Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 25

Ultimii ani ai vieţii lui Avraam

1Avraam şi-a mai luat[a] o soţie pe care o chema Chetura.

Ea i-a născut lui Avraam pe Zimran, Iokşan, Medan, Midian, Işbak şi Şuah.

Lui Iokşan i s-au născut Şeba şi Dedan.

Urmaşii lui Dedan au fost: aşuriţii, letuşiţii şi leumiţii.

Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa.

Toţi aceştia au fost fiii Cheturei. Avraam i-a dat lui Isaac tot ceea ce avea; el le-a oferit daruri fiilor ţiitoarelor[b] sale şi, pe când era încă în viaţă, i-a trimis de lângă fiul său Isaac spre răsărit, în ţara de la răsărit.

Avraam a trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani. El şi-a dat ultima suflare, murind după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile; astfel, el a fost adăugat la poporul său. Fiii săi, Isaac şi Ismael, l-au îngropat în peştera Mahpela din ogorul lui Efron, fiul hititului Ţohar, ogor care se află la răsărit de Mamre 10 şi pe care Avraam îl cumpărase de la hitiţi. Acolo a fost îngropat Avraam împreună cu soţia lui, Sara. 11 După moartea lui Avraam, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac, fiul acestuia. Isaac s-a aşezat lângă Beer Lahai-Roi[c].

Urmaşii lui Ismael

12 Aceasta este genealogia[d] lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care egipteanca Agar, sclava Sarei, i l-a născut lui Avraam 13 şi acestea au fost numele fiilor lui Ismael în ordinea naşterii lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael;

Chedar, Adbeel, Mibsam,

14 Mişma, Duma, Masa,

15 Hadad, Tema, Ietur, Nafiş şi Chedma.

16 Aceştia au fost fiii lui Ismael şi acestea au fost numele celor doisprezece prinţi ai triburilor lor, după aşezările şi taberele lor. 17 Ismael a trăit o sută treizeci şi şapte de ani; el şi-a dat ultima suflare şi a murit, fiind adăugat la poporul său. 18 Ei au locuit în teritoriul dintre Havila şi Şur, care se află la răsărit de Egipt, cum mergi spre Asur[e] şi au trăit separat de[f] toate rudele lor.

Esau şi Iacov

19 Aceasta este genealogia[g] lui Isaac, fiul lui Avraam: lui Avraam i s-a născut Isaac; 20 acesta avea patruzeci de ani când s-a căsătorit cu Rebeca, fiica arameului Betuel din Padan-Aram[h] şi sora arameului Laban. 21 Isaac s-a rugat Domnului pentru soţia sa, pentru că ea era stearpă. Domnul i-a ascultat rugăciunea, iar Rebeca, soţia lui, a rămas însărcinată. 22 Copiii se băteau în pântecele ei; de aceea ea a spus: „De ce mi se întâmplă acest lucru?“ Şi s-a dus să-L întrebe pe Domnul. 23 Domnul i-a răspuns:

„Două neamuri sunt în pântecele tău
    şi două popoare născute din tine se vor despărţi;
unul va fi mai puternic decât celălalt
    şi cel mai mare îi va sluji celui mai mic.“

24 Când i-a venit timpul să nască, Rebeca avea gemeni în pântece. 25 Primul s-a născut roşu şi tot trupul lui era ca o manta de păr; de aceea i-au pus numele Esau[i]. 26 După aceea s-a născut fratele său, ţinându-se cu mâna de călcâiul lui Esau; de aceea i s-a pus numele Iacov[j]. Isaac avea şaizeci de ani când Rebeca i-a născut pe cei doi fii.

27 Când băieţii au crescut, Esau a ajuns un vânător priceput, un om al câmpului, dar Iacov era un om liniştit, care locuia în corturi. 28 Isaac l-a îndrăgit pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui, dar Rebeca l-a îndrăgit pe Iacov.

29 Odată, pe când Iacov făcea o ciorbă, Esau a venit de la câmp obosit. 30 Esau i-a zis lui Iacov:

– Dă-mi să mănânc din ciorba aceea roşiatică, pentru că sunt obosit!

De aceea lui Esau i s-a mai spus şi Edom[k]. 31 Iacov i-a răspuns:

– Vinde-mi mai întâi dreptul tău de întâi născut.

32 – Sunt pe moarte, a spus Esau, la ce-mi foloseşte dreptul de întâi născut?

33 – Jură-mi mai întâi, i-a cerut Iacov.

Esau i-a jurat şi i-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. 34 Apoi Iacov i-a dat lui Esau nişte pâine şi nişte ciorbă de linte; acesta a mâncat şi a băut, apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel, Esau şi-a nesocotit dreptul de întâi născut.

Notas al pie

 1. Geneza 25:1 Sau: îşi mai luase
 2. Geneza 25:6 Vezi nota de la 22:24
 3. Geneza 25:11 Vezi nota de la 16:14
 4. Geneza 25:12 Vezi nota de la 2:4
 5. Geneza 25:18 Asiria
 6. Geneza 25:18 Sau: la răsărit de; sau: în ostilitate cu
 7. Geneza 25:19 Vezi nota de la 2:4
 8. Geneza 25:20 Un alt nume pentru Aram Naharayim; în NV Mesopotamiei; peste tot în carte
 9. Geneza 25:25 Esau poate însemna Păros; a mai fost numit şi Edom, care înseamnă Roşu
 10. Geneza 25:26 Iacov înseamnă Cel care Ţine de Călcâi (în sens figurat: Înşelător)
 11. Geneza 25:30 Edom înseamnă Roşu

New Living Translation

Genesis 25

The Death of Abraham

1Abraham married another wife, whose name was Keturah. She gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. Jokshan was the father of Sheba and Dedan. Dedan’s descendants were the Asshurites, Letushites, and Leummites. Midian’s sons were Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. These were all descendants of Abraham through Keturah.

Abraham gave everything he owned to his son Isaac. But before he died, he gave gifts to the sons of his concubines and sent them off to a land in the east, away from Isaac.

Abraham lived for 175 years, and he died at a ripe old age, having lived a long and satisfying life. He breathed his last and joined his ancestors in death. His sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, near Mamre, in the field of Ephron son of Zohar the Hittite. 10 This was the field Abraham had purchased from the Hittites and where he had buried his wife Sarah. 11 After Abraham’s death, God blessed his son Isaac, who settled near Beer-lahai-roi in the Negev.

Ishmael’s Descendants

12 This is the account of the family of Ishmael, the son of Abraham through Hagar, Sarah’s Egyptian servant. 13 Here is a list, by their names and clans, of Ishmael’s descendants: The oldest was Nebaioth, followed by Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mishma, Dumah, Massa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah. 16 These twelve sons of Ishmael became the founders of twelve tribes named after them, listed according to the places they settled and camped. 17 Ishmael lived for 137 years. Then he breathed his last and joined his ancestors in death. 18 Ishmael’s descendants occupied the region from Havilah to Shur, which is east of Egypt in the direction of Asshur. There they lived in open hostility toward all their relatives.[a]

The Births of Esau and Jacob

19 This is the account of the family of Isaac, the son of Abraham. 20 When Isaac was forty years old, he married Rebekah, the daughter of Bethuel the Aramean from Paddan-aram and the sister of Laban the Aramean.

21 Isaac pleaded with the Lord on behalf of his wife, because she was unable to have children. The Lord answered Isaac’s prayer, and Rebekah became pregnant with twins. 22 But the two children struggled with each other in her womb. So she went to ask the Lord about it. “Why is this happening to me?” she asked.

23 And the Lord told her, “The sons in your womb will become two nations. From the very beginning, the two nations will be rivals. One nation will be stronger than the other; and your older son will serve your younger son.”

24 And when the time came to give birth, Rebekah discovered that she did indeed have twins! 25 The first one was very red at birth and covered with thick hair like a fur coat. So they named him Esau.[b] 26 Then the other twin was born with his hand grasping Esau’s heel. So they named him Jacob.[c] Isaac was sixty years old when the twins were born.

Esau Sells His Birthright

27 As the boys grew up, Esau became a skillful hunter. He was an outdoorsman, but Jacob had a quiet temperament, preferring to stay at home. 28 Isaac loved Esau because he enjoyed eating the wild game Esau brought home, but Rebekah loved Jacob.

29 One day when Jacob was cooking some stew, Esau arrived home from the wilderness exhausted and hungry. 30 Esau said to Jacob, “I’m starved! Give me some of that red stew!” (This is how Esau got his other name, Edom, which means “red.”)

31 “All right,” Jacob replied, “but trade me your rights as the firstborn son.”

32 “Look, I’m dying of starvation!” said Esau. “What good is my birthright to me now?”

33 But Jacob said, “First you must swear that your birthright is mine.” So Esau swore an oath, thereby selling all his rights as the firstborn to his brother, Jacob.

34 Then Jacob gave Esau some bread and lentil stew. Esau ate the meal, then got up and left. He showed contempt for his rights as the firstborn.

Notas al pie

 1. 25:18 The meaning of the Hebrew is uncertain.
 2. 25:25 Esau sounds like a Hebrew term that means “hair.”
 3. 25:26 Jacob sounds like the Hebrew words for “heel” and “deceiver.”