Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 34:1-31

Dina și hiviții

1Dina, fiica pe care Lea i‑o născuse lui Iacov, a ieșit să vadă fetele țării. 2Când a văzut‑o, Șehem, fiul hivitului Hamor, prințul țării, a luat‑o, s‑a culcat cu ea și astfel a necinstit‑o. 3Sufletul lui s‑a alipit de Dina, fiica lui Iacov, și a iubit‑o pe tânără. El i‑a vorbit tinerei pe placul inimii ei. 4Apoi Șehem i‑a vorbit tatălui său, Hamor, zicând: „Ia‑mi‑o de soție pe această fată!“ 5Iacov a aflat că Șehem a pângărit‑o pe fiica sa, Dina, însă pentru că fiii săi erau cu animalele la câmp, a tăcut până când s‑au întors ei. 6Hamor, tatăl lui Șehem, s‑a dus la Iacov să‑i vorbească.

7Când au auzit lucrul acesta, fiii lui Iacov s‑au întors de la câmp. Ei s‑au supărat și s‑au mâniat foarte tare, pentru că Șehem făcuse un lucru spurcat în Israel7 Sau: împotriva lui Israel., culcându‑se cu fiica lui Iacov. Un astfel de lucru nu trebuia făcut.

8Însă Hamor le‑a vorbit, zicând:

– Fiul meu, Șehem, s‑a îndrăgostit de fiica voastră. Vă rog, dați‑i‑o de soție! 9Încuscriți‑vă cu noi: dați‑ne fiicele voastre și luați fiicele noastre pentru voi. 10Locuiți împreună cu noi. Întrucât țara este înaintea voastră, locuiți în ea, faceți negoț10, 21 Sau: străbateți liber țara. și cumpărați proprietăți în ea.

11Șehem le‑a zis tatălui și fraților Dinei:

– Să găsesc bunăvoință înaintea voastră11 Lit.: în ochii voștri. și vă voi da orice îmi veți cere. 12Cereți‑mi o zestre și un dar cât de mari vreți, iar eu vă voi da orice îmi veți cere. Doar dați‑mi fata de soție.

13Fiii lui Iacov le‑au răspuns cu înșelătorie lui Șehem și tatălui său, Hamor, pentru că Șehem o necinstise pe Dina, sora lor.

14Ei le‑au zis:

– Nu putem face acest lucru. Nu putem s‑o dăm pe sora noastră unui bărbat necircumcis, pentru că aceasta ar fi o rușine pentru noi. 15Vom fi de acord numai dacă voi vă veți face ca noi, adică dacă fiecare bărbat dintre voi va fi circumcis. 16Apoi vă vom da fiicele noastre și le vom lua pentru noi pe fiicele voastre. Vom locui împreună cu voi și vom alcătui un singur popor. 17Dar dacă nu ne veți asculta ca să vă circumcideți, ne vom lua fata și vom pleca.

18Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Șehem,18 Lit.: Cuvintele lor au fost bune în ochii lui Hamor și în ochii lui Șehem. fiul lui Hamor. 19Tânărul, care era cel mai respectat în familia tatălui său, n‑a întârziat să facă lucrul cerut, pentru că îi plăcea de fiica lui Iacov. 20Astfel, Hamor și fiul său, Șehem, au venit la poarta cetății lor și le‑au vorbit oamenilor din cetate, zicând: 21„Acești oameni sunt pașnici cu noi. Să locuiască în țară și să facă negoț în ea. Iată, țara este suficient de largă pentru ei. Să ne luăm soții dintre fiicele lor, iar noi să le dăm lor pe fiicele noastre. 22Ei vor să locuiască împreună cu noi și să alcătuim un singur popor numai dacă fiecare bărbat dintre noi va fi circumcis, așa cum ei înșiși sunt circumciși. 23Nu vor fi atunci vitele, averile și toate animalele lor ale noastre? Numai să fim de acord și să‑i lăsăm să locuiască împreună cu noi.“ 24Toți cei care au ieșit la poarta cetății au ascultat de Hamor și de fiul său, Șehem, astfel că toți bărbații care au ieșit la poarta cetății au fost circumciși.

25A treia zi, în timp ce oamenii sufereau de durere25 Ziua a treia era ziua în care persoanele circumcise experimentau o stare febrilă și cea mai intensă durere cauzată de operație, situație de care au profitat fiii lui Iacov., doi dintre fiii lui Iacov, Simeon și Levi, frații Dinei, și‑au luat săbiile, au atacat cetatea care se credea în siguranță și i‑au ucis pe toți bărbații. 26Ei i‑au ucis cu sabia pe Hamor și pe fiul său, Șehem, au luat‑o pe Dina din casa lui Șehem și au plecat. 27Fiii lui Iacov s‑au năpustit asupra celor înjunghiați și au jefuit cetatea, pentru că27 Sau: în care. o necinstiseră pe sora lor. 28Le‑au luat turmele, cirezile, măgarii și tot ce era în cetate și pe câmp. 29Le‑au capturat toată bogăția, toți copiii și soțiile și au jefuit tot ce era în case.

30Atunci Iacov le‑a zis lui Simeon și lui Levi:

– M‑ați nenorocit făcându‑mă urât canaaniților și periziților, locuitorii țării. Eu n‑am un număr mare de oameni, iar ei se vor strânge împotriva mea și mă vor ataca, astfel încât voi fi nimicit, eu și familia mea.

31Dar ei au răspuns:

– Se cuvenea să se poarte cu sora noastră ca și cu o prostituată?

New International Reader's Version

Genesis 34:1-31

Simeon and Levi Kill the Men of Shechem

1Dinah was the daughter Leah had by Jacob. Dinah went out to visit the women of the land. 2Hamor, the Hivite, was the ruler of that area. When his son Shechem saw Dinah, he took her and raped her. 3Then he longed for Jacob’s daughter Dinah. He fell in love with her and spoke tenderly to her. 4Shechem said to his father Hamor, “Get me that young woman. I want her to be my wife.”

5Jacob heard that his daughter Dinah had been raped. His sons were in the fields with his livestock. So he did nothing about it until they came home.

6Then Shechem’s father Hamor went out to talk with Jacob. 7Jacob’s sons had come in from the fields. They came as soon as they heard what had happened. They were shocked and very angry. Shechem had done a very terrible thing. He had forced Jacob’s daughter to have sex with him. He had done something that should never be done in Israel.

8But Hamor said to Jacob and his sons, “My son Shechem wants your daughter. Please give her to him to be his wife. 9Let your people and ours get married to each other. Give us your daughters as our wives. You can have our daughters as your wives. 10You can live among us. Here is the land. Live in it. Trade in it. Buy property in it.”

11Then Shechem spoke to Dinah’s father and brothers. He said, “I want to please you. I’ll give you anything you ask for. 12Make the price for the bride as high as you want to. I’ll pay you whatever you ask. Just give me the young woman. I want to marry her.”

13Their sister Dinah had been raped. So Jacob’s sons lied to Shechem and his father Hamor. 14They said to them, “We can’t do it. We can’t give our sister to a man who isn’t circumcised. That would bring shame on us. 15We’ll agree, but only on one condition. You will have to become like us. You will have to circumcise all your males. 16Then we’ll give you our daughters as your wives. And we’ll take your daughters as our wives. We’ll live among you and become one big family with you. 17But if you won’t agree to be circumcised, then we’ll take our sister and go.”

18Their offer seemed good to Hamor and his son Shechem. 19The young man was the most honored of all his father’s family. He didn’t lose any time in doing what Dinah’s father and brothers had said, because he was delighted with Jacob’s daughter. 20Hamor and his son Shechem went to the city gate. They spoke to the other men there. 21“These men are friendly toward us,” they said. “Let them live in our land. Let them trade in it. The land has plenty of room for them. We can marry their daughters. And they can marry ours. 22But they will agree to live with us as one big family only on one condition. All our males must be circumcised, just as they are. 23Won’t their livestock and their property belong to us? Won’t all their animals become ours? So let’s say yes to them. Then they’ll live among us.”

24All the men who went out through the city gate agreed with Hamor and his son Shechem. So every male in the city was circumcised.

25Three days later, all of them were still in pain. Then Simeon and Levi took their swords. They were Jacob’s sons and Dinah’s brothers. They attacked the city when the people didn’t expect it. They killed every male. 26They also used their swords to kill Hamor and his son Shechem. Then they took Dinah from Shechem’s house and left. 27Jacob’s other sons found the dead bodies. They robbed the city where their sister had been raped. 28They took the flocks and herds and donkeys. They took everything in the city and in the fields. 29They carried everything away. And they took all the women and children. They took away everything in the houses.

30Then Jacob said to Simeon and Levi, “You have brought trouble on me. Now I’m like a very bad smell to the Canaanites and Perizzites who live in this land. There aren’t many of us. They may join together against me and attack me. Then I and my family will be destroyed.”

31But they replied, “Should Shechem have treated our sister like a prostitute?”