纪 老 迈 , 日 子 满 足 , 气 绝 而 死 , 归 到 他 列 祖 ( 原 文 作 本 民 ) 那 里 。 他 两 个 儿 子 以 扫 、 雅 各 把 他 埋 葬 了 。